30/08/2019
671
Giáo Xứ Xuân Thành
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 05h 00'
    Chiều: Thứ 3 và thứ 5:  16h 00' 
    Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 05h 00' 
       Lễ II : 07h 00' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 17h 00'
Các lễ riêng đặc biệt hàng tháng
Thứ 6, thứ 7 đầu tháng: 19h 00'

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...