Thứ Bảy Tuần 32 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 32 Thường Niên

/ 160 / Hằng ngày
Thứ BảyTuần 32 Thường Niên Lời Chúa: Lc 18,1-8 1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2Người nói : "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên ...
Thứ Sáu Tuần 32 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 32 Thường Niên
/ 375 / Hằng ngày
Thứ SáuTuần 32 Thường Niên  Lời Chúa: Lc 17,26-37 26"Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ...
Thứ Năm tuần 32 Thường Niên
Thứ Năm tuần 32 Thường Niên
/ 462 / Hằng ngày
Thứ NămTuần 32 Thường Niên  Lời Chúa: Lc 17,20-25 20Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21Và người ta sẽ không nói : 'Ở đây ...
Thứ Tư Tuần 32 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 32 Thường Niên
/ 390 / Hằng ngày
Thứ TưTuần 32 Thường Niên Lời Chúa: Lc 17,11-19 11Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng ...
THứ Ba Tuần 32 Thường Niên
THứ Ba Tuần 32 Thường Niên
/ 435 / Hằng ngày
Thứ BaTuần 32 Thường Niên Lời Chúa: Lc 17,7-10 7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : 'Mau vào ăn cơm đi', 8 chứ không bảo : 'Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ...
Thứ Hai Tuần 32 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 32 Thường Niên
/ 410 / Hằng ngày
Thứ HaiTuần 32 Thường Niên Lời Chúa: Lc 17,1-6 1 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống ...
Thứ Bảy tuần 31 TN
Thứ Bảy tuần 31 TN
/ 271 / Hằng ngày
Thứ BảyTuần 31 Thường Niên Lời Chúa: Lc 16,9-15 9"Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì ...
Thứ Sáu Tuần 31 Thường NIên
Thứ Sáu Tuần 31 Thường NIên
/ 235 / Hằng ngày
Thứ SáuTuần 31 Thường Niên Lời Chúa: Lc 16,1-8 1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng : "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ...
Thứ Năm tuẩn 31 Thường Niên
Thứ Năm tuẩn 31 Thường Niên
/ 417 / Hằng ngày
Thứ NămTuần 31 Thường Niên Lời Chúa: Lc 15,1-10 1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : "Ông này đón tiếp phường tội lỗi ...
Thứ Tư tuần 31 Thường Niên
Thứ Tư tuần 31 Thường Niên
/ 254 / Hằng ngày
Thứ TưTuần 31 Thường Niên  Lời Chúa: Lc 14,25-33 25Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ : 26"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi ...
Thứ Ba Tuần 31 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 31 Thường Niên
/ 490 / Hằng ngày
Thứ BaTuần 31 Thường Niên Lời Chúa: Lc 14,15-24 15Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su : "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !" 16Người đáp : "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17Đến giờ ...
Thứ Hai Tuần 31 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 31 Thường Niên
/ 604 / Hằng ngày
Thứ HaiTuần 31 Thường Niên Lời Chúa: Lc 14,12-14 12Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng : "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông ...
Chúa Nhật 31 Nhiều Tác Giả
Chúa Nhật 31 Nhiều Tác Giả
/ 549 / Hằng ngày
  1. Mến Chúa – Yêu người Hãy kính mến Thiên Chúa hết tâm hồn và hãy yêu thương anh em như chính mình ngươi. Đối với giới luật thứ nhất là kính mến Thiên Chúa, chúng ta có thể chấp nhận một cách dễ dàng, như một bổn phận đường nhiên. Còn đối ...
Thứ Tư tuần 30 Thường NIên
Thứ Tư tuần 30 Thường NIên
/ 595 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 30 Thường Niên Lời Chúa: Lc 13,22-30 22Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23Có kẻ hỏi Người : "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?" Người bảo họ ...
Thứ Ba Tuần 30 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 30 Thường Niên
/ 560 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 30 thường niên Lời Chúa: Lc 13,18-21 18Vậy Người nói : "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì ? 19Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở ...
Thứ Hai tuần 30 Thường NIên
Thứ Hai tuần 30 Thường NIên
/ 492 / Hằng ngày
Thứ Haituần 30 Thường Niên Lời Chúa: Lc 13,10-17 10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông ...
Thứ Bảy tuần 29 Thường Niên
Thứ Bảy tuần 29 Thường Niên
/ 343 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 29 Thường Niên Lời Chúa: Lc 13,1-9 1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp ...
Thứ Sáu Tuần 29 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 29 Thường Niên
/ 470 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 29 Thường Niên Lời Chúa: Lc 12,54-59 54Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng : "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : ' Mưa đến nơi rồi ', và xảy ra đúng như vậy. 55Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ' ...
Thứ Năm Tuần 29 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 29 Thường Niên
/ 511 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 29 Thường niên Lời Chúa: Lc 12,49-53 49"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất ...
Thứ Tư tuần 29 Thường niên
Thứ Tư tuần 29 Thường niên
/ 544 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên Lời Chúa: Lc 12,39-48 39Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con ...