30/08/2019
508
Giáo Xứ Thánh Gia
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 45'
    Chiều: 18h 30' 
Chiều thứ 2, 4, 6 ngoài Giáo họ : 18h 30'

    Chiều Thứ Bảy : 18h 30'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 05h 00' 
       Lễ II : 07h 15' - Tại Giáo xứ và Giáo họ
   Chiều :
       Lễ III : 17h 00'
Các lễ riêng đặc biệt hàng tháng
Thứ 6 đầu tháng : 13h 00' Kính Lòng Chúa Thương Xót

Ngày 13 hàng tháng :  10h 00' Lễ Đức Mẹ Fatima

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...