19/04/2015
3871
Giáo xứ Tân Hiệp
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1974, một số giáo dân từ Sài Gòn đến Tân Hiệp, Long Thành lập nghiệp. Sau 30.04.1975, nhiều giáo dân các nơi khác cũng đến sinh sống tại vùng đất này và lập nên khu Ấp Mới. Ngày 29.06.1975, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng thành lập Giáo xứ Phước Thái và cử Cha Antôn Nguyễn Đức Hiếu làm chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Antôn và cộng đoàn Phước Thái dựng một nhà thờ nhỏ với kích thước 10m x 15m bằng vật liệu thô sơ.

 Bốn năm sau, Giáo xứ được đổi tên thành Giáo xứ Tân Hiệp. Năm 1981, giáo dân ở miền Trung và miền Bắc di cư đến đây làm công nhân cao su ở Nông trường Thái Hiệp Thành, nên đã thành lập thêm một Giáo họ, gọi là Giáo họ Đội 2 Nông Trường. Ba năm sau, giáo dân lại thành lập thêm một Giáo họ nữa lấy tên là Giáo họ Đội 3 Nông Trường. Năm 1989, theo tổ chức của Giáo phận và Giáo hạt, các Giáo họ trên sát nhập vào Giáo xứ Long Phước. Với sự nhiệt thành và hăng hái phục vụ, Cha Antôn cùng cộng đoàn Giáo xứ lần lượt xây nhà xứ (1992), nhà thờ mới và nhà giáo lý (1993) và các tượng đài (2002). Năm 2006, Cha Đaminh Phạm Quang Sáng O.P thay thế Cha Antôn phụ trách Giáo xứ Tân Hiệp. Cha Đaminh tiếp tục kiến thiết Giáo xứ khi cùng với cộng đoàn Tân Hiệp xây nhà khách và văn phòng BGH năm 2007. Một năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Đạt O.P kế nhiệm Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ Tân Hiệp. Nhờ ơn Chúa giúp và tinh thần phục vụ hăng say, Cha Đaminh giúp cho các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ ngày thêm phong phú và đời sống đạo đức ngày càng vững mạnh.
Địa dư: Đông giáp xã Phước Bình; Tây giáp xã Phước Thái; Nam giáp xã Phước Bình và Phước Thái, Bắc giáp xã Bàu Cạn.
Diện tích: 31,55 km2
Dân số: 11.185 người  
  • 931 gia đình công giáo, gồm 3.303 giáo dân
  • Tỷ lệ: 29,5%
Linh mục quản xứ:
  • Antôn Nguyễn Đức Hiếu O.P (1975 - 2006)
  • Đaminh Phạm Quang Sáng O.P (2006 - 2008)
Linh mục đương nhiệm:
 Giuse Thợ Nguyễn Văn Đạt O.P (2008 -)


 
Cha Phó: Vincentê Hoàng Công Long O.P
Thánh bổn mạng: Thánh Vincentê
Ngày chầu lượt: Chúa nhật đầu tháng 10
Dòng, tu hội trong Giáo xứ hiện nay:
  • Mến Thánh Giá Thủ Đức - Cộng đoàn Tân Hiệp
  • Tu Đoàn Thừa Sai Phúc Âm - Cộng đoàn Tân Hiệp
Thống kê
Năm 1975 1990 2000 2006 2009 2012 2013
Giáo dân 2797 2873 3260 2633 3061 3.241 3.303
Gia đình 519 717 814 658 810 894 931
Tu sĩ - - - - - 9 9
 

                                                                         QÚY CHA VÀ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...