29/08/2019
410
Giáo Xứ Xuân Tôn
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 45'
    Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật
   
  - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 06h 00'
   Chiều :
       Lễ II : 18h 00'
Các lễ riêng đặc biệt hàng tháng ngoài Đài
Ngày 13 lễ Đức Mẹ
Thứ tư Đài Thánh Giuse
Thứ bảy Đài Đức mẹ
Thứ hai đầu tháng ngoài nghĩa trang

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...