30/08/2019
689
Giáo Xứ Chà Rang
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG :
    Chiều: 18h 00' 
    Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 06h 00' 
   Chiều :
       Lễ II : 17h 00'
Các lễ riêng đặc biệt hàng tháng
Ngày 13 hàng tháng : 11h 30'

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...