Giáo Hạt Phước Lý
Giáo Hạt Phước Lý

/ 3283 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ   1. Thống kê Giáo hạt Phước Lý từ năm 1966 – 2013   Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ ...
Giáo xứ Bắc Minh
Giáo xứ Bắc Minh
/ 4869 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO XỨ BẮC MINH   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân phần lớn thuộc Giáo phận Bắc Ninh di cư đến vùng đất Xoài Minh xã Nhơn Trạch, Biên Hòa lập nghiệp, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Xuân Cảnh. Thời gian ...
Giáo xứ Bắc Thần
Giáo xứ Bắc Thần
/ 9173 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO XỨ BẮC THẦN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng (Đức Cố Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc) đưa một số giáo dân hai họ Tiên Nha, Đại Lãm, gốc Giáo phận Bắc Ninh, đến định cư tại vùng đất Xoài Minh, Nhơn ...
Giáo xứ Đại Điền
Giáo xứ Đại Điền
/ 4073 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO XỨ ĐẠI ĐIỀN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Đỗ Đức Huấn cùng với khoảng 300 giáo dân thuộc xứ Đại Điền gốc Vĩnh Phúc Yên, Giáo phận Bắc Ninh di cư đến vùng tỉnh lộ 19 Cát Lái, Long Thành, và khu Rừng Sác, Bầu Sen ...
Giáo xứ Mỹ Hội
Giáo xứ Mỹ Hội
/ 4448 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO XỨ MỸ HỘI   Quá trình hình thành và phát triển Trước năm 1879, đã có những người công giáo sinh sống tại Gò Nổng, quận Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa. Từ năm 1879, Cha Phêrô Đoàn Công Triệu họ Tha La quy tụ những tín hữu đang sống tại Gò ...
Giáo xứ Nghĩa Hiệp
Giáo xứ Nghĩa Hiệp
/ 3876 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO XỨ NGHĨA HIỆP   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Vincentê Phạm Khắc Đoan dẫn khoảng 1.500 giáo dân từ các Giáo xứ miền Bắc, phần lớn là xứ Mỗ Thổ, Giáo phận Bắc Ninh, đến định cư tại vùng đất thuộc ấp Nghĩa Hiệp, Nhơn ...
Giáo xứ Nghĩa Mỹ
Giáo xứ Nghĩa Mỹ
/ 3808 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO XỨ NGHĨA MỸ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Vincentê Trần Văn Lập dẫn khoảng 1.500 giáo dân từ miền Bắc vào vùng đất thuộc xã Vĩnh Thạnh, Nhơn Trạch, Biên Hòa định cư và làm nên Giáo xứ Nghĩa Mỹ. Thời gian đầu, Cha ...
Giáo xứ Nghĩa Yên
Giáo xứ Nghĩa Yên
/ 4396 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO XỨ NGHĨA YÊN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân gốc Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Phòng dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Trần Thanh Cần, đã tới định cư tại vùng đất Xoài Minh, nay thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện ...
Giáo xứ Phước Khánh
Giáo xứ Phước Khánh
/ 3583 / Giáo hạt Phước Lý
 GIÁO XỨ PHƯỚC KHÁNH   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1882, một số giáo dân từ các nơi đến vùng đất Nhơn Trạch, Biên Hòa làm nên làng Phước Khánh và sau đó hình thành Giáo họ Phước Khánh. Thời gian đầu, các Cha người Pháp ở Sài ...
Giáo xứ Phước Lý
Giáo xứ Phước Lý
/ 5820 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO XỨ PHƯỚC LÝ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1885, một số gia đình công giáo từ Bến Gỗ, Tân Triều, Tân Khánh đến vùng đất Phước Lý thuộc xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Biên Hòa định cư lập nghiệp. Thời gian đầu, Cha Phêrô Đoàn Công ...
​Giáo Xứ Tân Tường
​Giáo Xứ Tân Tường
/ 3484 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO XỨ TÂN TƯỜNG   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1890, một số giáo dân gốc Quảng Bình di cư đến vùng đất thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ngày nay định cư lập nghiệp và làm nên Giáo họ Tân Tường trực thuộc Giáo ...
​Giáo Xứ Thị Cầu
​Giáo Xứ Thị Cầu
/ 3178 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO XỨ THỊ CẦU   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Thượng Hiền dẫn một số giáo dân thuộc các xứ: Thị Cầu, Phương Vĩ, Đông Tiến và các nơi khác thuộc Giáo phận Bắc Ninh đến định cư tại vùng Phước Lý và làm nên ...
Giáo Xứ Thiết Nham
Giáo Xứ Thiết Nham
/ 3373 / Giáo hạt Phước Lý
 GIÁO XỨ THIẾT NHAM   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Khắc Hiếu dẫn một số giáo dân thuộc Giáo xứ Thiết Nham, Giáo phận Bắc Ninh đến vùng đất Ông Kèo (ngày nay là giáo xứ Vĩnh Phước) định cư, lập nghiệp và ...
​Giáo Xứ Vĩnh Phước
​Giáo Xứ Vĩnh Phước
/ 3302 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO XỨ VĨNH PHƯỚC   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Khắc Mẫn dẫn một số giáo dân từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thuộc Giáo phận Bắc Ninh đến bến Bình Đông, Sài Gòn, sinh sống. Sau đó Cha Giuse dẫn cộng đoàn này ...