07/05/2015
8374
Giáo xứ Xuân Bình

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1960, khoảng 50 gia đình quy tụ về khu vực xã Bảo Hòa, Xuân Lộc ngày nay định cư lập nghiệp và hình thành Giáo họ Phú Xuân thuộc Giáo xứ Thái Xuân do Cha Gioan Baotixita Trần Chấn Chỉnh coi sóc. Thời gian đầu, cộng đoàn Phú Xuân dựng một nhà nguyện thô sơ làm nơi đọc kinh, cầu nguyện. Năm 1966, số giáo dân tăng lên khoảng 1000 người và Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn nâng Giáo họ Phú Xuân lên thành Giáo xứ và lấy tên là Giáo xứ Xuân Bình, đồng thời nhận danh hiệu Đức Maria Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng Giáo xứ. Cùng năm, Đức Cha Giuse bổ nhiệm Cha Giuse Trịnh Quang Cảnh phụ trách Giáo xứ trong tư cách Cha xứ tiên khởi. Năm 1970, Cha Gioan Baotixita Phan Đăng Hòe về phụ trách Giáo xứ. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita cùng cộng đoàn xây dựng nhà thờ và nhà xứ. Năm 1987, Cha Đaminh Phạm Hiến Thành kế nhiệm Cha Gioan Baotixita phụ trách Giáo xứ Xuân Bình. Nhờ Ơn Chúa và sự tận tâm của Cha Đaminh, giáo dân Xuân Bình ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 2012, Cha Đaminh và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Bình lần lượt khánh thành nhà thờ, nhà xứ, tháp chuông như hiện nay. Một năm sau, Cha Vincentê Trần Hải Ninh kế nhiệm Cha Đaminh phục vụ Giáo xứ Xuân Bình. Cha Vincentê tiếp tục giúp cho các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Xuân Bình đi vào nề nếp và ổn định như hiện nay.
Địa dư:
Đông giáp xứ Bình Hòa; Tây giáp xứ Thái Xuân; Nam giáp xứ Thánh Gia và Nam Hà; Bắc giáp khu Xuân Thanh.
Diện tích: 18,12 km2
Dân số: 12.400 người
-    1.823 gia đình công giáo, gồm 8.200 giáo dân
-    Tỷ lệ: 66,2%
Linh mục quản xứ: 
-    Giuse Trịnh Quang Cảnh (1966 - 1969)
-    Phanxicô Xaviê Đinh Quốc Thụy (1969) 
-    Đaminh Đặng Duy Hòa (1969 - 1970)
-    Gioan Baotixita Phan Năng Hòe (1970 - 1987)
-    Đaminh Phạm Hiến Thành (1987 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:

Vincentê Trần Hải Ninh (2013 -)
Cha phó:

Gioan Boscô Nguyễn Văn Lịch
Thánh bổn mạng: Mẹ Lên Trời
Ngày chầu lượt: Lễ Lá
Dòng tu hiện nay trong giáo xứ: Đaminh Thánh Tâm - Tu xá Đức Mẹ Thăm Viếng
Thống kê
Năm 1974 1984 1989 1994 2004 2013
Giáo dân 1250 4519 5501 8289 7334 8200
Gia đình 209 654 898 2121 1523 1823
Tu sĩ           Nam 7 4 2 3 5 0
                    Nữ 6 7 9 7 6 10


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...