Thứ Ba tuần 5 MC
Thứ Ba tuần 5 MC

/ 0 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Ga 8,21-30 21 Đức Giê-su lại nói với họ : "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được."  22 Người Do-thái mới nói : "Ông ...
Thứ Bảy tuần 4 MC
Thứ Bảy tuần 4 MC
/ 285 / Hằng ngày
Thứ Bảy Lời Chúa: Ga 7,40-53 40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói : "Ông này thật là vị ngôn sứ." 41 Kẻ khác rằng : "Ông này là Đấng Ki-tô." Nhưng có kẻ lại nói : "Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? 42 Nào Kinh Thánh ...
Thứ Sáu tuần 4 MC
Thứ Sáu tuần 4 MC
/ 361 / Hằng ngày
  Thứ Sáu Lời Chúa: Ga 7,1-2.10.25-30 1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. 2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới, 10 Tuy nhiên, khi anh em ...
Thứ Năm tuần 4 MC
Thứ Năm tuần 4 MC
/ 412 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Ga 5,31-47 31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ...
Thứ Tư tuần 4 MC
Thứ Tư tuần 4 MC
/ 451 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Ga 5,17-30         17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại : "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc." 18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách ...
Thứ Ba tuần 4 MC
Thứ Ba tuần 4 MC
/ 458 / Hằng ngày
Thứ Ba                  Lời Chúa: Ga 5,1-16         1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại ...
Thứ Hai tuần 4 MC
Thứ Hai tuần 4 MC
/ 387 / Hằng ngày
Thứ Hai         Lời Chúa: Ga 4,43-54 43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền ...
Chúa Nhật 4 MCL TC Một Mực Xót Thương
Chúa Nhật 4 MCL TC Một Mực Xót Thương
/ 434 / Hằng ngày
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B: THIÊN CHÚA MỘT MỰC XÓT THƯƠNG VÀ THA THỨ Kết thúc phiên tòa xét xử tên giết người tại Bình Dương năm trước, những người đến xem cảm thấy thỏa mãn vì kẻ giết người máu lạnh bị kết án tử hình. Những người thân còn lại của gia ...
Thứ Bảy tuần 4 MC
Thứ Bảy tuần 4 MC
/ 298 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Lc 18,9-14         9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 "Có hai người lên đền ...
Thứ Sáu tuần 3 MC
Thứ Sáu tuần 3 MC
/ 369 / Hằng ngày
Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay         Lời Chúa: Mc 12,28b-34         28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức ...
Thứ Năm tuần 3 MC
Thứ Năm tuần 3 MC
/ 450 / Hằng ngày
Thứ Năm   Lời Chúa: Lc 11,14-23   14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : "Ông ấy dựa thế quỷ vương ...
Thứ Tư tuần 3 MC
Thứ Tư tuần 3 MC
/ 466 / Hằng ngày
Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay         Lời Chúa: Mt 5,17-19         17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để ...
Thứ ba tuần 3 MC
Thứ ba tuần 3 MC
/ 382 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Mt 18,21-35         21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? ...
Thứ Hai tuần 3 MC
Thứ Hai tuần 3 MC
/ 456 / Hằng ngày
"Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” Lc 4, 24         Thứ Hai         Lời Chúa: Lc 4,24-30         ...
Thứ Bảy tuần 2 MC
Thứ Bảy tuần 2 MC
/ 200 / Hằng ngày
 Thứ Bảy         Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32         1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các ...
Thứ Sáu tuần 2 MC
Thứ Sáu tuần 2 MC
/ 578 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Lời Chúa: Mt 21,33-43.45-46         33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác : "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ...
Thứ Năm tuần 2 MC
Thứ Năm tuần 2 MC
/ 532 / Hằng ngày
Thứ Năm tuần 2 mùa chay Lời Chúa: Lc 16, 19-31         19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước ...
Thứ Tư tuần 2 MC
Thứ Tư tuần 2 MC
/ 535 / Hằng ngày
Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay Lời Chúa: Mt 20,17-28 17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông : 18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. ...
Thứ Ba tuần 2 MC
Thứ Ba tuần 2 MC
/ 454 / Hằng ngày
Thứ Ba tuần II Mùa chay         Lời Chúa: Mt 23,1-12         1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên ...
Thứ Hai tuần 2 MC
Thứ Hai tuần 2 MC
/ 582 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần II Mùa Chay         Lời Chúa: Lc 6,36-38         36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên ...