Thứ Sáu tuần 15 TN
Thứ Sáu tuần 15 TN

/ 10 / Hằng ngày
Thứ Sáu Lời Chúa: Mt 12,1-8 1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ...
Thứ Năm Tuần 16 TN
Thứ Năm Tuần 16 TN
/ 234 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Mt 11,28-30 28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ ...
Thứ Tư tuần 15 TN
Thứ Tư tuần 15 TN
/ 384 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa: Mt 11,25-27         25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại ...
Thứ Ba Tuần 15 TN
Thứ Ba Tuần 15 TN
/ 480 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 15 TN         Lời Chúa: Mt 11,20-24         20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối ...
Thứ Hai tuần 15 TN
Thứ Hai tuần 15 TN
/ 358 / Hằng ngày
Thứ Hai tuần 15 TN Lời Chúa: Mt 10,34-11,1 34 "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con ...
Ngày 16/07 Đức Mẹ Camelo
Ngày 16/07 Đức Mẹ Camelo
/ 158 / Hằng ngày
ĐỨC TRINH NỮ MARIA NÚI CAMÊLÔ NGÀY 16 THÁNG 7 ĐỨC TRINH NỮ MARIA NÚI CAMÊLÔ Camêlô được coi như ngọn núi thánh. Hơn 700 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, Elia đã lên núi này để bảo vệ niềm tin của mình trong cơn bách hại, cũng như đã đào tạo những ...
Thứ Bảy tuần 14 TN
Thứ Bảy tuần 14 TN
/ 212 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 10,24-33 24 "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 26 "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ...
Thứ Sáu Tuần 14 TN
Thứ Sáu Tuần 14 TN
/ 439 / Hằng ngày
        Thứ sáu Lời Chúa: Mt 10,16-23         16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ ...
Thu Nam tuan 14
Thu Nam tuan 14
/ 339 / Hằng ngày
Thứ Năm         Lời Chúa: Mt 10,7-15         7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong ...
Thứ Tư tuần 14 TN
Thứ Tư tuần 14 TN
/ 414 / Hằng ngày
         Thứ Tư Lời Chúa: Mt 10,1-7         1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh ...
Thứ Ba tuần 14 TN
Thứ Ba tuần 14 TN
/ 370 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Mt 9,32-38         32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : "Ở Ít-ra-en, ...
Thứ Hai Tuần 14 TN
Thứ Hai Tuần 14 TN
/ 805 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuấn 14 TN Lời Chúa: Mt 9,18-26         18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói : "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ ...
Thứ Bảy tuần 13 TN
Thứ Bảy tuần 13 TN
/ 305 / Hằng ngày
Thứ Bảy Lời Chúa: Mt 9,14-17 14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?" 15 Đức Giê-su trả lời : "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ...
Thu Sau tuan 13 TN
Thu Sau tuan 13 TN
/ 482 / Hằng ngày
Thứ Sáu Lời Chúa: Mt 9,9-13 ...
Thứ Năm tuàn 13 Tn
Thứ Năm tuàn 13 Tn
/ 570 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Mt 9,1-8 1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã ...
Thứ Tư Tuần 13 TN
Thứ Tư Tuần 13 TN
/ 355 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa: Mt 8,28-34         28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 ...
Ngày 03/07 Thánh Tô-ma Tông Đồ
Ngày 03/07 Thánh Tô-ma Tông Đồ
/ 564 / Hằng ngày
Thánh Tô-ma Tông đồ Lời Chúa: Ga 20,24-29         24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : "Chúng tôi đã được ...
Thứ Hai tuần 13 TN
Thứ Hai tuần 13 TN
/ 410 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Mt 8,18-22         18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." 20 Đức Giê-su trả ...
Thứ Bảy tuần 12 TN
Thứ Bảy tuần 12 TN
/ 241 / Hằng ngày
Thứ bảy Tuần 12 TN Lời Chúa: Mt 8,5-17         5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn ...
Thứ Năm tuần 12 TN
Thứ Năm tuần 12 TN
/ 353 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 12 TN Lời Chúa: Mt 7,21-29 21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều ...