07/11/2019
292
Thứ Sáu Tuần 31 Thường Niên
Lời Chúa: Lc 16,1-8
1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng : "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : 'Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !' 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : 'Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !'
5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : 'Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?' 6 Người ấy đáp : 'Một trăm thùng dầu ô-liu.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.' 7 Rồi anh ta hỏi người khác : 'Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một ngàn giạ lúa.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.'
8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
Suy niệm:
Ở đời người ta vẫn cứ mải mê vun quén mà quên cho đi. Họ kiếm tiền và sử dụng tiền cho nhu cầu cá nhân mình. Đôi khi còn dửng dưng với những khốn khổ, bất hạnh của tha nhân. Họ đâu biết rằng bao nhiêu đồng tiền cho đi là bấy nhiêu đồng tiền để dành cho đời sau. Họ sống mà không tích góp cho đời sau nên họ chẳng có công trạng gì trước mặt Chúa.
Qua dụ ngôn người quản lý như muốn nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự chúng ta đang có là của Chúa, chúng ta chỉ là người quản lý của Thiên Chúa. Đã là quản lý thì phải sử dụng theo đúng ý chủ chứ không phải theo ý riêng mình. Mà ý Chúa luôn mời gọi chúng ta chia sẻ với tha nhân.
Xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng của cải đời này mà mua lấy hạnh phúc Nước Trời mai sau.  
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su,
         Xin cho gia đình chúng con biết khôn ngoan dùng của cải để tích đức cho đời sau.  Xin giúp chúng con chiến thắng những tham lam vô độ, những bon chen bất chính, khiến chúng con đánh mất ơn nghĩa làm con cái Chúa. Xin giúp chúng con biết sử dụng ân huệ Chúa ban là tài năng, là thời giờ và sức khoẻ để phụng sự Chúa, để sử dụng theo thánh ý Chúa. Xin ban cho chúng con nghị lực để chúng con luôn tìm kiếm ý Chúa và thực thi ý Chúa trong cuộc sống. Amen. 
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...