Lược sử Giáo hạt Túc Trưng
Lược sử Giáo hạt Túc Trưng

/ 3158 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO HẠT TÚC TRƯNG   1. Thống kê Giáo hạt Túc Trưng từ năm 1976 – 2013 Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân Nam Nữ 1976 ...
Giáo xứ Xuân Trường
Giáo xứ Xuân Trường
/ 4085 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ XUÂN TRƯỜNG   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1990, một số giáo dân di cư từ Phú Cường, Phú Mỹ, và các tỉnh khác đến xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai định cư, lập nghiệp và hình thành Giáo điểm truyền giáo Xuân Trường. Thời ...
Giáo xứ Xuân Sơn
Giáo xứ Xuân Sơn
/ 4871 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ XUAN SƠN   Quá trình hình thành và phát triển Năm1990,một số giáo dân đến xã Thanh Sơn, La Ngà làm công nhân cho công ty Lâm Nghiệp La Ngà và hình thành Giáo điểm truyền giáo Xuân Sơn. Thời gian đầu, cộng đoàn Xuân Sơn được Cha Antôn ...
Giáo xứ Xuân Kiên
Giáo xứ Xuân Kiên
/ 3433 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ XUÂN KIÊN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1989,một số giáo dân gốc Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm đến vùng rừng tre Bàu Kiên khai hoang lập nghiệp. Sau đó, dân khắp nơi di cư đến đâysinh sống ngày càng đông và làm nên Giáo ...
Giáo xứ Vĩnh An
Giáo xứ Vĩnh An
/ 3872 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ VĨNH AN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1976, một số giáo dân,phần lớn từ Sài Gòn đến vùng Phú Lý, huyện Tân Phú, Đồng Nai định cư lập nghiệp và hình thành giáo điểm truyền giáo. Thời gian đầu, Cha Antôn Vũ Quang Minh chánh ...
Giáo xứ Túc Trưng
Giáo xứ Túc Trưng
/ 5271 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ TÚC TRƯNG   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân gốc miền Bắc đến vùng cây số 87-90, quốc lộ 20, quận Kiệm Tân, Long Khánh sinh sốngdưới sự coi sóc của Cha Vinventê Dương Vĩnh Thi. Thời gian đầu, cộng đoàn dựng ...
Giáo xứ Thống Nhất
Giáo xứ Thống Nhất
/ 4515 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1970, một số giáo dân Việt kiều Campuchia thuộc Giáo xứ Vịnh, Phước Vĩnh và Ba Nam về Việt Nam và định cư tại quận Kiệm Tân, Long Khánh. Thời gian đầu, cộng đoàn được Cha Gioan ...
Giáo xứ Thánh Mẫu
Giáo xứ Thánh Mẫu
/ 5977 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ THÁNH MẪU   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1958,Cha Cypriano Mỹ Thanh Mậu dẫnkhoảng 100 gia đình công giáo thuộc Giáo xứ Banam, Campuchia về Việt Nam và định cư tại U Minh - Cần Thơ. Một thời gian sau, cộng đoàn này dời về ...
Giáo họ Biệt Lập Xuân Trung
Giáo họ Biệt Lập Xuân Trung
/ 2680 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO HỌ BIỆT LẬP XUÂN TRUNG   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1993, một số giáo dân Việt kiều Campuchia từ Phú Cường và một số người dân tộc Châu Ro đến sinh sống tại xã Thanh Sơn và hình thành Giáo điểm truyền giáo Xuân Trung. Thời ...
Giáo xứ Tam Phú
Giáo xứ Tam Phú
/ 4260 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ TAM PHÚ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, khoảng 30 gia đình công giáo từ miền Bắc đến quận Kiệm Tân, Long Khánh sinh sống và lập thành cộng đoàn Đồn ĐiềnCao Su Túc Trưngdưới sự coi sóc của Cha Đaminh Dương Vĩnh Thi. ...
Giáo xứ Suối Nho
Giáo xứ Suối Nho
/ 5745 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ SUỐI NHO   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, một số giáo dân gốc Bùi Chu, Phát Diệm đến xã Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai lập nghiệp. Theo thời gian, giáo dân đến đây lập nghiệp ngày càng đông và cộng đoàn đã dựng một nhà ...
Giáo xứ Phú Thiện
Giáo xứ Phú Thiện
/ 3365 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ PHÚ THIỆN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975,một số gia đình công giáo từ Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm di cư vào vùng sông La Ngà lập nghiệp và sinh hoạt tôn giáo tại Giáo xứ La Ngà.Bảy năm sau, từ cộng đoàn này, Cha ...
Giáo xứ Phú hoà
Giáo xứ Phú hoà
/ 4368 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ PHÚ HÒA   Quá trình hình thành và phát triển Giáo xứ Phú Hòa trước đây là họ Kitô Vua và họ Thánh Tâm thuộc Giáo xứ Đồng Hiệp. Ngày 25.12.2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh quyết địnhnhập hai họ này thành một và thành lập GHBL Hòa ...
Giáo xứ Phú Dòng
Giáo xứ Phú Dòng
/ 3978 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ PHÚ DÒNG   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, một số giáo dân miềnTrung di cư vào khu vực thuộc xã Phú Cường, Định Quán ngày nay lập nghiệp. Thời gian đầu, cộng đoàn này là một họ của Giáo xứ Thống Nhất và mượn nhà nguyện ...
Giáo họ biệt lập Xuân Thanh
Giáo họ biệt lập Xuân Thanh
/ 2362 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO HỌ BIỆT LẬP XUÂN THANH   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1986, một số giáo dân, gồm cả giáo dân gốc Việt Kiều Campuchia di cư từ khu vực hồ Trị An đến vùng ngã ba Cây Sao và Khu Dưng để sinh sống. Ba năm sau, Cha Antôn Vũ Quang ...
Giáo xứ Xuân Phú
Giáo xứ Xuân Phú
/ 3369 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ XUÂN PHÚ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1983, Cha Phêrô Trần Đức Nam thành lập Giáo họ Thánh Giuse trực thuộc Giáo xứ Tam Phú. Từ đây, giáo dân Giáo họ Thánh Giuse được quý Cha chánh xứ Tam Phú quan tâm săn sóc. Qua các ...
Giáo Họ Biệt Lập Xuân Dưng
Giáo Họ Biệt Lập Xuân Dưng
/ 2198 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO HỌ BIỆT LẬP XUÂN DƯNG   Quá trình hình thành và phát triển Tháng 08.2011, cộng đoàn giáo dân Khu Dưng được tách ra khỏi GHBL Xuân Thanh và làm nên GHBL Xuân Dưng. Cùng năm, Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc phụ trách GHBL này. Vì đây là nơi vùng ...
Giáo xứ Ngọc Thanh
Giáo xứ Ngọc Thanh
/ 3679 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ NGỌC THANH   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1980, một số giáo dân từ những miền khác di cư đến xã Ngọc Định và xã Thanh Sơn, huyện Định Quán lập nghiệp và lập nên Giáo điểm truyền giáo, trực thuộc Giáo xứ La Ngà dưới sự chăm ...
Giáo xứ Nagoa
Giáo xứ Nagoa
/ 2941 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ NAGOA   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1963, một số Việt Kiều công giáo Campuchia về nước và đến khu vực xã Suối Nho, Định Quán lập nghiệp. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách quy tụ cộng đoàn Campuchia và một số ...
Giáo xứ La Ngà
Giáo xứ La Ngà
/ 5560 / Giáo hạt Túc Trưng
GIÁO XỨ LA NGÀ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1958, khoảng 10 gia đìnhcông giáo đến xã Định Quán, quận Định Quán, tỉnh Long Khánh lập nghiệpvà dựng một nhà nguyện tạm làm nơi đọc kinh, cầu nguyện. Lúc này, cộng đoàn được Cha Gioan ...