Thứ Ba tuần 28 Thường Niên-St Teresa Avila
Thứ Ba tuần 28 Thường Niên-St Teresa Avila

/ 177 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 28 Thường Niên Lời Chúa: Lc 11,37-41 37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ...
Thứ Hai Tuần 28 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 28 Thường Niên
/ 263 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 28 Thường Niên Lời Chúa: Lc 11,29-32 29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : "Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông ...
Thứ Bảy Tuần 27 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 27 Thường Niên
/ 187 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 27 Thường Niên Lời Chúa: Lc 11,27-28 27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !" 28 Nhưng Người đáp lại : "Đúng ...
Thứ Sau Tuần 27 Thường Niên
Thứ Sau Tuần 27 Thường Niên
/ 258 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 27 Thường Niên Lời Chúa: Lc 11,15-26 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ." 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng ...
Thứ Năm Tuần 27 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 27 Thường Niên
/ 220 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 27 Thường Niên Lời Chúa: Lc 11,5-13 5 Người còn nói với các ông : "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : 'Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và ...
Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên
/ 322 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên Lời Chúa: Lc 11,1-4 1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ ...
Thứ Ba Tuần 27 thường niên
Thứ Ba Tuần 27 thường niên
/ 230 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Lc 10,38-42 38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người ...
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Chúa Nhật 06/10/2019
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Chúa Nhật 06/10/2019
/ 113 / Hằng ngày
NGÀY 6 THÁNG 10, 2019 Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên Năm C   Kb 1:2-3; 2:2-4 Tv 95:1-2.6-9 2Tm 1:6-8.13-14 Lc 17:5-10   Tin Mừng hôm nay cung cấp một tường thuật rất ý nghĩa về đức tin và một dụ ngôn vắn về vai trò làm tôi tớ Thiên Chúa ...
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Thứ Bảy 05/10/2019
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Thứ Bảy 05/10/2019
/ 122 / Hằng ngày
NGÀY 5 THÁNG 10, 2019 Thứ Bảy Tuần 26 Mùa Thường Niên   Br 4:5-12.27-29 Tv 69:33-37 Lc 10:17-24 Trong bài Tin Mừng hôm nay, bảy mươi hai môn đệ đi truyền giáo trở về đã hớn hở thuật lại cho Thầy Giêsu của họ những thành công mục vụ của họ. ...
Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên
/ 206 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên Lời Chúa: Lc 10,17-24 17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói : "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." 18 Đức Giê-su bảo các ông : "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp ...
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Thứ Sáu 04/10/2019
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Thứ Sáu 04/10/2019
/ 158 / Hằng ngày
NGÀY 4 THÁNG 10, 2019 Thứ Sáu Tuần 26 Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Assisi   Br 1:15-22 Tv 79:1-5.8.9 Lc 10:13-16   Để hiểu sâu hơn về sứ mạng mà mọi Kitô hữu được kêu gọi thực hiện, sẽ hữu ích nếu bắt đầu từ những lời của Đức Giêsu ...
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Thứ Năm 03/10/2019
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Thứ Năm 03/10/2019
/ 132 / Hằng ngày
NGÀY 3 THÁNG 10, 2019 Thứ Năm Tuần 26 Thường Niên   Nkm 8:1-4a,5-6,7b-12 Tv 19:8-11 Lc 10:1-12 Các sách Étra và Nơkhemia mô tả những thời khắc quan trọng của cuộc khôi phục cộng đồng Dân Thiên Chúa lại sau thời lưu đày Babylon. Giữa những nỗi ...
Thứ Năm tuần 26 : Lên Đường Truyền Giáo
Thứ Năm tuần 26 : Lên Đường Truyền Giáo
/ 335 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 26 Thường Niên Lời Chúa: Lc 10,1-12 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông :  "Lúa ...
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Thứ Tư 02/10/2019
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Thứ Tư 02/10/2019
/ 129 / Hằng ngày
NGÀY 2 THÁNG 10, 2019 Thứ Tư Tuần 26 Mùa Thường Niên Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ Nkm 2:1-8 Tv 137:1-6 Mt 18:1-5,10   Các bài đọc phụng vụ hôm nay, Nkm 2:1-8 và Mt 18:1-5,10 có thể được hiểu như là những cách diễn tả cơ bản về một linh đạo ...
02/10 Các Thiên Thần Hộ Phù
02/10 Các Thiên Thần Hộ Phù
/ 388 / Hằng ngày
Lễ Các Thiên Thần Hộ Phù Lời Chúa: Ga 1,47-51 47 Đức Gi-su thấy ơng Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : "Làm sao ...
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Thứ Ba 01/10/2019
Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường - Thứ Ba 01/10/2019
/ 280 / Hằng ngày
NGÀY 1 THÁNG 10, 2019 Thứ Ba Tuần 26 Mùa Thường Niên Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu   Is 66, 10-14c Tv 130, 1. 2. 3 Mt 18, 1-4 Lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bổn mạng các xứ Truyền Giáo, cùng với Lời Chúa được chọn cho lễ ngài là ...
Thứ Hai Tuần 26 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 26 Thường Niên
/ 310 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 26 Thường Niên Lc 9,46-50 46 Một câu hỏi chợt đến với các ông : trong các ông, ai là người lớn nhất ? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với ...
Thứ Bảy Tuần 25 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 25 Thường Niên
/ 182 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 25 Thường Niên Lời Chúa: Lc 9,43-56 43 Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Cha. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ : 44 "Phần anh em, hãy lắng ...
Thứ Sáu Tuần 25 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 25 Thường Niên
/ 194 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 25 Thường Niên Lời Chúa: Lc 9,18-22 18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : "Dân chúng nói Thầy là ai ?" 19 Các ông thưa : "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy ...