14/04/2015
3354

* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
   Sáng : 05h 00' 
   Chiều: 17h 00 
   Chiều Thứ Năm: 18h 00

   Chiều Thứ Bảy: 17h 00 Lễ Thay Chúa Nhật
 

   

- NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng : 05h 00'
   Chiều : 17h 00'

  
Tìm đến nhà thờ : 

Quá trình hình thành và phát triển
Sau 1975, nhiều giáo dân từ các Giáo phận miền Bắc về khu kinh tế mới Chốt Thái, Long Thành lập nghiệp và từ đó hình thành Giáo điểm Chốt Thái. Tháng 12.1983, Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn quy tụ những người công giáo tại đây lập Giáo họ Chốt Thái và dựng một nhà nguyện tạm bằng cột gỗ mái tranh. Cùng năm, Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà nguyện này. Ngày 31.05.1992, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo họ Chốt Thái lên thành GHBL và đổi tên là Thành Tâm, đồng thời cắt cử Cha Giuse Phạm Văn Hữu quản nhiệm. Tám năm sau, Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân, chánh xứ Cẩm Đường được bổ nhiệm coi sóc Giáo họ Thành Tâm. Năm 2005, Cha Phaolô cùng với cộng đoàn Thành Tâm khởi công xây nhà thờ mới khang trang với diện tích 804 m2 để đáp ứng nhu cầu mục vụ ngày càng cao và khánh thành một năm sau đó. Ba năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Thành Tâm lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Giuse Dương Đức Hưng về phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Trong thời gian phục vụ Giáo xứ, Cha Giuse cùng với cộng đoàn lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà giáo lý (2009), nhà xứ (2010) và tường rào xung quanh nhà thờ (2011). Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, cộng đoàn Thành Tâm đã ổn định và phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp xứ Cẩm Đường, Tây giáp xứ Bình Sơn, Nam giáp xứ Thành Đức, Bắc giáp Bầu Tre.
Diện tích: 7,1 km2
Dân số: 2.520 người
  • 564 gia đình công giáo, gồm 2.100 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 83,33%
Linh mục quản xứ:
  • Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (1982 - 1991)
  • Giuse Phạm Văn Hữu (1991 - 2000)
  • Phaolô Nguyễn Trọng Xuân (2000 - 2008)
Linh mục đương nhiệm:
 Giuse Dương Đức Hưng (2008 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Luca
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật trước lễ Thánh Luca
Thống kê
Năm 1980 1990 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 800 1.200

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...