30/04/2015
3199

GIÁO XỨ XUÂN PHÚ


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1983, Cha Phêrô Trần Đức Nam thành lập Giáo họ Thánh Giuse trực thuộc Giáo xứ Tam Phú. Từ đây, giáo dân Giáo họ Thánh Giuse được quý Cha chánh xứ Tam Phú quan tâm săn sóc. Qua các thời quý Cha phụ trách, cộng đoàn Thánh Giuse cùng chung tay xây dựng nhà nguyện làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Tháng 08.2012, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Thánh Giuse lên thành Giáo xứ và đổi tên là Xuân Phú. Một năm sau, Cha Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh được cử đến phục vụ Giáo xứ  trong tư cách Cha xứ tiên khởi. Nhờ ơn Chúa giúp và sự hiệp nhất yêu thương của các thành phần trong Giáo xứ, Cha Giuse Đệ cùng với cộng đoàn Xuân Phú tích cực xây dựng đời sống tinh thần ngày càng vững mạnh trong đức tin và tình mến. Đồng thời, Cha Giuse cũng giúp giáo dân dựng nhà giáo lý đơn sơ để đáp ứng nhu cầu học hỏi giáo lý của cộng đoàn. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Đệ, sinh hoạt của các hộiđoàn đã đi vào nề nếp và ổn định.
Địa dư:Đông giáp xứ Na Goa; Tây, Nam và Bắc giáp xứ Tam Phú.
Diện tích:1,25km2
Dân số: 1.200 người
  • 193gia đình công giáo, gồm 845giáo dân
  • Tỷ lệ: 70,42%
Linh mục đương nhiệm:


Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh
                (2013 -)


Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt:Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Tu hội trong Giáo xứ hiện nay: Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn - Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm Tam Long Tuyền
Thống kê:
Năm 2009 2011 2013
Giáo dân 878 733 845
Gia đình 199 174 193
Tu sĩ 8 5 6
 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...