30/08/2019
421
Giáo Xứ Thọ Hòa
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 05h 00'
    Chiều thứ 5, 7: 18h 30' 
    Chiều Thứ Bảy : 18h 30'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 06h 30' 
   Chiều :
       Lễ II : 18h 30'
Các lễ riêng đặc biệt hàng tháng
Thứ 6 đầu tháng : 15h 00'

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...