04/06/2018
642
Thứ Ba Tuần 9 TN
Lời Chúa:   Mc 12,13-17
13 Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14 Những người này đến và nói : "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?" 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói : "Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !" 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : "Hình và danh hiệu này là của ai đây ?" Họ đáp : "Của Xê-da." 17 Đức Giê-su bảo họ : "Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.
 Suy niệm
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: Tất cả là hồng ân. Chúng ta đều đã nhận lãnh ân huệ của Thiên Chúa và của tha nhân. Chúng ta đã được  lớn lên trong sự quan phòng của Chúa và tình thương của cha mẹ, của thầy cô, của bè bạn. Chúng ta phải biết tri ân tình Chúa – tình người. Tri ân tình Chúa khi chúng ta biết chu toàn bổn phận tôn thờ Chúa.  Tri ân tình người khi chúng ta biết sống thảo hiếu vâng lời mẹ cha, chia sẻ giúp đỡ anh chị em trong nhà và biết góp phần làm cho xã hội ngày một phong phú hơn qua đời sống dấn thân phục vụ của chúng ta.
Ước gì đời sống chúng ta luôn biết chọn lựa gia tài vĩnh cửu hơn là những danh vọng phù hoa.
        Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con: “của Sê-za hãy trả cho Sê-za – của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa”. Xin Chúa soi sáng để chúng con biết phân biệt điều gì thuộc về phần đời, về công bằng xã hội chúng con phải đóng góp cho xã hội, nhưng chúng con cũng đừng quên bổn phận phải có với Chúa là tôn thờ Chúa trên hết mọi sự. Xin giúp chúng con luôn đóng góp xây dựng xã hội công bằng và văn minh theo tin mừng của Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...