14/01/2021
281
Thứ Bảy Tuần 1 Thường Niên
Lời Chúa: Mc 2,13-17
13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người.
15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ : con số họ đông và họ đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người : "Sao ! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi !" 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
Suy niệm:
   Chúa chọn gọi  Lêvi  một người thu thuế theo Chúa,  để Chúa rèn  luyện thành môn đệ, đã đem lại một niềm vui mừng rất lớn cho ông và cho cả những người đang cùng ngành nghề với ông.  Vì Chúa ghé mắt nhìn đến họ là người tội lỗi bị mọi người xa tránh. Chính niềm vui này lan tràn và dâng cao cho nên họ tổ chức  một bữa tiệc để ăn mừng. Họ vui mừng, vì một Ngôn sứ vĩ đại đã hiểu họ và không xa tránh họ. 
Cuộc đời chung quanh chúng ta cũng còn đó những con người tội lỗi đang bị người đời xa lánh, tẩy chay. Xin cho chúng ta có cái nhìn của Chúa để dấn thân mang tình yêu, mang niềm vui hoán cải cho những con người lầm lỡ quanh ta. Nhất là biết sống bao dung và kiên nhẫn với lầm lỗi của nhau.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, ông Lê-vi đã tìm được lẽ sống khi ông được Chúa viếng thăm. Ông đã tìm được sự bình an của tâm hồn khi Chúa không chấp tội lỗi của ông mà còn cho ông được đồng bàn cùng Chúa. Ông đã canh tân đời sống bằng việc thực thi công bình và bác ái. Ông sẵn lòng đền bù những thiệt hại và trao ban cho những người đói khát lầm than. Xin Chúa cũng đến viếng thăm gia đình chúng con và ban bình an xuống trên gia đình chúng con. Xin Chúa là Đấng đã đến để tìm kiếm những người tội lỗi xin giúp những người đang sống trong cảnh lầm lạc được ơn trở về cùng Chúa.
Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...