10/05/2015
7637

GIÁO HẠT XUÂN LỘC

 
Thống kê
Giáo hạt Xuân Lộc từ năm 1976 - 2013
Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân
Nam Nữ
1976 26 5 27     63.280
1986 26 13 30 30 155 86.683
1996 32 20 38 20 142 124.043
2006 44 6 68 15 176 150.625
2013 53 7 76 6 230 170.994
Quá trình hình thành và phát triển
Khởi đầu, Giáo hạt Xuân Lộc chỉ có 16 giáo xứ. Do sự phát triển dân số và dân di cư từ miền Bắc, miền Trung và Campuchia đổ về nên dân số Giáo hạt liên tục tăng nhanh. Theo thống kê năm 1974 tỷ lệ người công giáo tại Giáo hạt Xuân Lộc là 40.484 / 76.542 người, tương đương với 52,89%. Đến năm 2013, số người công giáo tại Giáo hạt Xuân Lộc là 170.994 giáo dân.
Để phù hợp với số giáo dân cho từng thời điểm, các Giáo xứ mới liên tục được thành lập. Với số Giáo xứ ban đầu là 16 (kể cả nhà thờ sư đoàn bộ binh và Giáo xứ Dầu Giây lúc bấy giờ cũng thuộc hạt Long Khánh) đến nay các Giáo xứ và Giáo họ biệt lập đã lên đến 53 Giáo xứ và 7 GHBL và trở thành Giáo hạt có nhiều Giáo xứ và giáo dân nhất Giáo phận Xuân Lộc.
Địa dư: gồm thị xã Long Khánh và hai huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ.
 
Bắc  
Giáp
hạt Gia Kiệm
Nam hạt Bình Giã, Bà Rịa
Đông Địa phận Phan Thiết, hạt Túc Trưng
Tây hạt An Bình, Long Thành
 
Tình hình nhân sự
 
Số linh mục Chủng sinh Tu Sĩ Ban Hành Giáo
76 12 236 2.506
 
Một số nét tiêu biểu
  • Nghề nghiệp xã hội:
 
Tổng số lao động Buôn Bán Công Nhân Nông Dân Nghề Tự Do
95.894 8% 26% 49% 17%
 
  • Văn hóa giáo dục:
 
Tổng Số Người Đi Học ĐẠI HỌC CẤP III CẤP II CẤP I MẪU GIÁO NGHỈ HỌC
36.390 3.700 7.396 11.633 14.268 7.354 3.093
 
  • Thành quả Bác ái xã hội:
 
STT HOẠT ĐỘNG SỐ TIỀN CHIA SẺ SỐ NGƯỜI
1 Khuyến học 2.008.527.000 26.591
2 Chăm sóc bệnh nhân 1.066.502.000 3.424
3 Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội 30.000.000 420
4 Bảo vệ sự sống 53.000.000 14
5 Xã hội hóa giao thông 6.729.059.000  
6 Bác ái - từ thiện 1.550.880.000 1.005
7 Xóa đói giảm nghèo 1.850.790.000 1.869
8 Công tác phát triển 378.440.000  
9 Các công tác bác ái xã hội khác 1.482.878.000  
  Tổng cộng 15.150.076.000  
Sinh hoạt mục vụ Ngũ Niên
Giáo hạt nhiệt tình hưởng ứng chương trình mục vụ Ngũ Niên của Giáo phận qua việc tổ chức học hỏi và thi giáo lý mục vụ cho các giới, hội đoàn, giáo dân cấp Giáo xứ và Giáo hạt. Bên cạnh đó, Giáo hạt còn tổ chức giao lưu thánh ca cho các ca đoàn, ơn gọi cho các lễ sinh, gặp gỡ học tập cho giáo lý viên và giới trẻ. Tất cả tạo nên bức tranh sinh động thúc đẩy mọi người hướng đến dịp mừng Kim Khánh Giáo phận năm 2015.
 
 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...