15/03/2020
446
Thứ Hai Tuần 3 Mùa Chay
         Lời Chúa: Lc 4,24-30
         24 Người nói tiếp : "Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
         25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."
         28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
         Suy niệm:
Năm xưa, vì kiêu căng, ban đầu, tướng Naaman không chịu nghe theo lời ngôn sứ của Israel nhỏ bé, ông không chịu đi tắm ở sông Giođan, nhưng sau đó, nhờ khiêm tốn nghe theo lời khuyên của nhiều người nên ông đã chịu đến với Êlisê và đã được khỏi bệnh cùi. Đây là câu chuyện cho ta thấy nét tương phản rõ rệt và hậu quả khác nhau giữa kiêu căng và khiêm tốn. Kiêu căng sẽ không bao giờ có lợi cho mình, chỉ có khiêm tốn ta mới có thể làm giầu có cho bản thân.
Ở đời sự khiêm tốn thật cần thiết. Khiêm tốn để mình sống gần gũi với bạn bè. Khiêm tốn để có nhiều người sẵn lòng giúp chúng ta. Khiêm tốn để đón nhận tình thương và sự quý mến của mọ người.
Ước gì vợ chồng biết khiêm tốn để nương tựa nhau. Hàng xóm biết khiêm tốn để trợ giúp nhau. Và ước gì  chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối bất toàn của mình để cậy nhờ vào lòng thương xót của Chúa. 
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa vẫn âm thầm ở bên cuộc đời chúng con. Chúa vẫn trợ giúp, chở che cuộc đời chúng con. Chúa quá ẩn mình đến nỗi chúng con không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Thế nên, chúng con vẫn huênh hoang về thành tích của mình. Chúng con vẫn tự mãn về công trình của mình. Chúng con quên rằng: “nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng bằng uổng công”. Xin giúp chúng con luôn khiêm cung đơn sơ để Chúa được lớn lên trong chúng con, để những việc con làm, lời con nói mà muôn dân sẽ ca ngợi Chúa.
Lạy Chúa, Chúa hằng yêu thương những ai khiêm cung, và lật đổ những ai kiêu căng tự mãn. Xin giúp chung con biết nép mình trong lòng thương xót của Chúa để được an vui trong sự quan phòng của Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy TUyền

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...