15/04/2015
2779
Quá trình hình thành và phát triển
Sau năm 1975, một số giáo dân các xứ Phước Lý, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch đến Bàu Cạn, Long Thành định cư lập nghiệp. Tám năm sau, Giáo điểm Phaolô được hình thành. Năm 1986, Cha Antôn Nguyễn Văn Huề đến giúp giáo điểm và dựng một nhà nguyện bằng cây, mái lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ngày 01.02.1994, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo điểm Phaolô lên thành GHBL, đồng thời bổ nhiệm Cha Đa Minh Trần Văn Nguyện, chánh xứ Thiên Ân quản nhiệm. Hai năm sau, Cha Đa Minh cùng với cộng đoàn GHBL Phaolô xây dựng một nhà nguyện bán kiên cố. Qua các thời quý Cha coi sóc, đời sống đức tin và sinh hoạt mục vụ của GHBL đi vào nế nếp ổn định. Ngày 04.08.2008, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Phaolô lên thành Giáo xứ và cắt cử Cha Gioan Baotixita Phạm Phú Trung coi sóc Giáo xứ. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita, cộng đoàn Giáo xứ Phaolô đang lớn mạnh trong đức tin và tình mến.
Địa dư: Đông giáp Giáo họ Truyền Tin và Giáo họ Giuse; Tây giáp ấp 6; Nam giáp Láng Đế; Bắc giáp xứ Xuân Đường.
Diện tích: 9,785 km2
Dân số: 3.343 người
  • 418 gia đình công giáo, gồm 1.594 giáo dân
  • Tỷ lệ: 47,7%
Linh mục quản xứ:
  • Antôn Nguyễn Đức Hiếu (1975 - 1986)
  • Antôn Nguyễn Văn Huề (1986 - 1987)
  • Giuse M. Trần Minh Phú (1987)
  • Giuse Trần Văn Hàm (1994)
  • Trần Văn Nguyện (1994 - 2003)
  • Đa Minh Đỗ Hữu Nam (2003 - 2006)
  • Simon Lê Thanh Thăng (2006 - 2008)
Linh mục đương nhiệm:
 Gioan Baotixita Phạm Phú Trung (2008 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại
Ngày chầu lượt: 25.01
Thống kê
Năm 1995 2003 2007 2010 2012 2013
Giáo dân 738 1.708 1.803 1.713 1.690 1.594
Gia đình 167 387 409 412 410 418
 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...