09/05/2015
5532
Giáo xứ Xuân Quế

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1939, một số giáo dân từ miền Bắc di cư đến đồn điền cao su Ông Quế làm công nhân và lập nên Giáo xứ Ông Quế. Trong thời gian đầu, cộng đoàn Giáo xứ Ông Quế chưa có các cơ sở tôn giáo, thánh lễ được cử hành trong một ngôi nhà nguyện tạm tại khu văn phòng của đồn điền do các Cha người Tây đến giúp. Năm 1940, cộng đoàn Giáo xứ Ông Quế xây dựng nhà thờ bằng vật liệu kiên cố và tồn tại cho đến nay. Hai năm sau, Cha Phaolô Huỳnh Văn Điểu chánh xứ Dầu Giây quản nhiệm Giáo xứ Ông Quế và hàng tháng Cha đến dâng lễ, ban các bí tích cho cộng đoàn này. Năm 1987, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đổi tên Giáo xứ Ông Quế thành Giáo xứ Xuân Quế và cử Cha Vincentê Nguyễn Văn Tiếu làm chánh xứ Xuân Quế. Từ đây, Cha Vincentê cùng giáo dân Xuân Quế chỉnh trang khuôn viên nhà thờ và kiến thiết giáo xứ. Hiện nay, Cha Tôma Nguyễn Minh đang phụ trách Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Tôma, cộng đoàn cùng nhau tu sửa nhà thờ và xây dựng nhà xứ, nhà giáo lý, đài Đức Mẹ. Bên cạnh đó, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ cũng đi vào nề nếp, ổn định và đức tin của giáo dân Xuân Quế ngày càng thăng tiến.
Địa dư: Đông giáp xứ Dầu Giây, Tây giáp xứ Bình Sơn, Nam giáp xứ Xuân Quế, Bắc giáp xứ Minh Hòa.
Diện tích: 9,5 km2
Dân số: 8.524 người
-    712 gia đình công giáo, gồm 2.604 giáo dân
-    Tỷ lệ: 30,5%
Linh mục quản xứ: 
-    Phaolô Huỳnh Văn Điểu (1942 - 1954)
-    Giacôbê Phạm Ngọc Trúc (1954 - 1957)
-    Gioakim Vũ Kim Đương (1958 - 1986)
-    Vincentê Nguyễn Văn Tiếu (1987 - 1990)
-    Phaolô Nguyễn Văn Đông (1990 - 1998)
Linh mục đương nhiệm:

Tôma Nguyễn Minh (1998 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Giuse 01.05
Ngày chầu lượt: 01.05
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Gò Vấp - Tu viện Mến Thánh Giá Xuân Quế
Thống kê
Năm 1985 1994 2004 2013
Giáo dân 3300 3250 2894 2604
Gia đình 934 312 734 712
Tu sĩ 0 2 4 7


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...