Thứ bảy Tuần 14 Thường Niên
Thứ bảy Tuần 14 Thường Niên

/ 128 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 10,24-33 24 "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 26 "Vậy anh em đừng ...
Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên
/ 398 / Hằng ngày
Thứ sáu Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 10,16-23          16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ ...
Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên
/ 369 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 14 TN          Lời Chúa: Mt 10,7-15          7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người ...
Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên
/ 441 / Hằng ngày
 Thứ Tư Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 10,1-7          1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật ...
Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên
/ 413 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 9,32-38          32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng ...
Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên
/ 387 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuấn 14 TN Lời Chúa: Mt 9,18-26          18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói : "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay ...
Thứ Bảy tuần 13 Thường Niên
Thứ Bảy tuần 13 Thường Niên
/ 432 / Hằng ngày
Thứ Bảy Lời Chúa: Mt 9,14-17          14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ...
Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên
/ 499 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Mt 9,1-8 1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Này con, cứ ...
Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên
/ 371 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa: Mt 8,28-34          28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua ...
Thừ Ba Tuần 13 Thường niên
Thừ Ba Tuần 13 Thường niên
/ 465 / Hằng ngày
Thứ Ba          Mt 8,23-27          23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, ...
Thứ Bảy Tuần 12 Thường niên
Thứ Bảy Tuần 12 Thường niên
/ 233 / Hằng ngày
Thứ bảy Tuần 12 TN Lời Chúa: Mt 8,5-17          5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại ...
Thứ Sáu Tuần 12 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 12 Thường Niên
/ 374 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 12 TN Lời Chúa: Mt 8,1-4 1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.  ...
Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên
/ 889 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 12 TN Lời Chúa: Mt 7,21-29 21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22Trong ngày ấy, ...
Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên
/ 513 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 12 TN Lời Chúa: Mt 7,6.12-14 6 "Của thánh, đừng quăng cho chó ; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính ...
Thứ Hai Tuần 12 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 12 Thường Niên
/ 421 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 12 TN Lời Chúa: Mt 7,1-5          1 "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,  2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ...
Xin cho Con Nên Giống Trái Tim Mẹ
Xin cho Con Nên Giống Trái Tim Mẹ
/ 324 / Hằng ngày
XIN CHO TA HÃY NÊN GIỐNG TRÁI TIM MẸ Ta thấy rong các lễ nhớ dành riêng cho Mẹ Maria liên quan tới lễ Đức Mẹ Lộ Đức, có lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Kiểu nói ”trái tim vô nhiễm” mới có sau này, và trở thành thông dụng sau khi Đức Giáo ...
Thứ Năm tuầh 11 Thường Niên
Thứ Năm tuầh 11 Thường Niên
/ 380 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 11 TN Lời Chúa: Mt 6,7-15 7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu ...
Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên
/ 417 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 11 TN Lời Chúa: Mt 6,1-6.16-18 1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, ...
Thứ Ba Tuần 11 Thưởng Niên
Thứ Ba Tuần 11 Thưởng Niên
/ 390 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 11 TN Lời Chúa: Mt 5,43-48 43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em ...
Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên
/ 348 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 11 TN Lời Chúa: Mt 5,38-42 38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra ...