29/08/2019
1225
Giáo Xứ Xuân Hiệp
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG:
    Sáng Thứ 2 : 04h 45'
    Chiều Thứ 3,4,5,6,7: 17h 45' 
    Chiều Thứ Bảy : 17h 45'  lễ thay Chúa Nhật
   
  - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng:
       Lễ I : 07h 00' 
Chiều:
       Lễ II : 17h 45' 
  Các lễ riêng đặc biệt hàng tháng
Ngày 13 có lễ trưa lúc 11h 00'

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...