Suy niệm Thứ Sáu tuần 14 TN : Đức Tính Người Môn Đệ
Suy niệm Thứ Sáu tuần 14 TN : Đức Tính Người Môn Đệ

/ 487 / Hằng ngày
Thứ Sáu tuần XIV TN   Mt 10, 16-23 ĐỨC TÍNH NGƯỜI MÔN ĐỆ   Trang Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê su biết trước trong khi thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng , các Tông đồ sẽ gặp bách hại, thất bại, ghen ghét và chống đối. Sự ...
Thứ Sáu tuần 10 TN
Thứ Sáu tuần 10 TN
/ 435 / Hằng ngày
Thứ Sáu Lời Chúa: Mt 5,27-32 27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, ...
Lễ Mình Máu Thánh: Ăn Mình Thánh Chúa
Lễ Mình Máu Thánh: Ăn Mình Thánh Chúa
/ 693 / Hằng ngày
 Ăn Mình Thánh Chúa Ăn uống là nhu cầu phải có của con người. Việc ăn uống còn mang lại nhiều niềm vui cho con người. Niềm vui của sự ngon miệng. Niềm vui của sự bồi bổ và được nhân lên thêm sức sống. Vì thế, ăn không chỉ đơn thuần dừng lại ở ...
Thứ Năm tuần 10 TN
Thứ Năm tuần 10 TN
/ 436 / Hằng ngày
Thứ Năm         Lời Chúa: Mt 5, 20 - 26         20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước ...
Thứ Bảy tuần sau Thăng Thiên
Thứ Bảy tuần sau Thăng Thiên
/ 608 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Ga 21,20-25         20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức ...
Thứ Sáu sau lễ Thăng Thiên
Thứ Sáu sau lễ Thăng Thiên
/ 569 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Lời Chúa: Ga 21,15-19         15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này ...
Thứ Năm sau Chúa Lên Trời
Thứ Năm sau Chúa Lên Trời
/ 357 / Hằng ngày
Thứ Năm         Lời Chúa: Ga 17,20-26         20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở ...
Đức Mẹ Thăm Viếng
Đức Mẹ Thăm Viếng
/ 258 / Hằng ngày
Đức mẹ đi viếng bà Isave Lời Chúa: Lc 1,39-56 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì ...
Thứ Tư sau Thăng Thiên
Thứ Tư sau Thăng Thiên
/ 273 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Ga 17,11b-19         11  Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với ...
Thứ Ba Sau Lễ Thăng Thiên
Thứ Ba Sau Lễ Thăng Thiên
/ 475 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Ga 17,1-11a         1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện : "Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. ...
Thứ hai sau lễ Thăng Thiên
Thứ hai sau lễ Thăng Thiên
/ 480 / Hằng ngày
Thứ Hai         Lời Chúa: Ga 16,29-33         29 Các môn đệ Người thưa : "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết ...
Thứ Bảy tuần 6 PS
Thứ Bảy tuần 6 PS
/ 462 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Ga 16,23b-28         23  Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, ...
Thứ Sáu tuần 6 PS
Thứ Sáu tuần 6 PS
/ 401 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Lời Chúa: Ga 16,20-23a         20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh ...
Thứ Năm tuần 6 PS
Thứ Năm tuần 6 PS
/ 495 / Hằng ngày
Thứ Năm         Lời Chúa: Ga 16,16-20         16 "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy." 17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ ...
Thứ Tư tuần 6 PS
Thứ Tư tuần 6 PS
/ 354 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Ga 16,12-15         12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn ...
Thứ ba tuần 6 PS
Thứ ba tuần 6 PS
/ 403 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Ga 16,5-11 5 Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : 'Thầy đi đâu ?' 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho ...
Thứ Hai tuần 6 PS
Thứ Hai tuần 6 PS
/ 496 / Hằng ngày
Thứ Hai Ga 15,26-16,4a 26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ ...
Thứ Bảy tuần 5 PS
Thứ Bảy tuần 5 PS
/ 368 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Ga 15,18-21         18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu ...
Chúa Nhật 6 PS: Đấng Phù Trợ Là Thánh Thần
Chúa Nhật 6 PS: Đấng Phù Trợ Là Thánh Thần
/ 363 / Hằng ngày
 CHÚA NHẬT VI PS: ĐẤNG PHÙ TRỢ LÀ THÁNH THẦN CỦA THIÊN CHÚA   Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, phía sau thành công của một người thường có biết bao sự trợ giúp của những người khác. Các nhà lãnh đạo chính trị hay tôn giáo cũng cần phải có ...
Thứ Sáu tuần 5 PS
Thứ Sáu tuần 5 PS
/ 431 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Lời Chúa: Ga 15,12-17         12 Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình ...