Thứ Năm tuần 2 TN
Thứ Năm tuần 2 TN

/ 76 / Hằng ngày
   Thứ Năm         Lời Chúa: Mc 3,7-12         7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ ...
Thứ Ba tuần 2 TN
Thứ Ba tuần 2 TN
/ 373 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Mc 2,23-28         23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với ...
Thứ Hai tuần 2 TN
Thứ Hai tuần 2 TN
/ 360 / Hằng ngày
Thứ Hai         Lời Chúa: Mc 2,18-22         18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : "Tại sao các môn đệ ông Gio-an ...
Thứ Bảy tuần 1: Tình Yêu Biến Đổi Phận Người
Thứ Bảy tuần 1: Tình Yêu Biến Đổi Phận Người
/ 153 / Hằng ngày
TÌNH YÊU ĐÃ BIẾN ĐỔI PHẬN NGƯỜI Theo truyền thuyết,  Lêvi con ông Anphê (và ông còn có tên gọi là Matthêu). Ông là một người thu thuế ở Caphanaum,  phục vụ cho Vua Hêrôđê Antipas.  Câu chuyện này  đã ...
Thứ Bảy tuần 1 TN
Thứ Bảy tuần 1 TN
/ 252 / Hằng ngày
Thứ Bảy Lời Chúa: Mc 2,13-17 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông ...
Thứ Sáu tuần 1 TN
Thứ Sáu tuần 1 TN
/ 352 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Lời Chúa: Mc 2,1-12         1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân ...
Thứ Năm tuần 1 TN
Thứ Năm tuần 1 TN
/ 384 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Mc 1,40-45 40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" 42 Lập tức, ...
Thứ Tư tuần 1 TN
Thứ Tư tuần 1 TN
/ 435 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa:Mc 1,29-39 29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người ...
Thứ ba tuần 1 TN
Thứ ba tuần 1 TN
/ 462 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Mc 1,21b-28         21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời ...
CGS Chịụ Phép Rửa: Liên Đới Tội Nhân
CGS Chịụ Phép Rửa: Liên Đới Tội Nhân
/ 367 / Hằng ngày
Liên Đới Tội Nhân Có một lần dạy giáo lý tôi hỏi các em: Thông thường khi phạm tội điều đầu tiên mình phải làm gì? Một em trả lời : thưa cha bỏ chạy ạh! Nghe qua tưởng là chuyện đùa nhưng điều đó mới là lẽ thường tình. Ai phạm tội mà không bỏ chạy? ...
Ngày 06/01
Ngày 06/01
/ 425 / Hằng ngày
Ngày 06/01 Lời Chúa: Mc 1,7-11 7 Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong ...
Ngày 05/01
Ngày 05/01
/ 398 / Hằng ngày
Ngày 05.01 Lời Chúa: Ga 1,43-51 43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : "Anh hãy theo tôi." 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô. 45 Ông Phi-líp-phê gặp ông ...
Ngày 04/01
Ngày 04/01
/ 462 / Hằng ngày
Ngày 04.01 Lời Chúa: Ga 1,35-42 35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói : "Đây là Chiên Thiên Chúa." 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức ...
Ngày 03/01
Ngày 03/01
/ 436 / Hằng ngày
Ngày 03.01 Lời Chúa: Ga 1,29-34 29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn ...
Ngày 02/01
Ngày 02/01
/ 374 / Hằng ngày
Ngày 02.01   Lời Chúa:   Ga 1,19-28 19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông : "Ông là ai ?" 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : "Tôi ...
Ngày 30/12 Tuần Bát Nhật Giáng sinh
Ngày 30/12 Tuần Bát Nhật Giáng sinh
/ 357 / Hằng ngày
Ngày 30 tuần Bát Nhật Giáng Sinh Lời Chúa: Lc 2,36-40 36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư ...
Ngày 29 tuần Bát Nhật Giáng sinh
Ngày 29 tuần Bát Nhật Giáng sinh
/ 392 / Hằng ngày
Ngày 29.12 Lời Chúa: Lc 2,22-35 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là ...
Các Thánh Anh Hài
Các Thánh Anh Hài
/ 466 / Hằng ngày
Lễ Các Thánh Anh Hài Lời Chúa: Mt 2,3-18 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả ...
ĐTC Phanxicô: Kitô hữu là người đầy niềm vui
ĐTC Phanxicô: Kitô hữu là người đầy niềm vui
/ 194 / Hằng ngày
Kitô hữu là người mang trong mình niềm vui, chứ không phải luôn mang vẻ mặt đưa đám. Sống bi quan thì không phải là đời sống của người Kitô. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Niềm vui đến từ ơn tha thứ Cả ...
Ngày 23/ 12 Tuần cửu nhật
Ngày 23/ 12 Tuần cửu nhật
/ 328 / Hằng ngày
Ngày 23.12 Lời Chúa: Lc 1,57-66 57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và ...