25/05/2020
437
Thứ Ba
         Lời Chúa: Ga 17,1-11a
         1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện : "Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.
         4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.
         9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. 11  Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.
Suy niệm:
Sự hiệp nhất, tình thân ái luôn là điều kiện tất yếu phải có để đời sống chung được hạnh phúc. Không có tinh thần hiệp nhất thì đoàn thể đó sớm muộn cũng tan rã. Không có tình hiệp nhất thì gia đình sẽ không có hạnh phúc. Nhưng để có sự hiệp nhất thì mỗi người phải biết hy sinh tính riêng của mình, hãm dẹp cái tôi của mình để sống hòa nhã thân thiện với nhau. Nhất là biết sống nhịn nhục nhau để gìn giữ sợi dây hiệp nhất yêu thương.
Xin cho chúng ta luôn biết sống tinh thần hợp nhất trong lời nói. Đừng nói những lời gièm pha, đừng gây nên những xáo trộn bất an cho tập thể vì những lời bỏ vạ cáo gian của anh em. 
Lạy Chúa, Chúa là tình yêu xin giúp chúng con nên một trong tình yêu Chúa, ngõ hầu trong Chúa chúng con nên một với nhau. Amen
 Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
         

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...