Thứ Tư tuần 25 TN
Thứ Tư tuần 25 TN

/ 143 / Hằng ngày
 Thứ Tư Lời Chúa: Lc 9,1-6 1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : "Anh em ...
Thứ Ba Tuần 25 TN
Thứ Ba Tuần 25 TN
/ 287 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Lc 8,19-21 19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." 21 Người đáp lại : "Mẹ ...
Thứ Hai tuần 25 TN
Thứ Hai tuần 25 TN
/ 260 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 8,16-18 16 "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta ...
Thứ bảy tuần 24 TN
Thứ bảy tuần 24 TN
/ 228 / Hằng ngày
Thứ bảy Lời Chúa: Lc 8,4-15 4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng : 5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi ...
Chúa Nhật 25: Thiên Chúa Tốt Lành Quang Đại-Con Người Hay Ghen
Chúa Nhật 25: Thiên Chúa Tốt Lành Quang Đại-Con Người Hay Ghen
/ 293 / Hằng ngày
CHÚA NHẬT XXV TN A: THIÊN CHÚA TỐT LÀNH QUẢNG ĐẠI – CON NGƯỜI GHEN TỊ NHỎ NHEN Ghen tức, ghen tị là thói xấu ăn sâu vào tâm hồn và chi phối hành động của nhiều người. Các hình thức ghen tị được thể hiện hết sức đa dạng và có khi còn mang màu sắc ...
Thứ Sáu tuần 24 TN
Thứ Sáu tuần 24  TN
/ 389 / Hằng ngày
Thứ Sáu Lc 8,1-3 1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a ...
Thứ Tư Tuần 24 TN
Thứ Tư Tuần 24 TN
/ 394 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa: Lc 7,31-35 31 "Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói : 'Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không ...
Thánh Anre KimTaegon, Phaolô Chong Hasang và Các Bạn
Thánh Anre KimTaegon, Phaolô Chong Hasang và Các Bạn
/ 195 / Hằng ngày
Thánh Anrê Kim Taegon, Phaolô Chong Hasang và Các Bạn Anrê Kim Taegon là linh mục Đại Hàn đầu tiên và là con của một người trở lại đạo. Cha của ngài, ông Ignatius Kim, được tử đạo trong thời cấm đạo năm 1839 và được phong thánh năm 1925. Sau khi ...
Thứ Ba tuần 24 TN
Thứ Ba tuần 24 TN
/ 316 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Lc 7,11-17 11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy ...
Thứ Hai tuần 24 TN
Thứ Hai tuần 24 TN
/ 371 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 7,1-10 1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho ...
Thứ Bảy tuần 23 TN
Thứ Bảy tuần 23 TN
/ 331 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Lc 6,43-49         43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi ...
Lễ Mẹ Sầu Bi
Lễ Mẹ Sầu Bi
/ 440 / Hằng ngày
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Lời Chúa: Ga 19,25-27 25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với ...
Thứ Tư tuần 23 TN
Thứ Tư tuần 23 TN
/ 335 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa: Lc 6,20-26 20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói : "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21     "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ ...
Thánh Gioan Kim Khẩu
Thánh Gioan Kim Khẩu
/ 222 / Hằng ngày
THÁNH GIO-AN KIM KHẨU giám mục,tiến sĩ Hội Thánh Lc 6,39-42 Ngày 13/9 Mỗi vị thánh đều mang Chúa Kitô trong mình và một cách nào đó các Ngài luôn chóng vánh giới thiệu Đức Kitô cho người khác. Thánh là để Chúa phủ lấp toàn bộ con người mình, để Chúa ...
Thứ ba tuần 23 Tn
Thứ ba tuần 23 Tn
/ 274 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Lc 6,12-19 12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người ...
Thứ Hai tuần 23 TN
Thứ Hai tuần 23 TN
/ 336 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 6,6-11 6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được ...
Thứ Bảy tuần 22
Thứ Bảy tuần 22
/ 331 / Hằng ngày
Thứ Bảy Lời Chúa: Lc 6,1-5 1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?" 3 Đức Giê-su trả ...
Thứ Năm tuần 22 TN
Thứ Năm tuần 22 TN
/ 323 / Hằng ngày
"Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."Lc 5, 4 Thứ Năm Lời Chúa: Lc 5,1-11 1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn ...
Thứ Tư tuần 22 TN
Thứ Tư tuần 22 TN
/ 304 / Hằng ngày
 Thứ Tư Lời Chúa: Lc 4,38-44 38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà ...
Thứ ba tuần 22 TN
Thứ ba tuần 22 TN
/ 352 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Lc 4,31-37 31 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. 33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế ...