Lược Sử giáo hạt Xuân Lộc
Lược Sử giáo hạt Xuân Lộc

/ 7637 / Giáo hạt Xuân Lộc
GIÁO HẠT XUÂN LỘC   Thống kê Giáo hạt Xuân Lộc từ năm 1976 - 2013 Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân Nam Nữ 1976 26 ...
Giáo Xứ Chính Toà Xuân Lộc
Giáo Xứ Chính Toà Xuân Lộc
/ 18155 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Chính Tòa Xuân Lộc Quá trình hình thành và phát triển Năm 1945, Giáo họ Xuân Lộc có khoảng 30 gia đình và một nhà nguyện nhỏ tại ngã ba Phan Thanh Giản và Thoại Ngọc Hầu do Cha Mai Ngọc Khuê, chánh xứ Bình Lộc coi sóc. Năm 1951, giáo dân ...
Giáo Xứ Xuân Thiện
Giáo Xứ Xuân Thiện
/ 7385 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Thiện Quá trình hình thành và phát triển Năm 1993, Giáo họ Martinô được thành lập trực thuộc Giáo xứ Suối Nho, dưới sự quản nhiệm của Cha Antôn Trần Văn Bài. Thời gian đầu, giáo dân Giáo họ Martinô qui tụ tại các tư gia để đọc kinh và ...
Giáo Xứ Xuân Thành
Giáo Xứ Xuân Thành
/ 6559 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Thành Quá trình hình thành và phát triển Năm 1974, Cha Tôma Nguyễn Minh dẫn 252 gia đình Công Giáo từ Bình Long, giáo phận Phú Cường về Gia Ray (xã Tân Thành) để làm ăn sinh sống và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Một năm sau, cộng ...
Giáo Xứ Xuân Tây
Giáo Xứ Xuân Tây
/ 5215 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Tây Quá trình hình thành và phát triển Năm 1989, GHBL Xuân Tây chính thức thành lập và được các Cha quản nhiệm Giáo họ Xuân Đông coi sóc. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của quý Cha quản nhiệm, đức tin của giáo dân Xuân Tây ngày thêm vững ...
Giáo Xứ Xuân Quế
Giáo Xứ Xuân Quế
/ 5533 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Quế Quá trình hình thành và phát triển Năm 1939, một số giáo dân từ miền Bắc di cư đến đồn điền cao su Ông Quế làm công nhân và lập nên Giáo xứ Ông Quế. Trong thời gian đầu, cộng đoàn Giáo xứ Ông Quế chưa có các cơ sở tôn giáo, thánh ...
Giáo Xứ Xuân Nhạn
Giáo Xứ Xuân Nhạn
/ 5127 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Nhạn Quá trình hình thành và phát triển Năm 1980, khoảng 40 gia đình Công giáo từ miền Bắc gốc Thái Bình và từ Giáo xứ Hoàng Xá, giáo phận Hà Nội đến lập nghiệp tại vùng đất Sông Nhạn, Cẩm Mỹ. Năm 1985, Cha Đaminh Đinh Viết Tiên (OP) ...
Giáo Xứ Xuân Mỹ
Giáo Xứ Xuân Mỹ
/ 6745 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Mỹ Quá trình hình thành và phát triển Năm 1912, một số giáo dân ở Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng đến Cẩm Mỹ làm công nhân đồn điền cao su của Pháp và lập nên Giáo xứ Courtenay (Cuộc-tơ-nay). Năm 1954, Cha Giuse Phạm Ngọc Toản (cũng ...
Giáo Xứ Xuân Kitô
Giáo Xứ Xuân Kitô
/ 5025 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Kitô Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, một số giáo dân từ Bình Long và các nơi khác đến xã Xuân Hoà, huyện Long Khánh sinh sống, lập nghiệp. Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng cử Cha Đaminh Trần Văn Nguyện đến giúp đỡ bà con ...
Giáo Xứ Xuân Khánh
Giáo Xứ Xuân Khánh
/ 6824 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Khánh   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn tách Giáo họ Thánh Mẫu khỏi Giáo xứ Chính Tòa và lập thành Giáo xứ mới lấy tên là Giáo xứ Thánh Mẫu III. Giáo xứ này được giao cho Cha Đaminh Lê Đức (Cha ...
Giáo Xứ Xuân Đường
Giáo Xứ Xuân Đường
/ 5334 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Đường Quá trình hình thành và phát triển  Năm 1959, Cha Trần Thắng Trung dẫn khoảng 200 gia đình từ địa phận Huế vào Cẩm Đường khai hoang lập ấp. Sau đó Cha Trung giao lại cho Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh coi sóc. Năm 1963, một số ...
Giáo Xứ Xuân Đông
Giáo Xứ Xuân Đông
/ 5980 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Đông Quá trình hình thành và phát triển:  Năm 1986, khoảng 300 gia đình công giáo từ các Giáo xứ lân cận đến vùng đất Xuân Đông khai phá và lập nghiệp. Chính những giáo dân này cùng nhau mua 7.600 m2 đất và dựng một ngôi nhà ...
Giáo Xứ Xuân Bình
Giáo Xứ Xuân Bình
/ 8257 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Bình Quá trình hình thành và phát triển Năm 1960, khoảng 50 gia đình quy tụ về khu vực xã Bảo Hòa, Xuân Lộc ngày nay định cư lập nghiệp và hình thành Giáo họ Phú Xuân thuộc Giáo xứ Thái Xuân do Cha Gioan Baotixita Trần Chấn Chỉnh coi ...
GHBL Xuân Tôn
GHBL Xuân Tôn
/ 2645 / Giáo hạt Xuân Lộc
GHBL Xuân Tôn Quá trình hình thành và phát triển Ngày 30.10.2004, Cha Antôn Đặng Minh Huấn dâng thánh lễ đầu tiên tại nhà một người giáo dân của Giáo khu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và từ đây Cha thành lập Giáo điểm Kitô Vua. Một thời gian sau, một ...
Giáo Xứ Xuân Bắc
Giáo Xứ Xuân Bắc
/ 6330 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Bắc Quá trình hình thành và phát triển  Năm 1980, do điều kiện cuộc sống khó khăn, nên bà con giáo dân từ miền Bắc, đa số thuộc giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm di cư về vùng đất thuộc nông trường quốc doanh Thọ Vực và phân trường ...
Giáo Xứ Xuân Bảo
Giáo Xứ Xuân Bảo
/ 3528 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Bảo Quá trình hình thành và phát triển Phần đất chính của Giáo xứ Xuân Bảo nằm trên địa bàn xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây, trước năm 1975 chỉ có anh chị em người Hoa sinh sống và làm rẫy. Sau năm 1975, một số dân ...
Giáo Xứ Trung Ngãi
Giáo Xứ Trung Ngãi
/ 5139 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Trung Ngãi Quá trình hình thành và phát triển:  Năm 1972, khoảng 500 gia đình công giáo thuộc nhiều giáo xứ ở Quảng Ngãi, bị phân tán do chiến tranh nên được quy tụ lại và đưa vào vùng căn cứ II, Xuân Lộc, Long Khánh để định cư, lập ...
GHBL Thừa Ân
GHBL Thừa Ân
/ 2874 / Giáo hạt Xuân Lộc
GHBL Thừa Ân Quá trình hình thành và phát triển GHBL Thừa Ân tiền thân là Giáo họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nằm gọn trong ấp 8, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Năm 1984, có khoảng 10 gia đình công giáo đến sinh sống ...
Giáo Xứ Thừa Đức
Giáo Xứ Thừa Đức
/ 3101 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Thừa Đức Quá trình hình thành và phát triển Năm 1976, một số giáo dân đến nông trường cao su Cẩm Đường làm công nhân và cư ngụ tại Đội 3. Năm 1981, thêm một số giáo dân nữa đến nông trường này lập thành Đội 4. Cả hai Đội 3 và Đội 4 hình ...
Giáo Xứ Thọ Lộc
Giáo Xứ Thọ Lộc
/ 5641 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Thọ Lộc Quá trình hình thành và phát triển Năm 1978, khoảng 70 gia đình công giáo thuộc địa phận Huế đến lập nghiệp tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và hình thành nên Giáo điểm truyền giáo. Năm 1979, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn ...