27/05/2020
550
Thứ Năm
         Lời Chúa: Ga 17,20-26
         20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.
         24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."
Suy niệm: 
Chúa Giê-su hằng ao ước con cái Ngài hiệp nhất với nhau. Sự hiệp nhất không phải là hành vi cố nhịn nhục, nhịn nói những câu mất lòng nhau, hay cố nhịn tránh những va chạm để đánh lừa người đời. Sự hiệp nhất mà Chúa muốn là hãy sống với nhau trong tình yêu thương bao dung, để sẵn lòng tha thứ cho lầm lỗi của nhau. Một tình yêu khiêm cung tha thứ tất cả, nhịn nhục tất cả và trên hết là yêu thương vô vị lợi với hết mọi người. Một tình yêu có thể xoá tan mọi ngăn cách để sống hoà hợp với nhau trong tình tương thân tương ái.
Sự hiệp nhất này cần thể hiện nơi các gia đình. Mỗi người biết hy sinh ý riêng của mình để sống hài hòa và tôn trọng lẫn nhau. Gia đình có hiệp nhất là có bình an và có hạnh phúc. 
Lạy Chúa, thế giới cần hiệp nhất với nhau để nhân loại thôi kết án lẫn nhau, thôi nói hành, nói xấu lẫn nhau. Gia đình cũng cần hiệp nhất để cuộc sống chung được an hoà và tươi vui. Xin Chúa hãy gìn giữ chúng con luôn hiệp nhất để cùng nhau sống lời Chúa và làm chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa thế gian. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyên

        

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...