03/09/2019
454
GIÁO XỨ MAI LÂM
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 30'
    Chiều: 17h 45' 
    Chiều Thứ Bảy : 17h 45'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 05h 30' 
       Lễ II : 07h 00' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 18h 00'


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...