Thu Ba Tuan 2 Thuong nien
Thu Ba Tuan 2 Thuong nien

/ 207 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 2 TN          Lời Chúa: Mc 2,23-28          23Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt ...
Thứ Hai tuần 2 Thường Niên
Thứ Hai tuần 2 Thường Niên
/ 403 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 2 TN          Lời Chúa: Mc 2,18-22          18Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức ...
Ngày 21/1 Thánh A-Nê trinh Nữ Tử Đạo
Ngày 21/1 Thánh A-Nê trinh Nữ Tử Đạo
/ 272 / Hằng ngày
hánh Anê, đồng trinh tử đạoT4, 20/01/2010 - 18:18Một cuộc đời được gặt bởi gươm đao. Đó là tất cả. Không có nhiều việc, không có nhiều chuyện, nhưng danh tiếng đã nên lẫy lừng. Một sử gia đã chân nhận như thế theo những lời truyền khẩu. Người ta ...
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường Niên
/ 481 / Hằng ngày
 Thứ Bảy Lời Chúa: Mc 2,13-17 13Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi ...
Thứ Sáu Tuần 1 Muà Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 1 Muà Thường Niên
/ 643 / Hằng ngày
Thứ Sáu          Lời Chúa: Mc 2,1-12          1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ...
Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường NIên
Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường NIên
/ 563 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Mc 1,40-45 40Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" 42Lập ...
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Thường Niên
/ 508 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa:Mc 1,29-39 29Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho ...
Thứ Ba Tuần 1 Thường nien
Thứ Ba Tuần 1 Thường nien
/ 565 / Hằng ngày
Thứ Ba          Lời Chúa: Mc 1,21b-28          21Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, Người vào hội đường giảng ...
Thứ Hai tuần 1 Thường Nien
Thứ Hai tuần 1 Thường Nien
/ 777 / Hằng ngày
Thứ Hai          Lời Chúa: Mc 1,14-20          14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói : ...
Thứ Bay sau Lể Hiển Linh
Thứ Bay sau Lể Hiển Linh
/ 357 / Hằng ngày
Thứ Bảysau Lễ Hiển             Lời Chúa: Ga 3,22-30          22 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông ...
Thứ Sáu sau Lễ HIển Linh
Thứ Sáu sau Lễ HIển Linh
/ 726 / Hằng ngày
Thứ Sáusau lễ Hiển Linh Lời Chúa: Lc 5,12-16 12Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."13Người giơ ...
Thứ Năm sau lễ Hiển Linh
Thứ Năm sau lễ Hiển Linh
/ 551 / Hằng ngày
Thứ NămSau lễ Hiển Linh          Lời Chúa: Lc 4,14-22a          14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ...
Thư Tư sau tuần Hiển Linh
Thư Tư sau tuần Hiển Linh
/ 673 / Hằng ngày
  Thứ TưSau Lễ Hiễn Linh Lời Chúa: Mc 6,45-52 45Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. 46Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu ...
THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
/ 814 / Hằng ngày
Thứ BaSai Lễ Hiển Linh Lời Chúa: Mc 6,34-44 34Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ ...
Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
/ 631 / Hằng ngày
Thứ HaiSau Lễ Hiển Linh Lời Chúa: Mt 4,12-17.23-25 12Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và ...
Ngat2 05/1 trước lễ hiển linh
Ngat2 05/1 trước lễ hiển linh
/ 533 / Hằng ngày
Ngày 05.01 Lời Chúa: Ga 1,43-51 43Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : "Anh hãy theo tôi."44Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô. 45Ông Phi-líp-phê gặp ông ...
Ngày 04/01 Sau Giáng Sinh
Ngày 04/01 Sau Giáng Sinh
/ 515 / Hằng ngày
Ngày 04.01Sau Lễ Giáng sinh Lời Chúa: Ga 1,35-42 35Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói : "Đây là Chiên Thiên Chúa." 37Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi ...
Ngày 03/1 sau giáng sinh
Ngày 03/1 sau giáng sinh
/ 490 / Hằng ngày
Ngày 03.01Sau Giáng Sinh Lời Chúa: Ga 1,29-34 29Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, ...
Ngày 2/1 sau giáng sinh
Ngày 2/1 sau giáng sinh
/ 484 / Hằng ngày
Ngày 02.01   Lời Chúa:   Ga 1,19-28 19Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông : "Ông là ai ?" 20Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : ...
Ngày 31/12 Sau Giáng sinh
Ngày 31/12 Sau Giáng sinh
/ 715 / Hằng ngày
Ngày 31.12Tuần Bát Nhật giáng sinh Lời Chúa: Ga 1,1-18 1       Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.           Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên ...