07/05/2015
2687
GHBL Xuân Tôn

Quá trình hình thành và phát triển
Ngày 30.10.2004, Cha Antôn Đặng Minh Huấn dâng thánh lễ đầu tiên tại nhà một người giáo dân của Giáo khu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và từ đây Cha thành lập Giáo điểm Kitô Vua. Một thời gian sau, một giáo dân dâng ngôi nhà gỗ với diện tích 110 m2để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện cho cộng đoàn. Tháng 09.2008, Giáo điểm Kitô Vua đượcnâng lên thành Giáo họ Kitô Vua trực thuộc Giáo xứ Xuân Bắc. Đến tháng 04.2011, cộng đoàn Giáo họ Kitô Vua dựng một nhà nhà nguyện tiền chế bằng sắt (800m2) để có nơi thờ phượng Thiên Chúa xứng đáng hơn.Tháng 06.2013, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Kitô Vualên thành GHBLvà đổi tên thành Xuân Tôn.Ngày 25.11.2013, Cha Giuse Trần Văn Hùng đặt Mình Thánh Chúa chầu thay cho Giáo phận. Hiện nay, Cha Giuse đang hướng GHBL Xuân Tôn ngày càng vững mạnh trong đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo họ đã đi vào nề nếp, ổn định.


Địa dư:Đông giáp xứ Xuân Bắc; Tây giáp xứ Suối Nho; Nam giáp xứ Bàu Cối; Bắc giáp khu dân cư Nông trường Thọ Vực.
Diện tích: 28 km2
Dân số: 4.000người
-    121 gia đình công giáo, gồm 635 giáo dân
-    Tỷ lệ: 15,9 %
Linh mục quản nhiệm:

Giuse Trần Văn Hùng
Thánh bổn mạng:Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Ngày chầu lượt:25.11
Thống kê
Năm 2004 2008 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 558 577 592 603 618 635
Gia đình 91 85 92 107 114 121


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...