Thứ Hai Tuần 25 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 25 Thường Niên

/ 14 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 8,16-18 16 "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta ...
Thứ Bảy tuần 24 Thường Niên
Thứ Bảy tuần 24 Thường Niên
/ 292 / Hằng ngày
Thứ bảy Lời Chúa: Lc 8,4-15 4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng : 5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi ...
Thứ Sáui Tuần 24 Thường Niên
Thứ Sáui Tuần 24 Thường Niên
/ 145 / Hằng ngày
Thứ Sáu Lc 8,1-3 1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a ...
Thứ Năm tuần 24 Thường Niên
Thứ Năm tuần 24 Thường Niên
/ 425 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Lc 7,36-50 36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông ...
Thứ Ba Tuần 24 Thường niên
Thứ Ba Tuần 24 Thường niên
/ 303 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa: Lc 7,31-35 31 "Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói : 'Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không ...
Thứ Ba Tuần 24 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 24 Thường Niên
/ 501 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Lc 7,11-17 11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy ...
Thứ Hai Tuần 24 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 24 Thường Niên
/ 443 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 7,1-10 1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho ...
15/9 Lễ Mẹ Sầu Bi
15/9 Lễ Mẹ Sầu Bi
/ 588 / Hằng ngày
MẸ ĐỨNG KỀ THẬP GIÁ Tin Mừng theo thánh Gio-an viết rằng trên Núi Sọ, "đứng kề thập giá Ðức Giê-su có thân mẫu Người" (Ga 19,25). Đôi khi chúng ta vẫn tự hỏi: Tại sao lại đứng mà không phải là ngồi? Lại càng không phải là nằm sóng soài hay lăn lộn ...
Thứ Năm Tuần 23 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 23 Thường Niên
/ 418 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 23 Thường Niên Lời Chúa: Lc 6,27-38 27 "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má ...
Thứ Tư Tuần 23 Thường NIên
Thứ Tư Tuần 23 Thường NIên
/ 397 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 23 Thường Niên Lời Chúa: Lc 6,20-26 20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói : "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21     "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải ...
Thứ Ba Tuần 23 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 23 Thường Niên
/ 378 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Lc 6,12-19 12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người ...
Thứ Hai Tuần 23 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 23 Thường Niên
/ 732 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 6,6-11 6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được ...
Thứ Bảy tuần 22 Thường Niên
Thứ Bảy tuần 22 Thường Niên
/ 195 / Hằng ngày
Thứ Bảy Lời Chúa: Lc 6,1-5 1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?" 3 Đức Giê-su trả ...
Thứ Sáu Tuần 22 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 22 Thường Niên
/ 472 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 22 Thường Niên Lời Chúa: Lc 5,33-39 33 Họ nói với Người : "Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống !" 34 Đức Giê-su trả lời : "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự ...
Thứ Năm tuần 22 Thường Niên
Thứ Năm tuần 22 Thường Niên
/ 475 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 22 Thường Niên Lời Chúa: Lc 5,1-11 1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi ...
Thứ Tư tuần 22 Thường Niên
Thứ Tư tuần 22 Thường Niên
/ 127 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa: Lc 4,38-44 38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy ...
Thứ Tư tuần 22 Thường Niên
Thứ Tư tuần 22 Thường Niên
/ 312 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa: Lc 4,38-44 38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy ...
Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên
/ 560 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Lc 4,31-37 31 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. 33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế ...
Thứ Hai tuần 22 Thường niên
Thứ Hai tuần 22 Thường niên
/ 468 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 22 Thường niên Lời Chúa: Lc 4,16-20 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. ...
Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên
/ 359 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 21 Thường niên Lời Chúa: Mt 25,14-30 14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi ...