20/04/2015
3783
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, một số giáo dân xứ Bùi Thái và Tam Hiệp đến Phước Tân, Long Thành định cư lập nghiệp. Một năm sau, cộng đoàn nơi đây dựng một nhà nguyện thô sơ với mái tranh, vách lá để làm nơi đọc kinh và cầu nguyện.Năm 1976, Cha Micae Trần Đình Cường Phùng dòng Don Bosco đến giúp đời sống tâm linh cho giáo dân. Cùng năm, Giáo xứ Tân Cang được thành lập. Một năm sau, Cha Micae và cộng đoàn Tân Cang xây dựng nhà thờ bán kiên cố và khánh thành năm 1979. Phục vụ được mười năm, Cha Micae về lại nhà dòng, vì thế thời gian này Giáo xứ không có Cha. Không để cho bà con giáo dân chịu thiệt thòi, nên thầy Gioan Nguyễn Văn Kích (Don Bosco) mời các Cha ở các xứ xung quanh về dâng lễ cho cộng đoàn. Năm 1991, Cha Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng, chánh xứ Phú Sơn quản nhiệm Giáo xứ Tân Cang. Sáu năm sau, Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn xây nhà giáo lý nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ hiện tại. Năm 1999, Cha Giuse Trần Văn Hàm, quản hạt Long Thành quản nhiệm Giáo xứ Tân Cang. Vì công việc và địa bàn xa cách nên Cha Giuse đã nhờ Cha Gioan Nguyễn Văn Kích coi sóc Giáo xứ. Năm 2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh cử Cha Antôn Đinh Quang Thái SDB về phụ trách Giáo xứ. Cha Antôn và cộng đoàn tu bổ các tượng đài, nhà xứ và nghĩa trang. Nhờ ơn Chúa giúp và sự hướng dẫn của Cha Antôn, cộng đoàn Giáo xứ Tân Cang đã từng bước lớn mạnh trong đức tin và các sinh hoạt mục vụ đi vào nề nếp, ổn định như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Giang Điền; Tây giáp xứ Thiên An; Nam giáp xứ Phú Sơn; Bắc giáp xứ Long Đức II.
Diện tích: 36,5 ha
Dân số: 5.270 người
  • 389 gia đình công giáo, gồm 1.401 giáo dân
  • Tỷ lệ: 26,58%
Linh mục quản xứ:
  • Micae Trần Đình Cường Phùng (1976 - 1990)
  • Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng (1990 - 1999)
  • Giuse Trần Văn Hàm (1999 - 2000)
  • Gioan Nguyễn Văn Kích (2002 - 2009)
Linh mục đương nhiệm:
 Antôn Đinh Quang Thái SDB (2010 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
Ngày chầu lượt: CN XXXIV TN
Dòng, tu hội trong Giáo xứ hiện nay:
  • Don Bosco -  Cộng đoàn Đaminh Saviô Tân Cang
  • Lasan - Tu Viện Nữ Lasan Tân Cang
  • Lasan - Tập Viện Lasan Tân Cang
  • Nữ tỳ Thánh Thể - Cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Tân Cang
Thống kê
Năm 1991 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 600 1.182 1.210 1.214 1.250 1.364 1.401
Gia đình 155 307 325 329 345 382 389
Tu sĩ Nam - - 13 13 10 6 2
Nữ - - 15 19 17 22 22
 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...