03/06/2018
623
Thứ Hai Tuần 9 TN
Lời Chúa: Mc 12,1-12
1 Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : "Có người kia trồng được một vườn nho ; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác : kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. 6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu : người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ ; ông nói : "Chúng sẽ nể con ta." 7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau : "Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta." 8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì ? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. 10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !
12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng ; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.
Suy niệm:
Tất cả là hồng ân. Của cải, danh vọng đều do ơn trên ban xuống. Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi người một cuộc sống, một hoàn cảnh như là những nén bạc để ta làm phong phú thêm cho cuộc đời. Tài năng không để chôn vùi. Danh vọng không dành cho bản thân. Con người được ví như quản gia của Thiên Chúa. Con người cần phải biết trung thành và phụng sự Chúa. Con người cần phải làm cho vườn nho của Chúa đơm bông kết trái. Vườn nho đó là môi trường mà Chúa bảo chúng ta phải dựng xây cho tốt hơn. Vườn nho còn chính là Giáo hội mà Chúa bảo chúng ta phải góp sức xây dựng và bảo vệ để Giáo hội trở thành vườn nho sinh nhiều hoa trái là tâm hồn các tín hữu.
Xin cho các gia đình biết nhận ra hồng ân Chúa ban cho gia đình để mỗi người nhắc nhở nhau sống đạo, giữ đạo, nhất là biết duy trì giờ kinh tối gia đình để cùng nhau cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, đồng thời cũng biết dành thời tham gia vào việc xây dựng giáo xứ mỗi ngày thăng tiến hơn trong khả năng Chúa ban.
Lạy Chúa Giê-su,
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng: “cho thì có phúc hơn nhận lãnh”. Nhưng Chúa ơi, chúng con lại quá tham lam nên thường ích kỷ và so đo tính toán. Chúng con chỉ lo cho mình. Chúng con chỉ vun quén cho bản thân mình. Chúng con sợ cho đi, ngại chia sẻ. Chúng con nhận lãnh nhưng ngại ngần trao ban. Xin Chúa tha thứ những thói ích lỷ, hẹp hòi nơi chúng con. Xin giúp chúng con biết sử dụng ân huệ Chúa ban để tôn vinh danh Chúa và tìm hữu ích cho tha nhân.Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...