Lược Sử giáo hạt Xuân Lộc
Lược Sử giáo hạt Xuân Lộc

/ 8269 / Giáo hạt Xuân Lộc
GIÁO HẠT XUÂN LỘC   Thống kê Giáo hạt Xuân Lộc từ năm 1976 - 2013 Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân Nam Nữ 1976 26 ...
Giáo Xứ Xuân Quế
Giáo Xứ Xuân Quế
/ 5895 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Quế Quá trình hình thành và phát triển Năm 1939, một số giáo dân từ miền Bắc di cư đến đồn điền cao su Ông Quế làm công nhân và lập nên Giáo xứ Ông Quế. Trong thời gian đầu, cộng đoàn Giáo xứ Ông Quế chưa có các cơ sở tôn giáo, thánh ...
Giáo Xứ Xuân Kitô
Giáo Xứ Xuân Kitô
/ 5385 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'       Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo Xứ Xuân Khánh
Giáo Xứ Xuân Khánh
/ 7427 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 16h 30'     ...
Giáo Xứ Xuân Đường
Giáo Xứ Xuân Đường
/ 5736 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 17h 30' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)    ...
Giáo Xứ Xuân Đông
Giáo Xứ Xuân Đông
/ 6469 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo Xứ Xuân Bình
Giáo Xứ Xuân Bình
/ 8867 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 18h 00'    Thứ Bảy: 19h 00' lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo Xứ Thiên Đức
Giáo Xứ Thiên Đức
/ 1472 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Thiên Đức Quá trình hình thành và phát triển  Năm 1975, một số giáo dân đi kinh tế mới từ quận Bình Thạnh - thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác quy tụ về Ấp 3, Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Thời gian này, giáo dân tham dự thánh ...
Giáo Xứ Thái Xuân
Giáo Xứ Thái Xuân
/ 4069 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy  : 17h 15' lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo Xứ Tam Thái
Giáo Xứ Tam Thái
/ 4817 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Tam Thái Quá trình hình thành và phát triển  Năm 1971, vùng đất Tam Thái còn hoang vu, một số giáo dân đã đến khai phá và canh tác. Năm 1972, Giáo họ Tam Thái được hình thành và cộng đoàn dựng một ngôi nhà nguyện bằng gỗ để làm nơi ...
Giáo Xứ Tân Xuân
Giáo Xứ Tân Xuân
/ 2641 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo Xứ Tân Xuân Quá trình hình thành và phát triển Năm 1966, Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh dẫn khoảng 870 giáo dân (đa số gốc Quảng Bình) từ xã Cẩm Đường đến khu Xuân Thanh, thị trấn Xuân Lộc ngày nay định cư lập nghiệp và hình thành Giáo điểm truyền ...
Giáo Xứ Tân Phú
Giáo Xứ Tân Phú
/ 1643 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Tân Phú   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1961, Cha Đaminh Đinh Cao Đàm đưa dân từ Ba Bèo (Mỹ Tho) về vùng đất Long Khánh, lập nghiệp và thành lập Giáo xứ Bảo Vinh. Đến năm 1968, vì khu vực Bảo Vinh không ổn định nên Cha Đaminh ...
Giáo Xứ Tân Hữu
Giáo Xứ Tân Hữu
/ 1600 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Tân Hữu Quá trình hình thành và phát triển Sau 1975, khoảng 120 gia đình công giáo từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định được Cha Rôcô Đinh Hữu Phương hướng dẫn đến lập nghiệp tại ấp Tân Hữu, xã ...
Giáo Xứ Suối Tre
Giáo Xứ Suối Tre
/ 2866 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Suối Tre Quá trình hình thành và phát triển Năm 1938, một số gia đình công giáo di cư từ miền Trung và miền Bắc vào định cư tại vùng đất Suối Tre làm công nhân cao su cho công ty SIPH. Từ đây, Giáo điểm Suối Tre được hình thành. Năm 1940, ...
Giáo Xứ Suối Cát
Giáo Xứ Suối Cát
/ 2600 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Suối Cát Quá trình hình thành và phát triển Cuối năm 1970, Cha Andrê Hà Thanh Hoành đưa khoảng 370 gia đình công giáo từ các Giáo xứ: Mặt Thá, Hố Trư, Quế Thum, Dòng Thành, Đức Bà thuộc Giáo phận Phnôm Pênh, Campuchia về Việt Nam định cư ...
Giáo Xứ Suối Cả
Giáo Xứ Suối Cả
/ 1059 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Suối Cả Quá trình hình thành và phát triển Năm 1979, một số gia đình công giáo khu 5 xã Cẩm Đường chuyển sang thường trú tại ấp 2 Suối Cả. Đầu năm 1980, thêm một nhóm gia đình công giáo từ Hố Nai đi xây dựng kinh tế mới tại vùng đất này. ...
Giáo Xứ Russeykeo
Giáo Xứ Russeykeo
/ 2025 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Russeykeo   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1861, nhiều người công giáo Việt Nam sang Campuchia lánh nạn vì những cuộc bách đạo. Thời Pháp thuộc, người Việt Nam được đưa thêm sang Campuchia làm việc quản lý, nông ngư, công nhân ...
Giáo Xứ Quảng Xuân
Giáo Xứ Quảng Xuân
/ 3108 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Quảng Xuân Quá trình hình thành và phát triển  Năm 1972, một gia đình công giáo khoảng hơn 90% là giáo dân Quảng Trị vào lập nghiệp tại vùng đất Căn Cứ ngày nay. Tháng 10.1973, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn thành lập Giáo điểm truyền giáo ...
Giáo Xứ Núi Tung
Giáo Xứ Núi Tung
/ 2951 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Núi Tung Quá trình hình thành và phát triển Năm 1940, một số giáo dân phần đông gốc Quảng Trị và một số được chiêu mộ từ  miền Bắc đến làm công nhân cho đồn điền cao su tại ấp Núi Tung, xã Suối Tre, Long Khánh. Cùng năm Đức Cha Jean ...
Giáo Xứ Núi Đỏ
Giáo Xứ Núi Đỏ
/ 2546 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Núi Đỏ Quá trình hình thành và phát triển  Năm 1937, một số gia đình công giáo đa số từ Quảng Trị được mộ vào khu vực Núi Đỏ, Long Khánh làm công nhân đồn điền cao su Đông Dương (SIPH). Lúc này, giáo dân quy tụ lại và lập nên giáo xứ ...