30/04/2015
3571

GIÁO XỨ NGỌC THANH


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1980, một số giáo dân từ những miền khác di cư đến xã Ngọc Định và xã Thanh Sơn, huyện Định Quán lập nghiệp và lập nên Giáo điểm truyền giáo, trực thuộc Giáo xứ La Ngà dưới sự chăm sóc của Cha Antôn Vũ Quang Minh. Vì cách xa nhà thờ nên việc tham dự các sinh hoạt tôn giáo của cộng đoàn gặp nhiều khó khăn.Ngày 31.12.1989, Cha Antôn đã đến Giáo điểm này quy tụ cộng đoàn vàthành lập Giáo họ Thánh Gia.Một năm sau, Ban điều hành Giáo họ được thành lập và cộng đoàn Thánh Gia dựng một nhà nguyện tạm bằng tranh làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Dưới sự hướng dẫn của Cha Antôn, cộng đoàn Giáo họ Thánh Gia đã có những sinh hoạt tôn giáo ổn định và đời sống đức tin ngày càng thăng tiến. Năm 1994, Cha Antôn và cộng đoàn Thánh Gia khởi công xây dựng nhà thờ mới và khánh thành một năm sau đó.Cũng trong thời gian này, Giáo họ Thánh Gia được đổi tên thành Ngọc Thanh (Ngọc Định - Thanh Sơn).Năm 2002, Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc, phó xứ La Ngà được cử đặc trách Giáo họ Ngọc Thanh. Bốn năm sau, Giáo họ Ngọc Thanh được nâng lên thành Giáo xứ và Cha Giuse được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi. Tháng 10.2010,Cha Giuse cùng với giáo dân khởi công xây dựng nhà thờ, tháp chuông, nhà giáo lý và tu sửa các tượng đài. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh Đỗ Thanh Chương, Giáo xứ Ngọc Thanh đã ổn định và phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp xứ Định Quán; Tây giáp lòng hồ Trị An; Nam giáp lâm trường La Ngà; Bắc giáp GHBL Xuân Thanh.
Diện tích: 18 km2
Dân số:4.500 người
  • 533gia đình công giáo, gồm 1.781giáo dân
  • Tỷ lệ: 39,6%
Giáo họ biệt lập: Xuân Dưng và Xuân Thanh
  • Linh mục đặc trách: Micae Nguyễn Chí Hùng
Linh mục quản nhiệm:
  • Antôn Vũ Quang Minh (1989-2000)
  • Phêrô Vũ Công Bình(2001-2002)
  • Giuse Nguyễn Đức Ngọc (2002 - 2013)
Linh mụcđương nhiệm:


Đaminh Đỗ Thanh Chương
           (2013 -)

                         
Cha phó:


Micae Nguyễn Chí Hùng


Thánh bổn mạng:Lễ Thánh Gia
Ngày chầu lượt:CN III MC
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Trợ Thế Gioan Thiên Chúa- Cơ sở Tông đồ Thánh Bênêđictô Menni
  • Đaminh Thánh Tâm- Tu sở Thánh Phaolô
Thống kê
Năm 2003 2007 2009 2011 2013
Giáo dân 1.327 1.484 1.524 1.481 1.781
Gia đình 331 371 476 463 533
Tu sĩ Nữ - 5 5 5 5
Nam - 2 3 3 3
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...