30/04/2015
2846

GIÁO XỨ NAGOA


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1963, một số Việt Kiều công giáo Campuchia về nước và đến khu vực xã Suối Nho, Định Quán lập nghiệp. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách quy tụ cộng đoàn Campuchia và một số gia đình định cư tại đây lập nên Giáo điểm truyền giáo Tam Bung. Cùng năm, Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn Tam Bung dựng nhà nguyện bằng gỗ và mái lá để làm nơi đọc kinh và cầu nguyện. Năm 1972, một số lượng lớn người công giáo từ các nơi khác di cư về đây làm ăn, sinh sống. Bốn năm sau, một nhóm giáo dân từ các Giáo phận Bùi Chu và Thanh Hóa đến đây lập nghiệp và cùng với cộng đoàn Tam Bung lập nên Giáo họ Giuse Thợ (Nagoa) thuộc Giáo xứ Tam Phú. Năm 1988, Giáo họ Giuse Thợ được sáp nhập vào Giáo xứ Suối Nho dưới sự coi sóc của Cha Antôn Trần Văn Bài. Bốn năm sau, Cha Antôn cùng với cộng đoàn Tam Bung dựng một nhà nguyện bằng gỗ, mái tôn thay thế nhà nguyện cũ. Năm 1993, Đức Cha Phaolô MariaNguyễn Minh Nhật nâng Giáo họ Giuse Thợ lên thành GHBL. Cuối năm 1997, Cha Antôn và cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ, nhà xứ và khánh thành năm 1999. Qua các thời quý Cha quản nhiệm, cộng đoàn Giuse Thợ dần phát triển trong đức tin và tình mến. Năm 2008, GHBL Giuse Thợ chính thức được nâng lên thành Giáo xứ và được đổi tên là Giáo xứ Nagoa. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Luca Phạm Thanh Phong, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn đã đi vào nề nếp và đời sống thiêng liêng ngày càng thăng tiến.
Địa dư:Đông giáp xứ Xuân Bắc, Tây giáp xứ Tín Nghĩa, Nam giáp xứ Suối Nho, Bắc giáp xứ Tam Phú.
Diện tích:23,92km2
Dân số:4.075 người
  • 681gia đình công giáo, gồm 3.995giáo dân
  • Tỷ lệ: 98%
Linh mục quản nhiệm:
  • Gioan Baotixita Đoàn Như Bách (1970)
  • Phêrô Trần Đức Nam (1979-1984)
  • Giuse Trần Xuân Lãm (1984-1986)
  • Micae Nguyễn Hữu Kiều (1986-1988)
  • Antôn Trần Văn Bài (1988-1998)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình(1998-2005)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Thư (2005-2008)
Linh mụcđương nhiệm:

Luca Phạm Thanh Phong
           (2009 -)


Thánh bổn mạng: Giuse Thợ (01.05)
Ngày chầu lượt:Chúa Nhật đầu tháng 5
Dòng tutrong Giáo xứ hiện nay: Trợ Thế Gioan Thiên Chúa-Tu xá Thánh Gioan Granda
Thống kê
 
Năm 1990 2003 2005 2009 2011 2013
Giáo dân 840 3.600 3.755 3.880 3.995 3.995
Gia đình 143 613 639 661 681 681
Tu sĩ - - - 1 3 3
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...