10/05/2015
7385
Giáo xứ Xuân Thiện

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1993, Giáo họ Martinô được thành lập trực thuộc Giáo xứ Suối Nho, dưới sự quản nhiệm của Cha Antôn Trần Văn Bài. Thời gian đầu, giáo dân Giáo họ Martinô qui tụ tại các tư gia để đọc kinh và chia sẻ Lời Chúa. Năm 1997, Giáo họ Martinô tách khỏi Giáo xứ Suối Nho và sáp nhập vào Giáo xứ Xuân Bắc do Cha Giuse Hoàng Mạnh Hiểu quản nhiệm. Năm 2008, Cha Giuse Lê Như Sắc được cử làm chánh xứ Xuân Bắc và quản nhiệm Giáo họ Martinô. Cha Giuse và cộng đoàn Giáo họ dựng một nhà nguyện tạm để dâng lễ và cầu nguyện. Cùng năm, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Martinô lên thành Giáo xứ và lấy tên là Giáo xứ Xuân Thiện. Nhờ Ơn Chúa giúp và sự yêu thương của quý Cha, quý vị ân nhân cùng với tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn, Giáo xứ Xuân Thiện ngày càng hăng say hơn trong đời sống thiêng liêng và an tâm tiến bước trong công cuộc xây dựng Giáo xứ ngày thêm phát triển về mọi mặt. Ngày 12.09.2012, Cha Gioan Baotixita Trần Quốc Dũng được bổ nhiệm về coi sóc Giáo xứ Xuân Thiện trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Ngày 20.01.2014, Đức Cha Đaminh  Nguyễn Chu Trinh đến ban bí tích Thêm Sức và làm phép đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Giáo xứ Xuân Thiện. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Xuân Thiện dần đi vào nề nếp, ổn định và từng bước hoàn thiện các cơ sở của Giáo xứ. 
Địa dư: Đông giáp xứ Xuân Bắc, Tây và Bắc giáp sông La Ngà, Nam giáp xứ Nagoa.
Diện tích: 6,5 km2
Dân số: 18.000 người
-    283 gia đình công giáo, gồm 1.301 giáo dân
-    Tỷ lệ: 72,3%
Cha Chánh xứ tiên khởi: Gioan Baotixita Trần Quốc Dũng
Linh mục quản nhiệm
-    Giuse Hoàng Mạnh Hiểu (1997 - 1998)
-    Antôn Đặng Minh Huấn (1998 - 2008)
-    Giuse Lê Như Sắc (2008 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:

Gioan Baotixita Trần Quốc Dũng (2012 -)
Thánh bổn mạng: Martinô 
Ngày chầu lượt: 03.07
Thống kê
Năm 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 1133 1147 1180 1271 1301
Gia đình 237 243 251 280 283

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...