09/05/2015
6918
Giáo xứ Xuân Khánh
 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn tách Giáo họ Thánh Mẫu khỏi Giáo xứ Chính Tòa và lập thành Giáo xứ mới lấy tên là Giáo xứ Thánh Mẫu III. Giáo xứ này được giao cho Cha Đaminh Lê Đức (Cha Bí thư Tòa Giám mục Xuân Lộc) quản nhiệm và cho mượn nhà nguyện Tòa Giám Mục làm nhà thờ của Giáo xứ. Đầu năm 1975, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng cử Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm phụ trách cộng đoàn trong vai trò Cha xứ tiên khởi Giáo xứ Thánh Mẫu III. Sau năm 1975, số giáo dân ngày càng tăng, Đức Cha Đaminh bổ nhiệm thêm Cha Đaminh Trần Thái Hiệp làm phó xứ Thánh Mẫu III. Thời gian này, cộng đoàn Thánh Mẫu III tạm thời sử dụng một phần cơ sở của Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô để làm nơi dâng lễ và sinh hoạt tôn giáo của Giáo xứ. Năm 1998, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đổi tên Giáo xứ Thánh Mẫu III thành Giáo xứ Xuân Khánh. Bốn năm sau, Đức Cha Phaolô Maria bổ nhiệm Cha Giuse Hoàng Mạnh Hiểu làm chánh xứ Xuân Khánh. Tháng 12.2006, Giáo xứ Xuân Khánh làm nhà thờ tạm và sinh hoạt tại khu đất mới phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh. Ngày 13.05.2010, Cha Giuse và cộng đoàn Giáo xứ  Xuân Khánh lần lượt khánh thành nhà xứ và nhà thờ mới kiên cố, khang trang. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Xuân Khánh đã đi vào nề nếp, ổn định và đức tin của giáo dân ngày thêm vững mạnh như hiện nay.


Địa dư: Đông giáp xứ Tân Phú, Tây giáp xứ Núi Đỏ, Nam giáp xứ Cẩm Tân, Bắc giáp xứ Chính Tòa.
Diện tích: 4,42 km2
Dân số: 15.903 người
-    1.293 gia đình công giáo, gồm 4.803 giáo dân
-    Tỷ lệ: 30,2%
Linh mục quản xứ
-    Tôma Nguyễn Văn Trâm (1975 -1992)
-    Đaminh Ngô Công Sứ (1992)
-    Đaminh Trần Thái Hiệp (1992 - 2002)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Hoàng Mạnh Hiểu (2002 -)
Thánh bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật sau 01.01
Dòng tu hiện nay trong giáo xứ
-    Đaminh  Đức Mẹ Mân Côi Phú Cường - Tu xá Giuse Long Khánh
-    Mến Thánh Giá Bà Rịa - Cộng đoàn Xuân Khánh
-    Mẹ Nhân Ái - Cộng đoàn Mẹ Nhân Ái Xuân Khánh
-    Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục - Tu xá Bêlem
Thống kê
Năm 2004 2008 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 4016 4323 4429 4520 4644 4803
Gia đình 986 1024 1142 1188 1253 1293
Tu sĩ 21 17 11 19 19 20

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...