Hạt Long Thành
Hạt Long Thành

/ 4991 / Giáo hạt Long Thành
GIÁO HẠT LONG THÀNH 1. Thống kê : Giáo hạt Long Thành từ năm 1976 – 2013     Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân ...
Giáo xứ Bác Ái
Giáo xứ Bác Ái
/ 3962 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, khoảng 15 gia đình công giáo từ miền Trung đến sinh sống tại địa bàn xã Long Phước, huyện Long Thành ngày nay và hình thành nên Giáo điểm truyền giáo. Tại địa bàn của Giáo điểm này, một nhà nguyện đã được ...
Giáo xứ Bình Sơn
Giáo xứ Bình Sơn
/ 4177 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1934, một số dân miền Bắc và miền Trung, trong đó có những người công giáo, di cư đến Bình Sơn làm công nhân cao su. Năm 1955, Cha Đaminh Đinh Quang Lễ đến coi sóc giáo dân và lập nên Giáo điểm Bình Sơn. Cùng ...
Giáo xứ Cẩm Đường
Giáo xứ Cẩm Đường
/ 5108 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, một số gia đình công giáo từ vùng Tam Hiệp, Biên Hòa đến Cẩm Đường xây dựng vùng kinh tế mới. Hai năm sau, Cha Giuse Trần Minh Phú thành lập Giáo điểm Cẩm Đường với khoảng 400 giáo dân. Năm năm sau, thầy ...
Giáo xứ Hiền Đức
Giáo xứ Hiền Đức
/ 5914 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1974, khoảng 200 giáo dân Giáo xứ Lộc Hưng (Chí Hòa, Sài gòn) theo Cha Bênađô Nguyễn Xuân Thu đi khai hoang, lập xứ tại khu rừng xã Thái Thiện (nay là xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai) và làm nên Giáo ...
Giáo xứ Hiền Hòa
Giáo xứ Hiền Hòa
/ 6299 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1973, Cha Gioan Đinh Tiến Hoàn thuộc Giáo Phận Sài Gòn dẫn một số gia đình đến Hiền Hòa định cư lập nghiệp và một năm sau, Giáo xứ Hiền Hòa được hình thành. Cha Gioan cùng giáo dân dựng một nhà thờ tạm bằng ...
Giáo xứ Liên Kim Sơn
Giáo xứ Liên Kim Sơn
/ 12612 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thái Chưởng cùng một số bà con giáo dân thuộc họ Kim Sơn, Hải Phòng di cư vào Nam và định cư tại vùng đất Hố Nai, Biên Hòa. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita đưa giáo dân về vùng ...
Giáo xứ Long Đức
Giáo xứ Long Đức
/ 5324 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1971, một số giáo dân từ Thủ Đức đến khu vực gần Ngã Ba Thái Lan, Long Thành định cư và lập nên Giáo điểm Long Đức (Long Thành - Thủ Đức). Bốn năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Linh đang phục vụ tại An Viễn cùng ...
Giáo xứ Long Phước
Giáo xứ Long Phước
/ 3186 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, Cha Hoàng Quỳnh dẫn khoảng 30 gia đình công giáo từ Tân Mai và Sài gòn đến vùng đất Long Phước khai hoang lập nghiệp và hình thành Giáo điểm Long Phước. Sau năm 1975, Cha Bênađô Nguyễn Xuân Thu đến đây ...
Giáo xứ Long Thành
Giáo xứ Long Thành
/ 5003 / Giáo hạt Long Thành
Giáo xứ Long Thành Quá trình hình thành và phát triển Năm 1886, Cha Giuse Trần Đình Tiết đến Mỹ Hội coi sóc khoảng 200 giáo dân di cư từ miền Trung làm nên xóm đạo Mỹ Hội. Cha Giuse cùng cộng đoàn Mỹ Hội dựng một nhà nguyện bằng lá để làm nơi dâng ...
Giáo xứ Minh Long
Giáo xứ Minh Long
/ 3499 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1982, Giáo xứ Minh Hòa, hạt An Bình thành lập một Giáo họ mới với tên gọi là Giáo họ Thánh Tâm. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Phan, Cộng đoàn Giáo họ Thánh Tâm dựng một nhà nguyện tiền chế ...
Giáo xứ Phước Bình
Giáo xứ Phước Bình
/ 3509 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1980, một số gia đình công giáo đến  định cư lập nghiệp tại ấp 7, xã Phước Bình, Long Thành. Thời gian đầu, giáo dân phải nương nhờ Giáo xứ Tân Hiệp cách 13km để sinh hoạt tôn giáo. Năm 1992, Cha Antôn ...
Giáo xứ Sỹ Phước
Giáo xứ Sỹ Phước
/ 3300 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1930, một số gia đình công giáo thuộc các Giáo xứ miền Bắc theo chương trình mộ phu làm đồn điền cao su vào định cư tại xã Phước Lộc, quận Long Thành, tỉnh Biên Hòa và lập nên Giáo họ Sỹ Phước. Từ năm 1945 đến ...
Giáo xứ Tân Cang
Giáo xứ Tân Cang
/ 3723 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, một số giáo dân xứ Bùi Thái và Tam Hiệp đến Phước Tân, Long Thành định cư lập nghiệp. Một năm sau, cộng đoàn nơi đây dựng một nhà nguyện thô sơ với mái tranh, vách lá để làm nơi đọc kinh và cầu ...
Giáo xứ Tân Hiệp
Giáo xứ Tân Hiệp
/ 3810 / Giáo hạt Long Thành
Giáo xứ Tân Hiệp Quá trình hình thành và phát triển Năm 1974, một số giáo dân từ Sài Gòn đến Tân Hiệp, Long Thành lập nghiệp. Sau 30.04.1975, nhiều giáo dân các nơi khác cũng đến sinh sống tại vùng đất này và lập nên khu Ấp Mới. Ngày 29.06.1975, Đức ...
Giáo xứ Thái Lạc
Giáo xứ Thái Lạc
/ 4777 / Giáo hạt Long Thành
Giáo xứ Thái Lạc Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Lương Thiện Khuyến đưa một số giáo dân gốc Giáo xứ Gia Lạc thuộc Giáo phận Thái Bình và một ít giáo dân thuộc Giáo phận Bùi Chu và Bắc Ninh di cư vào Nam. Khi vào Nam, một số ...
GHBL Thánh Linh
GHBL Thánh Linh
/ 2394 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' (Thứ 2,3,4,6,7)     Chiều: 17h 00' ( Thứ 5  )                  18h 00' Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Thánh Phaolô
Giáo xứ Thánh Phaolô
/ 2747 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Sau năm 1975, một số giáo dân các xứ Phước Lý, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch đến Bàu Cạn, Long Thành định cư lập nghiệp. Tám năm sau, Giáo điểm Phaolô được hình thành. Năm 1986, Cha Antôn Nguyễn Văn Huề đến giúp giáo điểm ...
Giáo xứ Thánh Tâm
Giáo xứ Thánh Tâm
/ 3221 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :    Sáng : 05h 00'     Chiều: 17h 00     Chiều Thứ Năm: 18h 00    Chiều Thứ Bảy: 17h 00 Lễ Thay Chúa ...
Giáo xứ Thành Tín
Giáo xứ Thành Tín
/ 5088 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'      Chiều: 17h 45  ( Từ thứ 3 - 6)     Chiều Thứ Bảy: 17h 30 Lễ Thay Chúa ...