09/05/2015
6744
Giáo xứ Xuân Mỹ

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1912, một số giáo dân ở Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng đến Cẩm Mỹ làm công nhân đồn điền cao su của Pháp và lập nên Giáo xứ Courtenay (Cuộc-tơ-nay). Năm 1954, Cha Giuse Phạm Ngọc Toản (cũng được gọi là Giuse Phạm Quang Tuyến) được bổ nhiệm làm chánh xứ đầu tiên người Việt của Giáo xứ. Cha Giuse đã qui tụ khoảng 1.000 giáo dân gồm những người di cư từ Bắc và số giáo dân đang sống tại Cẩm Mỹ, đồng thời đổi tên Giáo xứ thành Phong Lộc. Năm 1968, một số giáo dân di cư đến nơi khác làm ăn sinh sống, Giáo xứ Xuân Mỹ chỉ còn lại khoảng 200 người, tuy nhiên Cha Gioan Baotixita Đinh Đức Hậu vẫn tiếp tục chăm sóc số giáo dân này. Bốn năm sau, Cha Gioan Baotixita cùng cộng đoàn Xuân Mỹ xây dựng nhà thờ, nhà xứ và nhà giáo lý. Sau năm 1975, một số giáo dân từ Bình Trị Thiên đến Cẩm Mỹ lập nghiệp và gia nhập Giáo xứ Phong Lộc. Năm 1990, Giáo xứ được đổi tên thành Giáo xứ Xuân Mỹ. Từ đây, Cha Gioan Baotixita tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn Xuân Mỹ ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến. Ngày 03.01.2007, Cha Micae Võ Thành Nhân kế nhiệm Cha Gioan Baotixita phụ trách Giáo xứ Xuân Mỹ. Cha Micae và cộng đoàn giáo dân Xuân Mỹ lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ mới (2010), nhà xứ (2010) và nhà giáo lý (2012). Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Micae, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Giáo xứ Xuân Mỹ đã đi vào nề nếp và ổn định.


Địa dư: Đông giáp xứ Hồng Ân; Tây giáp xứ Mai Khôi; Bắc giáp xứ Duyên Lãng; Nam giáp xứ Thiên Phúc
Diện tích: 6 km2
Dân số: 13.000 người
-    805 gia đình công giáo, gồm 2.588 giáo dân
-    Tỷ lệ: 20%
Linh mục quản xứ: 
-    Giuse Phạm Quang Tuyến (1954 - 1958)
-    Giuse Phạm Ngọc Toản (1954 - 1968)
-    Gioan Baotixita Đinh Đức Hậu (1968 - 2007)
Linh mục đương nhiệm:

Micae Võ Thành Nhân (2007 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (01.05)
Ngày chầu lượt: 01.05
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục - Tu viện Thánh Giuse
Thống kê
Năm 1984 1994 2007 2013
Giáo dân 1620 2500 2513 2588
Gia đình 397 604 612 805
Tu sĩ 0 7 8 10


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...