07/05/2015
3152
Giáo xứ Thừa Đức

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1976, một số giáo dân đến nông trường cao su Cẩm Đường làm công nhân và cư ngụ tại Đội 3. Năm 1981, thêm một số giáo dân nữa đến nông trường này lập thành Đội 4. Cả hai Đội 3 và Đội 4 hình thành Giáo họ Thừa Đức trực thuộc Giáo xứ Xuân Đường. Thời gian đầu, Giáo họ Thừa Đức do Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh chánh xứ Xuân Đường coi sóc. Năm 1989, Cha Giuse Vũ Đức Hiệp quản nhiệm Giáo họ Thừa Đức. Năm 2000, Cha Giuse cùng với cộng đoàn Thừa Đức xây dựng nhà thờ mới (14m x 24m) làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Một năm sau, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật tách Đội 3 và Đội 4 thành hai GHBL: Đội 3 là GHBL Kitô Vua, Đội 4 là GHBL Thừa Đức và cử Cha Đaminh Nguyễn Đình Khanh về trực tiếp coi sóc các Giáo họ này. Ngày 15.09.2004, GHBL Thừa Đức được Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Đình Khanh làm Cha xứ tiên khởi. Hai năm sau, Cha Phêrô Nguyễn Văn Đức kế nhiệm Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ Thừa Đức. Cha Phêrô tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn Thừa Đức ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến như hiện nay.


Địa dư:
Đông giáp Suối Cả; Tây giáp xứ Thành Tín; Nam giáp GHBL Thừa Ân; Bắc giáp xứ Thiên Đức.
Diện tích: 53 km2
Dân số: 3.325 người
-    380 gia đình công giáo, gồm 1.575 giáo dân
-    Tỷ lệ: 47,4%
Giáo họ biệt lập: Thừa Ân
-    Cha quản nhiệm: Phêrô Nguyễn Văn Đức
Linh mục quản xứ: 
-    Phêrô Đinh Quốc Vịnh (1976 - 1989)
-    Giuse Vũ Đức Hiệp (1988 - 2000)
-    Đaminh Nguyễn Đình Khanh (2000 - 2006)
Linh mục đương nhiệm:

Phêrô Nguyễn Văn Đức (2006 -)
Cha phó:

Gioan Đào Xuân Trực
Thánh bổn mạng: Mẹ Lên Trời
Ngày chầu lượt: CN XXXIV TN
Thống kê
Năm 2004 2008 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 3777 2071 1592 1646 1649 1575
Gia đình 556 443 367 375 371 380

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...