Thứ Sáu Tuần 25 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 25 Thường Niên

/ 211 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 25 Thường Niên Lời Chúa: Lc 9,18-22 18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : "Dân chúng nói Thầy là ai ?" 19 Các ông thưa : "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy ...
Thứ Năm Tuần 25 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 25 Thường Niên
/ 415 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 25 Thường Niên Lời Chúa: Lc 9,7-9 7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói : "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy." 8 Kẻ khác nói : "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy !" Kẻ ...
Thứ Tư Tuần 25 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 25 Thường Niên
/ 400 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 25 Thường Niên Lời Chúa: Lc 9,1-6 1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh ...
Thứ Ba Tuần 25 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 25 Thường Niên
/ 365 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 25 Thường niên Lời Chúa: Lc 8,19-21 19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, ...
Ngày 21/09 Thánh Mattheu Tông Đồ
Ngày 21/09 Thánh Mattheu Tông Đồ
/ 374 / Hằng ngày
Thánh Mat-thêu Lời Chúa: Mt 9,9-13 9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người. 10 Khi Đức Giê-su đang dùng ...
Thứ Bảy Tuần 24 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 24 Thường Niên
/ 512 / Hằng ngày
Thứ bảy Tuần 24 Thường niên Lời Chúa: Lc 8,4-15 4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng : 5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi ...
Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên
Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên
/ 473 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 24 Thường Niên Lc 8,1-3 1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. ...
Thứ Năm Tuần 24 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 24 Thường Niên
/ 465 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 24 Thường Niên Lời Chúa: Lc 7,36-50 36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được ...
Thứ Tư Tuần 24 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 24 Thường Niên
/ 449 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 24 Thường Niên Lời Chúa: Lc 7,31-35 31 "Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói :  'Tụi tôi thổi sáo cho các anh,  mà các anh không nhảy múa ...
Thứ Bảy Tuần 23 Thường niên
Thứ Bảy Tuần 23 Thường niên
/ 379 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 23 Thường Niên          Lời Chúa: Lc 6,43-49          43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả ...
Thứ Sáu Tuần 23 Thường niên
Thứ Sáu Tuần 23 Thường niên
/ 386 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 23 Thường Niên Lời Chúa: Lc 6,39-42 39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này : "Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy ...
Thứ Năm Tuần 23 Thường niên
Thứ Năm Tuần 23 Thường niên
/ 377 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 23 Thường Niên Lời Chúa: Lc 6,27-38 27 "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh ...
Thứ Tư Tuần 23 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 23 Thường Niên
/ 405 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 23 Thường Niên Lời Chúa: Lc 6,20-26 20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói :  "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,  vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21     "Phúc cho anh em là ...
Thứ Hai Tuần 23 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 23 Thường Niên
/ 551 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 6,6-11 6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát ...
Thứ Bảy Tuần 22 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 22 Thường Niên
/ 304 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 22 Thường Niên Lời Chúa: Lc 6,1-5 1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : "Tại sao các ông làm điều không được phép ...
Thứ Sáu Tuần 22 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 22 Thường Niên
/ 338 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 22 Thường Niên Lời Chúa: Lc 5,33-39 33 Họ nói với Người : "Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống !" 34 Đức Giê-su trả lời : "Chẳng lẽ các ông lại có ...
Thứ Năm Tuần 22 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 22 Thường Niên
/ 443 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 22 Thường Niên Lời Chúa: Lc 5,1-11 1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá ...
Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên
/ 439 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên Lời Chúa: Lc 4,38-44 38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn ...
Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên
/ 402 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên Lời Chúa: Lc 4,31-37 31 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. 33 Trong hội ...
Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên
/ 496 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 22 Thường niên Lời Chúa: Lc 4,16-20 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn ...