Thứ Ba tuần 4 MC
Thứ Ba tuần 4 MC

/ 286 / Hằng ngày
Thứ Ba                  Lời Chúa: Ga 5,1-16         1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại ...
Thứ Hai tuần 4 MC
Thứ Hai tuần 4 MC
/ 535 / Hằng ngày
Thứ Hai         Lời Chúa: Ga 4,43-54 43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền ...
Thứ Sáu tuần 3 MC
Thứ Sáu tuần 3 MC
/ 366 / Hằng ngày
Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay         Lời Chúa: Mc 12,28b-34         28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức ...
Thứ Năm tuần 3 MC
Thứ Năm tuần 3 MC
/ 526 / Hằng ngày
Thứ Năm         Lời Chúa: Lc 11,14-23         14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 ...
Thứ Tư tuần 3 MC
Thứ Tư tuần 3 MC
/ 413 / Hằng ngày
Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay         Lời Chúa: Mt 5,17-19         17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để ...
Thứ Ba tuần 3 MC
Thứ Ba tuần 3 MC
/ 357 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Mt 18,21-35         21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? ...
Thứ Bảy tuần 2 MC
Thứ Bảy tuần 2 MC
/ 286 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32         1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư ...
Thứ Sáu tuần 2 MC
Thứ Sáu tuần 2 MC
/ 377 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Lời Chúa: Mt 21,33-43.45-46         33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác : "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ...
Thứ Năm tuần 2 MC
Thứ Năm tuần 2 MC
/ 357 / Hằng ngày
Thứ Năm tuần 2 mùa chay Lời Chúa: Lc 16, 19-31         19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước ...
Thứ Tư tuần 2 MC
Thứ Tư tuần 2 MC
/ 410 / Hằng ngày
Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay Lời Chúa: Mt 20,17-28 17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông : 18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. ...
Thứ Ba tuần 2 MC
Thứ Ba tuần 2 MC
/ 487 / Hằng ngày
Thứ Ba tuần II Mùa chay         Lời Chúa: Mt 23,1-12         1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên ...
Thứ Hai tuần 2 MC
Thứ Hai tuần 2 MC
/ 423 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần II Mùa Chay         Lời Chúa: Lc 6,36-38         36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên ...
Thứ Bảy tuần 1 MC
Thứ Bảy tuần 1 MC
/ 373 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Mt 5,43-48         43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện ...
Thứ Sáu tuần 1 MC
Thứ Sáu tuần 1 MC
/ 443 / Hằng ngày
Thứ Sáu tuần 1 mùa chay         Lời Chúa: Mt 5,20-26         20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng ...
Thứ Năm tuần 1 MC
Thứ Năm tuần 1 MC
/ 518 / Hằng ngày
Thứ Năm tuần I Mùa Chay         Lời Chúa: Mt 7,7-12         7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì ...
Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay
Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay
/ 455 / Hằng ngày
Thứ Tư sau CN I Mùa chay Lc 11,29-32 29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : "Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là ...
Ngày 08/3 Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa
Ngày 08/3 Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa
/ 243 / Hằng ngày
NGÀY 08 THÁNG BA. THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA Tu sĩ (1495 - 1550) Gioan sinh ngày 8 tháng 3 năm 1495 tại Bồ Đào nha. Cha mẹ Ngài là những người nghèo khổ nhưng đạo đức và đầy lòng bác ái. Lúc 9 tuổi Ngài bỏ nhà trốn đi, theo một nhà mạo hiểm đã khéo kích ...
Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay
Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay
/ 402 / Hằng ngày
Thứ Ba sau CN I Mùa Chay Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Trích Tin Mừng theo thánh Matthêu 7 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :” Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận ...
Thứ Hai tuần 1 Mùa chay
Thứ Hai tuần 1 Mùa chay
/ 471 / Hằng ngày
Thứ Hai         Lời Chúa: Mt 25,31-46             31 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất ...
Thứ bảy sau lễ Tro
Thứ bảy sau lễ Tro
/ 370 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Lc 5,27-32         27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông : "Anh hãy theo ...