Giáo Hạt Phú Thịnh
Giáo Hạt Phú Thịnh

/ 3743 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO HẠT PHÚ THỊNH 1. Thống kê : Giáo hạt Phú Thịnh từ năm 1978 – 2013   Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ ...
Giáo xứ Bắc Hoà
Giáo xứ Bắc Hoà
/ 3492 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ BẮC HOÀ   Quá trình hình thành và phát triển Tháng 08.1954, một số giáo dân, phần lớn thuộc vùng Mò Thổ - Bắc Ninh theo Cha Giuse Nguyễn Văn Ngự đến lập nghiệp tại cây số 16, 17 dọc quốc lộ 1A và làm nên họ đạo Bắc Hòa (Bắc Ninh - ...
Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Xứ Bùi Chu
/ 11059 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ BÙI CHU   Quá trình hình thành và phát triển Cuối năm 1954, Cha Đaminh Lương Trí Thức đưa khoảng 1.000 giáo dân thuộc hai Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm đến cây số 15, quốc lộ 1A để lập nghiệp và hình thành Giáo xứ Bùi Chu. Thời gian ...
GHBL Bùi Đệ
GHBL Bùi Đệ
/ 3678 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO HỌ BIỆT LẬP BÙI ĐỆ Quá trình hình thành và phát triển Năm 1989, Giáo họ Bùi Đệ được hình thành và Cha Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh chánh xứ Bùi Chu quản nhiệm. Trong thời gian quản nhiệm, Cha Giuse Đệ đã cùng giáo dân Bùi Đệ dựng một ngôi ...
Giáo Xứ Đồng Phát
Giáo Xứ Đồng Phát
/ 3965 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ ĐỒNG PHÁT   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, khoảng 2.000 giáo dân từ khắp nơi đến vùng đất Quảng Biên lập nghiệp. Nhóm giáo dân này đã dựng một nhà nguyện nhỏ đơn sơ bằng tranh, tre và mây để làm nơi cầu nguyện. Thời gian ...
Giáo xứ Giang Điền
Giáo xứ Giang Điền
/ 3829 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ GIANG ĐIỀN Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, dân chúng ở các thành phố có xu hướng về nông thôn tìm đất canh tác. Cùng năm, Cha Giuse Trần Đức Hóa chánh xứ Nam Hòa - Sài Gòn và Cha Gioan Baotixita Lương Hoàng Kim đưa một số giáo ...
GHBL Hiếu Liêm
GHBL Hiếu Liêm
/ 2358 / Giáo hạt Phú Thịnh
Giáo Họ Biệt Lập Hiếu Liêm Quá trình hình thành và phát triển Trước năm 1960 đã có một số gia đình công giáo sống tại khu vực Hiếu Liêm. Thời gian đầu, giáo dân Hiếu Liêm phải đến các Giáo xứ lân cận để tham dự các sinh hoạt tôn giáo. ...
Giáo Xứ Phú Lý
Giáo Xứ Phú Lý
/ 3387 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ PHÚ LÝ   Quá trình hình thành và phát triển Giáo xứ Phú Lý thuộc địa bàn chiến khu D, gồm hai xã: xã Phú Lý và một phần xã Mã Đà. Sau năm 1975, giáo dân các nơi về đây lập nghiệp và cùng với các giáo dân người dân tộc Châu Ro đang sống ...
Giáo xứ Phú Sơn
Giáo xứ Phú Sơn
/ 3599 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ PHÚ SƠN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, khoảng 50 gia đình công giáo di cư đến địa bàn Phú Sơn khai hoang lập nghiệp và hình thành Giáo điểm Vinh Sơn dưới sự quản nhiệm Cha Andrê Đoàn Thanh Điện. Sau một thời gian, Cha ...
Giáo xứ Quảng Biên
Giáo xứ Quảng Biên
/ 3879 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ QUẢNG BIÊN   Quá trình hình thành và phát triển Ngày 18.09.1972, khoảng 311 gia đình công giáo từ Quảng Trị di cư vào khu vực Quảng Biên, Thống Nhất, Đồng Nai sinh sống dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Kim Thông. Năm ...
Giáo xứ Tân Bắc
Giáo xứ Tân Bắc
/ 5364 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ TÂN BẮC   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Nguyễn Văn Đức dẫn đoàn chiên xứ Ngăm Giáo thuộc địa phận Bắc Ninh đến cây số 17 quốc lộ 1A để lập nghiệp. Cùng năm, Cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết cũng đưa dân thuộc 3 xứ ...
Giáo xứ Tân Bình
Giáo xứ Tân Bình
/ 5019 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ TÂN BÌNH Quá trình hình thành và phát triển Tháng 05.1954, một số gia đình công giáo thuộc Giáo xứ Chính Tâm, Giáo phận Nha Trang và một số ở Dinh Điền, Sông Bé cùng một số giáo dân khác ở sở cao su Ông Quế về lập nghiệp tại khu vực cầu Suối ...
Giáo xứ Tân Hương
Giáo xứ Tân Hương
/ 4012 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG Quá trình hình thành và phát triển Năm 1977, khoảng 10 gia đình đầu tiên gốc xứ Thanh Hương, Hà Thanh, Tổng giáo phận Huế di cư vào khu vực giáp xứ Tân Bình lập nghiệp và hình thành Giáo điểm Xóm Huế. Thời gian này, quý cha thuộc ...
Giáo Xứ Tân Thành
Giáo Xứ Tân Thành
/ 2769 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ TÂN THÀNH Quá trình hình thành và phát triển Năm 1971, Tân Thành là một Giáo họ thuộc xứ Bùi Chu. Bốn năm sau, Giáo họ này được chính thức nâng lên thành Giáo xứ Tân Thành dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Phan Ngọc Tuyến. Số giáo dân Tân ...
Giáo xứ Thạch An
Giáo xứ Thạch An
/ 3303 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ THẠCH AN Quá trình hình thành và phát triển Năm 1976, dân ở một số nơi lân cận như Trà cổ, Tân Bình, Tân Bắc, Bắc Hòa và Bùi Chu đến khai hoang lập nghiệp tại vùng đất Thạch An. Năm 1984, khi thủy điện Trị An được xây dựng và tỉnh lộ 767 ...
Giáo xứ Thiện An
Giáo xứ Thiện An
/ 3304 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ THIỆN AN Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, khoảng 20 - 30 gia đình công giáo đến vùng Trị An để khai hoang lập nghiệp. Thời gian này, giáo dân nơi đây phải đến các Giáo xứ lân cận để tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Sau ...
Giáo xứ Thuận An
Giáo xứ Thuận An
/ 3382 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ THUẬN AN Quá trình hình thành và phát triển Sau khi công trình thủy điện Trị An hoàn thành (1986), khoảng 50 gia đình công giáo từ các Giáo phận miền Bắc, miền Trung và miền Nam tập trung về vùng đất Trị An làm ăn sinh sống. Ba năm sau, vùng ...
Giáo Xứ Trà Cổ
Giáo Xứ Trà Cổ
/ 5949 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ TRÀ CỔ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân Giáo xứ Trà Cổ - Mồng Cáy - Hải Ninh thuộc Giáo phận Hải Phòng theo sự hướng dẫn của Cha Cafigal Tế OP (người Tây Ban Nha) di cư vào Rạch Kiến - Bến Cát - Bình ...
Giáo xứ Vườn Ngô
Giáo xứ Vườn Ngô
/ 5043 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ VƯỜN NGÔ Quá trình hình thành và phát triển Năm 1939, Cha Vaquier - người Pháp mộ dân từ miền Bắc về đồn điền cao su Trảng Bom lập nghiệp. Một năm sau, Giáo điểm Vườn Ngô được thành lập với khoảng 300 giáo dân, phần lớn những giáo dân này là ...
Giáo xứ Xuân An
Giáo xứ Xuân An
/ 3970 / Giáo hạt Phú Thịnh
GIÁO XỨ XUÂN AN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, một số giáo dân Campuchia hồi hương đến lập nghiệp tại vùng đất Xã Viễn An, Trảng Bom ngày nay. Sau đó, dân các nơi đổ về khá đông và được Cha Phanxicô Nguyễn Văn Linh dòng Don ...