08/11/2019
212
Thứ Bảy Tuần 31 Thường Niên
Lời Chúa: Lc 16,9-15
"Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?
13 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. 15Người bảo họ : "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.
Suy niệm
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người thử xét lại thái độ của chúng ta với tiền của. Chúng ta đang làm chủ nó hay làm nô lệ cho nó? Chúng ta chỉ có thể còn làm chủ nó: khi dám đem nó đi cho người khác, dám bỏ nó, khi mất nó mà không đến nỗi như người mất hồn. Nhưng, chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho tiền bạc khi coi trọng nó hơn mọi thứ khác, khi vì nó mà dám làm bao nhiêu điều xấu xa . . .
Ước gì từng người trong gia đình chúng ta đừng vì tiền mà bán rẻ lương tâm và sống thiếu tình yêu với người trong gia đình . Xin cho mọi người đừng tôn thờ tiền bạc mà xa rời tình yêu Chúa và tha nhân.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, tiền bạc, danh vọng luôn là nỗi khát khao của con người. Chúng con cần tiền, cần danh vọng để thể hiện đẳng cấp cao sang của mình trước mặt người đời. Có nhiều người vì tiền mà khổ, vì danh vọng mà hèn. Có nhiều người vì danh lợi thú mà đánh mất nhân phẩm, nhân vị của mình. Xin giúp chúng con đừng bao giờ vì tiền mà làm hại người khác, vì danh vọng mà bán rẻ anh em. Xin giúp chúng con thắng vượt lòng tham vô bổ để sống công bình và bác ái với tha nhân. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...