11/02/2019
670
Thứ Ba Tuần 5 TN
Lời Chúa: Mc 7,1-13
1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?" 6Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng : 
         Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, 
         còn lòng chúng thì lại xa Ta.
7       Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, 
         vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." 9 Người còn nói : "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử ! 11Còn các ông, các ông lại bảo : "Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, 12và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa !"
Suy niệm
         Có ai đó nói rằng:“căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái giả dối tràn lan khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa. Câu hỏi thường xuyên bây giờ: Tốt để làm gì? Sạch để làm gì? Quên mình để làm gì? Xả thân chống lại cái xấu, cái giả để làm gì? Vì ai cũng giả dối và nếu tôi không giả dối thì thiệt thòi chắc chắn về tôi !
Chúa Giê-su đã từng đả kích mọi hành vi giả dối. Và có lẽ điều tệ nhất vẫn là thứ “Giả nhân giả nghĩa”, thứ “giả hình” mà Chúa đã nặng lời khiển trách: 
“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
Còn lòng chúng thì xa Ta”.
Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự. Con người có thể gạt được nhau qua hình thức bên ngoài nhưng Thiên Chúa thấu hiểu mọi tâm can con người. Thế nên, vợ chồng cần chung thủy với nhau. Con cái cần chân thật với cha mẹ. Anh em đừng đóng kịch với nhau nhưng hãy sống thật với lòng mình thì sẽ có một tâm hồn an bình. Kẻ giả tạo luôn quanh co và tìm cách đánh lừa mọi người sẽ không có lương tâm bình an. Chỉ khi sống thật, sống chân thành mới mang lại niềm vui trong cuộc sống.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống chân thành trước mặt Chúa và tha nhân. 
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa cũng dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ. Vì tình yêu của cha mẹ như trời bể mênh mông, như núi non cao vời, đòi hỏi chúng con phải sống đền ơn đáp nghĩa với công ơn sinh thành của mẹ cha. Xin giúp chúng con luôn khắc ghi ân tình mẹ cha như câu ca dao đã dạy: “Núi cao bể rộng mênh mông – Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!”. Xin giúp chúng con đừng như những đứa con sống giả hình với cha mẹ theo kiểu: “khi sống chẳng cho ăn – khi chết làm ma tế ruồi”. 
Xin giúp chúng con biết sống chu toàn bổn phận với Chúa và gia đình trong tinh thần của những người con ngoan hiền. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...