07/05/2015
6089
Giáo xứ Xuân Đông

Quá trình hình thành và phát triển: 
Năm 1986, khoảng 300 gia đình công giáo từ các Giáo xứ lân cận đến vùng đất Xuân Đông khai phá và lập nghiệp. Chính những giáo dân này cùng nhau mua 7.600 m2 đất và dựng một ngôi nhà nguyện bằng gỗ, mái lá. Năm 1991, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cho phép thành lập Giáo họ Xuân Đông dưới sự bảo trợ của Đức Maria Vô Nhiễm và cử Cha Laurensô Nguyễn Trường Thăng chánh xứ Thánh Gia quản nhiệm. Cùng năm, Cha quản nhiệm cùng với cộng đoàn Giáo họ Xuân Đông xây dựng nhà thờ mới kiên cố, khang trang. Từ năm 1993 đến năm 1998, Cha Đaminh Nguyễn Kim Khanh phụ trách Giáo họ và xây dựng nhà xứ. Ngày 05.03.1998, Đức Cha Phaolô Maria nâng Giáo họ Xuân Đông lên thành Giáo xứ và cử Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu làm chánh xứ tiên khởi. Trong thời gian phụ trách Giáo xứ, Cha Giuse và cộng đoàn tu sửa nhà thờ, nghĩa trang và xây dựng nhà mục vụ, các phòng giáo lý. Nhờ sự hướng dẫn của Cha Giuse, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Xuân Đông đã đi vào nề nếp, ổn định. Năm 2006, Cha Anphongsô Trần Lý Tịnh kế nhiệm Cha Giuse phục vụ Giáo xứ Xuân Đông. Dưới sự hướng dẫn của Cha Anphongsô, giáo dân Xuân Đông ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến như hiện nay.


Địa dư:
Đông giáp trường bắn 109; Tây giáp Bảo Bình, Bảo Thị; Nam giáp Hồng Ân, Sông Ray; Bắc giáp Lang Minh, Xuân Tâm.
Diện tích: 10 km2
Dân số: 16.000 người
-    830 gia đình công giáo, gồm 3.900 giáo dân
-    Tỷ lệ: 24,37%
Linh mục quản xứ: 
-    Laurensô Nguyễn Trường Thăng (quản nhiệm 1989 - 1993)
-    Đaminh Nguyễn Kim Khanh (quản nhiệm 1993 - 1998)
-    Giuse Nguyễn Thanh Châu (1998 - 2006)
Linh mục đương nhiệm:

Anphongsô Trần Lý Tịnh SDD (2006 -)
Cha phó:

Gioakim Nguyễn Chí Hiệp SDD
Thánh bổn mạng: Mẹ Vô Nhiễm
Ngày chầu lượt: CN III MV
Thống kê
Năm 2004 2008 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 4616 4298 3784 3841 3891 3900
Gia đình 971 905 830 800 800 830


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...