30/04/2015
3888

GIÁO XỨ PHÚ DÒNG


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1975, một số giáo dân miềnTrung di cư vào khu vực thuộc xã Phú Cường, Định Quán ngày nay lập nghiệp. Thời gian đầu, cộng đoàn này là một họ của Giáo xứ Thống Nhất và mượn nhà nguyện của Dòng Chúa Cứu Thế để sinh hoạt tôn giáo. Một năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng chính thức thành lập Giáo xứ Phú Dòng và bổ nhiệm Cha GioaKim Nguyễn Định, CSsR, làm chánh xứ tiên khởi. Trong thời gian phục vụ Giáo xứ, Cha Gioakim cùng với cộng đoàn Phú Dòng xây đài Đức Mẹ và nhà thờ mới (1994). Bên cạnh việc xây dựng đời sống vật chất, Cha Gioakim giúp đời sống tinh thần của giáo dân cũng ngày thêm lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1998, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật quyết định trao Giáo xứ Phú Dòng cho quý Cha dòng Chúa Cứu Thế coi sóc. Năm 2005, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương kế nhiệm Cha Gioakim phụ trách Giáo xứ. Cha GioanBaotixita cùng cộng đoàn Phú Dòng trùng tu nhà thờ và kiến thiết khuôn viên nhà xứ. Đồng thời, Cha Gioan Baotixita giúp cho sinh hoạt của các đoàn thể đi vào nề nếp. Cuối năm 2006, Cha Giuse Trần Văn Hội kế nhiệm Cha Gioan Baotixita phụ trách Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, Giáo xứ Phú Dòng đã ổn định và phát triển như hiện nay.
Địa dư:Đông giáp xứ Thống Nhất; Tây giáp hồ Trị An; Nam giáp xứ Dốc Mơ; Bắc giáp xứ Hiệp Nhất.
Diện tích:2 km2
Dân số: 1.700 người
  • 246gia đình công giáo, gồm 924giáo dân
  • Tỷ lệ: 54,35%
Linh mục quản xứ : 
  • Gioakim Nguyễn Định CSsR (1975-2005)
  • GioanBaotixita Nguyễn Minh Phương (2005-2006)
Linh mụcđương nhiệm:


Giuse Trần Văn Hội
         (2006 -)

                       

Cha phó:


Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh


Thánh bổn mạng: Chúa Cứu Thế (Chúa Nhật thứ 3 trong tháng 7)
Ngày chầu lượt:Lễ Đức Kitô Vua Vũ Trụ
Dòng, tu hội trong Giáo xứ hiện nay:
  • Mến Thánh Giá Bà Rịa- Cộng Đoàn Phú Dòng
  • Bác Ai Phú Dòng(Foyer de Charité)- Tu hội Bác Ái Phú Dòng
  • Chúa Cứu Thế- Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế - Phú Dòng

 
Thống kê:
Năm 1975 1980 1990 2003 2006 2011 2013
Giáo dân 500 600 800 995 938 918 924
Gia đình - - 215 262 221 250 246
Tu sĩ Nữ - - 2 12 19 18 20
Nam - - - 4 5 5 3
 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...