Thứ Năm Tuần 7 TN
Thứ Năm Tuần 7 TN

/ 146 / Hằng ngày
        Thứ Năm         Lời Chúa: Mc 9,41-50         41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật ...
Thứ Tư tuần 7 TN
Thứ Tư tuần 7 TN
/ 450 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Mc 9,38 -40         38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su : "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy ...
Thứ Ba tuần 7 TN
Thứ Ba tuần  7 TN
/ 339 / Hằng ngày
Thứ Ba tuần 7 TN         Lời Chúa: Mc 9,30-37         30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang ...
Thứ Hai tuần 7 TN
Thứ Hai tuần 7 TN
/ 527 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 7 TN         Lời Chúa: Mc 9,14-29         14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các ...
Thứ Bảy tuần 7 PS
Thứ Bảy tuần 7 PS
/ 352 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Ga 21,20-25         20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức ...
Thứ Sáu tuần 7 PS
Thứ Sáu tuần 7 PS
/ 541 / Hằng ngày
        Thứ Sáu         Lời Chúa: Ga 21,15-19         15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô : "Này anh Si-môn, con ông ...
Thứ Năm tuần 7 PS
Thứ Năm tuần 7 PS
/ 515 / Hằng ngày
Thứ Năm         Lời Chúa: Ga 17,20-26         20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở ...
Thứ Tư tuần 7 PS
Thứ Tư tuần 7 PS
/ 465 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Ga 17,11b-19         11  Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với ...
Thứ Ba tuần Thăng Thiên
Thứ Ba tuần Thăng Thiên
/ 528 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Ga 17,1-11a         1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện : "Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. ...
Thứ Bảy tuần 6 PS
Thứ Bảy tuần 6 PS
/ 375 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Ga 16,23b-28         23  Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, ...
Thứ Sáu Tuần 6 PS
Thứ Sáu Tuần 6 PS
/ 524 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Lời Chúa: Ga 16,20-23a         20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh ...
Thứ Năm tuần 6 PS
Thứ Năm tuần 6 PS
/ 446 / Hằng ngày
Thứ Năm         Lời Chúa: Ga 16,16-20         16 "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy." 17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ ...
Thứ Tư tuần 6 PS
Thứ Tư tuần 6 PS
/ 487 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Ga 16,12-15         12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn ...
Thứ Ba Tuần 6 PS
Thứ Ba Tuần 6 PS
/ 395 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Ga 16,5-11 5 Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : 'Thầy đi đâu ?' 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho ...
Thứ Hai tuần 6 PS
Thứ Hai tuần 6 PS
/ 531 / Hằng ngày
“Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” Ga 15, 27 Thứ Hai Ga 15,26-16,4a 26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ ...
Thứ Bảy tuần 5 PS
Thứ Bảy tuần 5 PS
/ 651 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Ga 15,18-21         18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu ...
Thứ Sáu tuần 5 PS
Thứ Sáu tuần 5 PS
/ 701 / Hằng ngày
 Thứ Sáu         Lời Chúa: Ga 15,12-17         12 Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn ...
Thứ Tư tuần 5 PS
Thứ Tư tuần 5 PS
/ 398 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Ga 15,1-8         1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn ...
02/5 thánh Athanasio - Giám mục Tiến sỹ Hội Thánh
02/5 thánh Athanasio - Giám mục Tiến sỹ Hội Thánh
/ 404 / Hằng ngày
Thánh ATHANASIÔ GIÁM MỤC TIẾN SĨ HỘI THÁNH (295 – 373) Thánh Athanasiô sinh khoảng năm 295 có lẽ tại Alexandria. Gia đình Ngài rõ ràng là khá giả vì sau này Ngài có dịp trốn ở phần mộ của gia đình, Ngài đã theo môn cổ học và sau này thường trích dẫn ...
Thứ Hai tuần 5 PS
Thứ Hai tuần 5 PS
/ 523 / Hằng ngày
Thứ Hai         Lời Chúa: Ga 14,21-26         21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ ...