Thứ Bảy tuần 6 PS
Thứ Bảy tuần 6 PS

/ 270 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Ga 16,23b-28         23  Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, ...
Thứ Sáu tuần 6 PS
Thứ Sáu tuần 6 PS
/ 317 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Lời Chúa: Ga 16,20-23a         20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh ...
Thứ Năm tuần 6 PS
Thứ Năm tuần 6 PS
/ 402 / Hằng ngày
Thứ Năm         Lời Chúa: Ga 16,16-20         16 "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy." 17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ ...
Thứ Tư tuần 6 PS
Thứ Tư tuần 6 PS
/ 279 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Ga 16,12-15         12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn ...
Thứ ba tuần 6 PS
Thứ ba tuần 6 PS
/ 336 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Ga 16,5-11 5 Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : 'Thầy đi đâu ?' 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho ...
Thứ Hai tuần 6 PS
Thứ Hai tuần 6 PS
/ 422 / Hằng ngày
Thứ Hai Ga 15,26-16,4a 26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ ...
Thứ Bảy tuần 5 PS
Thứ Bảy tuần 5 PS
/ 302 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Ga 15,18-21         18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu ...
Chúa Nhật 6 PS: Đấng Phù Trợ Là Thánh Thần
Chúa Nhật 6 PS: Đấng Phù Trợ Là Thánh Thần
/ 289 / Hằng ngày
 CHÚA NHẬT VI PS: ĐẤNG PHÙ TRỢ LÀ THÁNH THẦN CỦA THIÊN CHÚA   Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, phía sau thành công của một người thường có biết bao sự trợ giúp của những người khác. Các nhà lãnh đạo chính trị hay tôn giáo cũng cần phải có ...
Thứ Sáu tuần 5 PS
Thứ Sáu tuần 5 PS
/ 366 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Lời Chúa: Ga 15,12-17         12 Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình ...
Thư Năm tuần 5 PS
Thư Năm tuần 5 PS
/ 447 / Hằng ngày
Thứ Năm         Lời Chúa: Ga 15,9-11         9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ ...
Thứ Tư tuần 5 PS
Thứ Tư tuần 5 PS
/ 139 / Hằng ngày
“Ai không ở lại trong Thấy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho, và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi” Ga 15, 6 Thứ Tư         Lời Chúa: Ga 15,1-8         ...
Thứ Tư tuần 5 PS
Thứ Tư tuần 5 PS
/ 349 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Ga 15,1-8         1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn ...
Thứ Ba tuần 5 PS
Thứ Ba tuần 5 PS
/ 376 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Ga 14,27-31a         27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng ...
Thứ hai tuần 5 PS
Thứ hai tuần 5 PS
/ 420 / Hằng ngày
Thứ Hai         Lời Chúa: Ga 14,21-26         21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ ...
Thứ Bảy tuần 4 PS
Thứ Bảy tuần 4 PS
/ 223 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Ga 14,7-14         7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy ...
Thứ Sáu tuần 4 Phục sinh
Thứ Sáu tuần 4 Phục sinh
/ 461 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Lời Chúa: Ga 14,1-6         1 Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh ...
Thứ Năm tuần 4 PS
Thứ Năm tuần 4 PS
/ 556 / Hằng ngày
 Thứ Năm Lời Chúa: Ga 13,16-20         16 Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.  17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì ...
Thứ Tư tuần 4 PS
Thứ Tư tuần 4 PS
/ 357 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Ga 12,44-50         44 Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45 ai thấy tôi ...
Thứ Ba tuần 4 Phuc sinh
Thứ Ba tuần 4 Phuc sinh
/ 380 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Ga 10,22-30         22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, ...
Thứ Hai tuẩn 4 PS
Thứ Hai tuẩn 4 PS
/ 417 / Hằng ngày
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên “ Ga 10, 11 Thứ Hai         Lời Chúa: Ga 10,11-18         11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. ...