09/05/2015
5125
Giáo xứ Xuân Nhạn

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1980, khoảng 40 gia đình Công giáo từ miền Bắc gốc Thái Bình và từ Giáo xứ Hoàng Xá, giáo phận Hà Nội đến lập nghiệp tại vùng đất Sông Nhạn, Cẩm Mỹ. Năm 1985, Cha Đaminh Đinh Viết Tiên (OP) quy tụ những gia đình này và những người công giáo địa phương thành lập Giáo họ Giuse nằm giữa rừng cao su. Năm 1987, Giáo họ dựng một nhà nguyện tạm bằng lá (4m x 6m) làm nơi đọc kinh và cầu nguyện. Giáo họ Giuse lúc này khoảng 400 giáo dân, trực thuộc Giáo xứ Minh Hòa. Trong thời gian này, Cha Giuse Phạm Văn Thịnh và Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Phan, chánh xứ Minh Hòa quản nhiệm Giáo họ Giuse. Các Cha cùng với giáo dân Giáo họ Giuse xây dựng gian cung thánh, nhà nguyện, tháp chuông và các chòi giáo lý. Năm 2002, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật tách Giáo họ Giuse khỏi Giáo xứ Minh Hòa, Giáo hạt An Bình và sáp nhập vào Giáo xứ Xuân Quế, Giáo hạt Xuân Lộc. Năm 2002, Đức Cha Phaolô Maria nâng Giáo họ Giuse lên thành giáo xứ và đặt lấy tên là Giáo xứ Xuân Nhạn, đồng thời Đức Cha Phaolô Maria cử Cha Micae Đỗ Hồng Quý phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Cha Micae cùng cộng đoàn Xuân Nhạn khởi công xây dựng nhà thờ năm 2007 và khánh thành vào năm 2010. Năm 2012, Giuse Nguyễn Tiến Thịnh kế nhiệm Cha Micae phụ trách cộng đoàn. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Phạm Thiên Hồng Phước các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Xuân Nhạn đã đi vào nề nếp và ổn định.


Địa dư: Đông giáp xứ Xuân Triệu, Tây giáp xứ Minh Long, Nam giáp xứ Cẩm Đường, Bắc giáp xứ Minh Hòa
Diện tích: 4 km2
Dân số: 3.060 người
-    317 gia đình công giáo, gồm 1.224 giáo dân
-    Tỷ lệ: 40%
Linh mục quản xứ
-    Đaminh Đinh Viết Tiên OP (1978 - 1994)
-    Giuse Phạm Văn Thịnh OP (1994 - 1998)
-    Phanxicô Xaviê Trần Văn Phan (1998 - 2002)
-    Micae Đỗ Hồng Quý (2002 - 2012)
-    Giuse Nguyễn Tiến Thịnh (2012 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Phạm Thiên Hồng Phước (2013 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Giuse 19.03
Ngày chầu lượt: 19.03
Thống kê
Năm 2004 2008 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 943 1089 1098 1118 1170 1224
Gia đình 234 250 263 271 295 317

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...