07/05/2015
5755
Giáo xứ Thọ Lộc

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1978, khoảng 70 gia đình công giáo thuộc địa phận Huế đến lập nghiệp tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và hình thành nên Giáo điểm truyền giáo. Năm 1979, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng sai hai thầy Đaminh Phạm Đình Hảo và Giuse Đinh Văn Huấn đến Giáo điểm này hướng dẫn giáo dân cho đến khi hai thầy được thụ phong linh mục và chuyển nhiệm sở khác. Năm 1980, cộng đoàn nơi đây dựng một nhà nguyện (6m x 9m) bằng tre, mái tranh để làm nơi đọc kinh và cầu nguyện. Cùng năm, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng nâng Giáo điểm này lên thành Giáo họ và lấy tên Thọ Lộc. Năm 1985, cộng đoàn Giáo họ Thọ Lộc lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà mục vụ (1985), nhà xứ (1987) và nhà thờ (2001). Ngày 15.09.2004, Giáo họ Thọ Lộc được Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Giuse Lê Như Sắc phụ trách cộng đoàn Thọ Lộc trong tư cách là Cha xứ tiên khởi. Cha Giuse tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc đức tin cho cộng đoàn Thọ Lộc ngày thêm vững mạnh. Bên cạnh đó, Cha Giuse cũng chỉnh trang khuôn viên nhà thờ, tu sửa nhà giáo lý và các tượng đài. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Đinh Thế Truyền, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Thọ Lộc đã đi vào nề nếp và ổn định.
Địa dư:
Đông giáp Gia Ray, Tây giáp xã Bảo Quang, Nam giáp xã Xuân Hiệp, Bắc giáp Xuân Bắc.
Diện tích: 25,83 km2
b17.580 người
-    844 gia đình công giáo, gồm 3.941 giáo dân
-    Tỷ lệ: 22,41%
Linh mục quản xứ: 
-    Vincentê Đặng Văn Tú (1979 - 1990)
-    Đaminh Phạm Đình Hảo (1990 - 1996)
-    Giuse Lê Như Sắc (1996 - 2008)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Đinh Thế Truyền (2008 -)
Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
Ngày chầu lượt: 07.10
Dòng tu hiện nay trong giáo xứ: Mến Thánh Giá Bà Rịa - Cộng đoàn Thọ Lộc
 Thống kê

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...