10/08/2018
626
Thứ Bảy
Lời Chúa: Mt 17,14-20
14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15 và nói : "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm : nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được." 17 Đức Giê-su đáp : "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà ! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem cháu lại đây cho tôi." 18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng : "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?" 20 Người nói với caác ông : "Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : "rời khỏi đây, qua bên kia !" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : "rời khỏi đây, qua bên kia !" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được “ Mt 17, 15
Thứ Bảy
Suy niệm
Tin mừng kể lại rất nhiều những phép lạ Chúa Giê-su đã làm. Phép lạ thể hiện quyền năng của Chúa. Phép lạ thể hiện tình thương của Ngài dành cho con người. Tuy nhiên, Chúa Giê-su chỉ làm phép lạ trong đức tin của con người. Ngài đòi những người đến xin ơn phải có lòng tin. Ngài cũng đòi các thừa tác viên của Ngài phải có lòng tin. Đức tin chính là phương thể để nhận lãnh ơn lành của Chúa. Đức tin là sức mạnh để có thể chuyển núi dời non.
Thế nhưng, hôm nay Chúa rất buồn về sự kém lòng tin nơi cha mẹ cậu bé, nơi những người Do Thái, nơi các môn đệ của Chúa. Và có thể Ngài cũng đang buồn về sự kém lòng tin nơi bản thân chúng ta. Ngài buồn vì chúng ta cũng từng thất vọng về những gì đang diễn ra trong  cuộc đời chúng ta. Ngài buồn vì chúng ta chưa phó thác hoàn toàn cho Chúa khi gặp những gian nan  thử thách. Ngài cũng buồn vì chúng ta chưa cầu nguyện để trao vào tay Chúa những lo lắng, phiền muộn trong cuộc đời chúng ta. Ngài buồn vì chúng ta chưa kiên nhẫn trong lời cầu nguyện, trong đức tin chân thành. Và có lẽ Ngài rất buồn vì chúng ta hay nản lòng trước thử thách nghi nan.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su,
Có lẽ Chúa cũng thất vọng vì đức tin của chúng con. Chúng con còn hay ngã lòng trước nghi nan. Chúng con còn hay thất vọng trước những thất bại của cuộc đời. Nhiều lần chúng con buông xuôi cho dòng đời nổi trôi. Chúng con đã không bám vào Chúa để vượt qua giông tố cuộc đời. Xin Chúa tha thứ cho những yếu kém của lòng tin nơi chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh và ơn can đàm để chúng con luôn vững tin và trông cậy vào Chúa.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, là sức mạnh nâng đỡ những ai khổ sầu, xin thương nâng đỡ, chở che cuộc đời chúng con. Amen
 Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...