14/02/2020
230
Thứ Bảy Tuân 5 TN
         Lời Chúa: Mc 8,1-10
         1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : 2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến." 4 Các môn đệ thưa Người : "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?" 5 Người hỏi các ông : "Anh em có mấy chiếc bánh ?" Các ông đáp : "Thưa có bảy chiếc." 6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. 7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. 8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ ! 9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
         Suy niệm:
         Chúa Giê-su luôn có trái tim chạnh lòng thương xót. Ngài đã nhìn thấy nhu cầu của những người nghèo theo Chúa. Họ cần cái ăn. Họ cần tình thương. Họ cần sự chia sẻ cảm thông. Ngài đã làm tất cả để làm vơi những khổ đau cho họ. Bởi vì Ngài là một Thiên Chúa quyền năng và đầy tình thương. Ngài sẽ làm mọi sự cho những ai tin tưởng nơi Ngài.
Thế nên, chúng ta đừng sợ khó khăn. Đừng sợ gian nan. Gia đình chúng con đang phải đối diện với nghèo đói bởi con đông, bởi thất nghiệp, bởi tai nạn hay rủi ro. Hãy tin vào Chúa để mau mắn chạy đến với Chúa, nói với Chúa về những khó khăn, những trở ngại để Ngài giúp chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, cuộc đời con người chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành hữu ích cho tha nhân. Vì thế, Chúa vẫn mời gọi chúng con hãy có trách nhiệm với tha nhân. “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúa muốn chúng con hãy lãnh lấy trách nhiệm phục vụ sự sống của tha nhân. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa để sẵn lòng trao ban chính mình làm của ăn nuôi dưỡng tha nhân. Xin giúp chúng con đừng bao giờ nại vào nghi nan để lẩn trốn trách nhiệm, để sống dửng dưng trước nỗi thống khổ của tha nhân nhất là của ông bà, cha mẹ và những người thân của chúng con. Amen
LM.JOS TẠ DUY TUYỀN

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...