31/08/2019
943
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng Thứ 3, 5, 6, 7 : 05h 00'
    Chiều: 18h 30' 
    Chiều Thứ Bảy : 18h 30'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 05h 00' 
       Lễ II : 07h 00' - Lễ dành cho thiếu nhi
Lễ III: 18h 30'

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...