Thứ Bảy tuần 2 Mùa chay
Thứ Bảy tuần 2 Mùa chay

/ 280 / Hằng ngày
Thứ Bảy          Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32          1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người ...
Thứ Sáu Tuần 2 Mùa chay
Thứ Sáu Tuần 2 Mùa chay
/ 492 / Hằng ngày
Thứ Sáu          Lời Chúa: Mt 21,33-43.45-46          33Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác : "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào ...
CN 3 MC: Hãy Có Cái Nhìn Bao Dung
CN 3 MC: Hãy Có Cái Nhìn Bao Dung
/ 481 / Hằng ngày
Chúa Nhật Lời Chúa: Lc 13,1-9 1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2Đức Giê-su đáp lại rằng : "Các ông ...
Chúa Nhật 3 MC Nhiều Tác Giả
Chúa Nhật 3 MC Nhiều Tác Giả
/ 286 / Hằng ngày
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C Lời Chúa: Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 MỤC LỤC 1. Tai họa và sám hối - ViKiNi 2. Sám hối 3. Sám hối. 4. Hãy trở về với tình thương của Thiên Chúa 5. Hối cải – Lm. Giuse Trần Việt Hùng 6. Tai họa và tội lỗi – Cố ...
Thứ Năm tuần 2 Mùa chay
Thứ Năm tuần 2 Mùa chay
/ 461 / Hằng ngày
Thứ Năm tuần 2 mùa chay Lời Chúa: Lc 16, 19-31          19"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy ...
Thứ Tư Tuần 2 Mùa chay
Thứ Tư Tuần 2 Mùa chay
/ 486 / Hằng ngày
Thứ Ba tuần II Mùa chay          Lời Chúa: Mt 23,1-12          1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2"Các kinh sư và ...
Thứ Hai tuần 2 Mùa chay
Thứ Hai tuần 2 Mùa chay
/ 374 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần II Mùa Chay          Lời Chúa: Lc 6,36-38          36"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37Anh em đừng xét đoán, thì ...
Thứ Bảy tuần 1 Mùa chay
Thứ Bảy tuần 1 Mùa chay
/ 462 / Hằng ngày
Thứ Bảy. Tuần1 Mùa Chay          Lời Chúa: Mt 5,43-48          43"Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44Còn Thầy, Thầy ...
Thứ Sáu Tuấn 1 Mùa Chay
Thứ Sáu Tuấn 1 Mùa Chay
/ 475 / Hằng ngày
Thứ Sáu tuần 1 mùa chay          Lời Chúa: Mt 5,20-26          20"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người ...
CN 2 MC: Đức Tin Giúp Vượt Qua Khó Khăn Thử Thách
CN 2 MC: Đức Tin Giúp Vượt Qua Khó Khăn Thử Thách
/ 218 / Hằng ngày
CHÚA NHẬT II MC C:  ĐỨC TIN GIÚP VƯỢT QUA KHÓ KHĂN THỬ THÁCH Có nhiều người trong chúng ta đã từng đến với Lòng Chúa Thương Xót tại giáo điểm Tin Mừng – Sài Gòn và đón nhận được nhiều ơn chữa lành thể xác và tâm hồn. Tất cả những người đứng lên ...
Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay
Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay
/ 503 / Hằng ngày
Thứ Năm tuần I Mùa Chay          Lời Chúa: Mt 7,7-12          7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8Vì hễ ai ...
Thứ Tư tuần 1 Mùa chay
Thứ Tư tuần 1 Mùa chay
/ 442 / Hằng ngày
ThứTưsau CN I Mùa chay Lời Chúa Lc 11,29-32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của ...
Thứ Ba Tuần 1 Mùa chay
Thứ Ba Tuần 1 Mùa chay
/ 414 / Hằng ngày
Thứ Ba sau CN I Mùa Chay Lời Chúa: Mt 6, 7-15 7 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :” Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã ...
Thứ Hai Tuần 1 Mùa Chay
Thứ Hai Tuần 1 Mùa Chay
/ 598 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần Nhất Mùa Chay          Lời Chúa: Mt 25,31-46             31 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến ...
Thứ Bảy sau lễ Tro
Thứ Bảy sau lễ Tro
/ 428 / Hằng ngày
Thứ Bảysau Lễ Tro          Lời Chúa: Lc 5,27-32          27Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. ...
Thứ Sau Sau Thứ Tư Lễ Tro
Thứ Sau Sau Thứ Tư Lễ Tro
/ 644 / Hằng ngày
Thứ SáuSau Lễ Tro             Lời Chúa: Mt 9,14-15             14Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : ...
Thừ Năm sau Lễ Tro
Thừ Năm sau Lễ Tro
/ 748 / Hằng ngày
Thứ NămSau Thứ Tư Lễ Tro          Lời Chúa: Lc 9,22-25          22Người còn nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư ...
Thứ Tư Lễ Tro
Thứ Tư Lễ Tro
/ 625 / Hằng ngày
THỨ TƯ LỄ TRO 2019:  LÀM MỚI LẠI CUỘC ĐỜI VÀ TRỔ SINH HOA TRÁI Hằng năm Giáo Hội dành một thời gian đặc biệt của Mùa Chay để mời gọi con cái mình nhìn lại cuộc sống, làm mới lại cuộc đời và trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện.Vào cuối năm, ...
Thứ Tư Lễ Tro: Xức Tro Tỏ Lòng sám Hối
Thứ Tư Lễ Tro: Xức Tro Tỏ Lòng sám Hối
/ 619 / Hằng ngày
Xức Tro Tỏ Lòng Sám Hối Một câu chuyện dạy con  xin lỗi với bà lão bán vé số lan nhanh như “virus” trên mạng xã hội Facebook trong những ngày gần đây. Câu chuyện chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn, xoay quanh 3 nhân vật: đứa con trai, ...
Thứ Ba Tuần 8 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 8 Thường Niên
/ 492 / Hằng ngày
Thứ ba Tuần 8 TN          Lời Chúa: Mc 10,28-31          28Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy ...