30/08/2019
1337
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 30'
    Chiều: 17h 00' 
    Chiều Thứ Bảy :
Lễ I :  17h 00' 
 lễ thay Chúa Nhật
 Lễ II : 19h 00' Lễ Thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 04h 30' 
       Lễ II : 06h 00'
Lễ III : 08h 00'

   Chiều :
       Lễ IV : 16h 30'
Lễ V : 18h 00'
Lễ VI : 19h 30

Các lễ riêng đặc biệt hàng tháng
Ngày 13 hàng tháng, lễ Đức Mẹ lúc 11h 00'

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...