29/08/2019
923
Giáo Xứ Xuân Bắc
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 30'
    Chiều: 17h 30' 
    Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật

  Chiều Thứ Bảy : 18h 00' : GHBL Xuân Phúc - lễ thay Chúa Nhật
  - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
Lễ I : 04h 30' 

Lễ II : 06h 00' - Xuân Tín
Lễ III : 07h 00' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
Lễ IV : 16h 30'

Lễ V : 17h 00' - Xuân Phúc
Lễ VI : 18h 30'
Các lễ riêng đặc biệt hàng tháng
Tối ngày 13 hàng tháng, lễ ngoài đài Đức Mẹ lúc 19h 00'

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...