30/08/2019
659
Giáo Xứ Trung Ngãi
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 30'
    Chiều thứ 3,4,5,6 : 18h 00' 
    Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 04h 30' 
       Lễ II : 07h 00' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 16h 00'
Các lễ riêng đặc biệt hàng tháng

Ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10 : 12h 00'

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...