Thứ Tư Tuần 16 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 16 Thường Niên

/ 178 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 16 ThườngNiên Mt 13,1-9 1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng ...
Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên
/ 216 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 16 Thườngniên Lời Chúa: Mt 12,46-50 46Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47Có kẻ thưa Người rằng : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm ...
Thứ Hai tuần 16 Thường Niên
Thứ Hai tuần 16 Thường Niên
/ 105 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 16 TN Lời Chúa: Mt 12,38-42 38Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng : "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ." 39Người đáp : "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ ...
Thứ bảy Tuần 15 Thường Niên
Thứ bảy Tuần 15 Thường Niên
/ 187 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 15 TN Lời Chúa: Mt 12,14-21 14Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. 15Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16Người còn cấm họ không được tiết lộ ...
Thứ Sáu tuần 15 Thường niên
Thứ Sáu tuần 15 Thường niên
/ 286 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 15 TN Lời Chúa: Mt 12,1-8 1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm ...
Thứ Năm tuần 15 Thường Niên
Thứ Năm tuần 15 Thường Niên
/ 338 / Hằng ngày
Thứ Năm  Lời Chúa: Mt 11,28-30 28"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh ...
Thứ Tư tuần 15 Thường Niên
Thứ Tư tuần 15 Thường Niên
/ 279 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa: Mt 11,25-27          25Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, ...
Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên
/ 369 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 15 TN          Lời Chúa: Mt 11,20-24          20Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám ...
Thứ Hai Tuần 15 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 15 Thường Niên
/ 224 / Hằng ngày
Thứ Hai tuần 15 TN Lời Chúa: Mt 10,34-11,1 34"Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa ...
Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên
/ 225 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 10,24-33 24"Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 26"Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ...
Thứ sáu Tuần 14 Thường Niên
Thứ sáu Tuần 14 Thường Niên
/ 359 / Hằng ngày
Thứ sáu Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 10,16-23          16Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ ...
Thứ Năm Tuần 14 Thường NIên
Thứ Năm Tuần 14 Thường NIên
/ 288 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 14 TN          Lời Chúa: Mt 10,7-15          7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người ...
Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên
/ 513 / Hằng ngày
 Thứ Tư Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 10,1-7          1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật ...
Thứ ba Tuần 14 Thường Niên
Thứ ba Tuần 14 Thường Niên
/ 274 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 9,32-38          32Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, ...
Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên
/ 259 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuấn 14 TN Lời Chúa: Mt 9,18-26          18Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói : "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên ...
Thứ Bảy Tuần 13 thường niên
Thứ Bảy Tuần 13 thường niên
/ 268 / Hằng ngày
Thứ Bảy Lời Chúa: Mt 9,14-17          14Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?" 15Đức ...
Thứ Sáu Tuần 13 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 13 Thường Niên
/ 277 / Hằng ngày
Thứ Sáu Lời Chúa: Mt 9,9-13          9Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo ...
Thứ Năm tuần 13 Thường niên
Thứ Năm tuần 13 Thường niên
/ 292 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Mt 9,1-8 1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Này con, cứ ...
Thứ Ba tuần 13 Thường niên
Thứ Ba tuần 13 Thường niên
/ 289 / Hằng ngày
Thứ Ba          Mt 8,23-27          23Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người ...
Thứ Hai Tuần 13 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 13 Thường Niên
/ 288 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Mt 8,18-22          18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." 20 Đức ...