08/05/2015
5404
Giáo xứ Xuân Đường

Quá trình hình thành và phát triển 
Năm 1959, Cha Trần Thắng Trung dẫn khoảng 200 gia đình từ địa phận Huế vào Cẩm Đường khai hoang lập ấp. Sau đó Cha Trung giao lại cho Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh coi sóc. Năm 1963, một số giáo dân chuyển ra Long Khánh lập nên Giáo xứ Tân Xuân, số còn lại về Giáo xứ Hưng Bình, Gia Kiệm. Sau 1975, một số gia đình công giáo ở Tân Xuân và nhiều nơi khác về lại Cẩm Đường. Tháng 08.1976, Giáo họ Cẩm Đường được thành lập do Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh coi sóc. Cuối năm 1976, cộng đoàn Giáo họ Cẩm Đường dựng một nhà nguyện tạm bằng tre làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1981, nhà nguyện bằng tre của Giáo họ Cẩm Đường được thay bằng tôn, vách gỗ. Năm 1989, Giáo họ Cẩm Đường được nâng lên Giáo xứ và đổi tên thành Giáo xứ Xuân Đường. Cùng năm, Cha Giuse Vũ Đức Hiệp coi sóc Giáo xứ trong tư cách Cha xứ tiên khởi. Ngày 04.11.1994, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Đường khánh thành nhà thờ mới, khang trang. Nhờ sự hướng dẫn của quý Cha phục vụ Giáo xứ Xuân Đường, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn ngày càng đi vào nề nếp và ổn định. Hiện nay, Cha Đaminh Trần Gia Long đang phụ trách Giáo xứ Xuân Đường. Cha Đaminh đã giúp giáo dân Xuân Đường ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến.

Địa dư: Đông giáp xứ Duyên Lãng; Tây giáp xứ Thừa Đức; Nam giáp xứ Mai Khôi; Bắc giáp xứ Xuân Quế.
Diện tích: 6 km2
Dân số: 5.000 người
-    870 gia đình công giáo, gồm 3.481 giáo dân
-    Tỷ lệ: 69,6%
Linh mục quản xứ: 
-    Phêrô Đinh Quốc Vịnh (1959 - 1989)
-    Giuse Vũ Đức Hiệp (1989 - 2006)
-    Giuse Phạm Ngọc Thành (2006 - 2007)
-    Giuse Trần Văn Hùng (2007 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:

Đaminh Trần Gia Long (2012 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Giuse 01.05
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật đầu tháng 5
Dòng tu hiện nay trong giáo xứ: Đaminh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils
Thống kê
Năm 2004 2008 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 4491 3563 3610 3701 3786 3841
Gia đình 894 761 832 818 800 870
Tu sĩ 4 6 6 5 5


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...