Thứ Bảy Tuần 34 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 34 Thường Niên

/ 281 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 34 Thường Niên Lời Chúa: Lc 21,34-36 34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập ...
THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 312 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên Lời Chúa: Lc 21,29-33 29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn : "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần ...
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên
/ 333 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên Lời Chúa: Lc 21,20-28 20 "Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ...
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên
/ 338 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niền Lời Chúa: Lc 21,12-19 12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh ...
Thứ Hai Tuần 34 Thường NIên
Thứ Hai Tuần 34 Thường NIên
/ 334 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 21,1-4 1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói : ...
Thứ Bảy Tuần 33 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 33 Thường Niên
/ 157 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 33 Thường Niên Lời Chúa: Lc 20,27-40 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su : "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều ...
Thứ Sáu Tuần 33 Thường NIên
Thứ Sáu Tuần 33 Thường NIên
/ 333 / Hằng ngày
  Thứ Sáu Tuần 33 Thường Niên Lời Chúa: Lc 19,45-48 45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ : "Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành ...
Thứ Năm tuần 33 Thường NIên
Thứ Năm tuần 33 Thường NIên
/ 290 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 33 Thuờng Niên Lời Chúa: Lc 19,41-44 41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42 mà nói : "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, ...
Thứ Tư Tuần 33 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 33 Thường Niên
/ 327 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 33 Thường Niên  Lời Chúa:Lc 19,11-27 11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi ...
Thứ Ba Tuần 33 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 33 Thường Niên
/ 312 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 33 Thường Niên  Lời Chúa: Lc 19,1-10 1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta ...
Thứ Hai Tuần 33 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 33 Thường Niên
/ 388 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 33 Thường niên Lời Chúa: Lc 18,35-43 35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết ...
Thứ Bảy Tuần 32 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 32 Thường Niên
/ 384 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 32 Thường Niên Lời Chúa: Lc 18,1-8 1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính ...
Thứ Sáu Tuần 32 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 32 Thường Niên
/ 267 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 32 Thường Niên  Lời Chúa: Lc 17,26-37 26 "Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, ...
Thứ Năm Tuần 32 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 32 Thường Niên
/ 507 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 32 Thường Niên Lời Chúa: Lc 17,20-25 20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói ...
Thừ Tư Tuần 32 Thường Niên
Thừ Tư Tuần 32 Thường Niên
/ 344 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 32 Thường Niên Lời Chúa: Lc 17,11-19 11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng ...
Thứ Ba Tuần 32 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 32 Thường Niên
/ 381 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 32 Thường Niên Lời Chúa: Lc 17,7-10 7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : 'Mau vào ăn cơm đi', 8 chứ không bảo : 'Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn ...
09/11CUNG HIẾN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ
09/11CUNG HIẾN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ
/ 404 / Hằng ngày
LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ           Nhà thờ chính tòa Rôma do hoàng đế Contantinô xây năm 320.           Thánh đường là nơi qui tụ dân Chúa, ...
Thứ Bảy Tuần 31 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 31 Thường Niên
/ 703 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 31 Thường Niên Lời Chúa: Lc 16,9-15 9 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong ...
Thứ Sáu Tuần 31 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 31 Thường Niên
/ 392 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 31 Thường Niên Lời Chúa: Lc 16,1-8 1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng : "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà ...
Thứ Năm Tuần 31 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 31 Thường Niên
/ 428 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 31 Thường Niên Lời Chúa: Lc 15,1-10 1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : "Ông này đón tiếp phường tội ...