09/05/2015
5024
Giáo xứ Xuân Kitô

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, một số giáo dân từ Bình Long và các nơi khác đến xã Xuân Hoà, huyện Long Khánh sinh sống, lập nghiệp. Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng cử Cha Đaminh Trần Văn Nguyện đến giúp đỡ bà con giáo dân về đời sống đức tin. Cha Đaminh đã cùng giáo dân dựng hai căn nhà lá làm nơi sinh hoạt tôn giáo. Năm 1974, Đức Cha Đaminh chính thức thành lập Giáo xứ với tên gọi là Giáo xứ Thánh Tâm III. Sau năm 1975, hầu hết giáo dân trở về Bình Long, số còn lập thành GHBL Kitô Vua Xuân Hòa trực thuộc Giáo xứ Long Thuận. Đầu năm 1989, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cử Cha Tôma Trần Văn Đại làm chánh xứ Long Thuận và quản nhiệm GHBL Kitô Vua Xuân Hòa. Cùng năm, cộng đoàn Kitô Vua Xuân Hòa dựng một nhà nguyện tạm bằng tôn để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 2004, Đức Cha Phaolô Maria bổ nhiệm Cha Gioan Phạm Đình Chương về làm phó xứ Long Thuận và phụ trách GHBL Kitô Vua Xuân Hòa. Ba năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Kitô Vua Xuân Hòa thành Giáo xứ với tên mới là Xuân Kitô và bổ nhiệm Cha Gioan Phạm Đình Chương làm chánh xứ. Năm 2011,Cha Gioan và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Kitô lần lượt khánh thành nhà thờ, nhà giáo lý và nhà mục vụ. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn đã đi vào nề nếp, ổn định và đời sống đức tin của giáo dân Xuân Kitô ngày thêm thăng tiến.
Địa dư: Đông giáp tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xứ Long Thuận; Nam giáp Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Bắc giáp huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 
Diện tích: 12 km2
Dân số: 15.000 người
-    706 gia đình công giáo, gồm 2.806 giáo dân
-    Tỷ lệ: 18,7%
Linh mục quản xứ: Tôma Trần Văn Đại (1989 - 2004)
Linh mục đương nhiệm:

Gioan Phạm Đình Chương SDD (2004 -)
Thánh bổn mạng: Chúa Kitô Vua
Ngày chầu lượt: CN XXXIV TN
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Đà Lạt - Cộng đoàn Xuân Kitô
Thống kê 
 
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 2569 2654 2724 2623 2613 2797 2806
Gia đình 593 593 618 635 660 703 716
Tu sĩ 0 0 0 0 0 4 4


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...