Hạt Long Thành
Hạt Long Thành

/ 6549 / Giáo hạt Long Thành
GIÁO HẠT LONG THÀNH 1. Thống kê : Giáo hạt Long Thành từ năm 1976 – 2013     Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân ...
Giáo xứ Bác Ái
Giáo xứ Bác Ái
/ 5784 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :        Chiều: 17h 45' ( Từ Thứ 2 đến 6 )                      18h 00' Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Bình Sơn
Giáo xứ Bình Sơn
/ 5359 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1934, một số dân miền Bắc và miền Trung, trong đó có những người công giáo, di cư đến Bình Sơn làm công nhân cao su. Năm 1955, Cha Đaminh Đinh Quang Lễ đến coi sóc giáo dân và lập nên Giáo điểm Bình Sơn. Cùng ...
Giáo xứ Cẩm Đường
Giáo xứ Cẩm Đường
/ 7401 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, một số gia đình công giáo từ vùng Tam Hiệp, Biên Hòa đến Cẩm Đường xây dựng vùng kinh tế mới. Hai năm sau, Cha Giuse Trần Minh Phú thành lập Giáo điểm Cẩm Đường với khoảng 400 giáo dân. Năm năm sau, thầy ...
Giáo xứ Hiền Đức
Giáo xứ Hiền Đức
/ 8075 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)    ...
Giáo xứ Hiền Hòa
Giáo xứ Hiền Hòa
/ 9649 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1973, Cha Gioan Đinh Tiến Hoàn thuộc Giáo Phận Sài Gòn dẫn một số gia đình đến Hiền Hòa định cư lập nghiệp và một năm sau, Giáo xứ Hiền Hòa được hình thành. Cha Gioan cùng giáo dân dựng một nhà thờ tạm bằng ...
Giáo xứ Liên Kim Sơn
Giáo xứ Liên Kim Sơn
/ 14533 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thái Chưởng cùng một số bà con giáo dân thuộc họ Kim Sơn, Hải Phòng di cư vào Nam và định cư tại vùng đất Hố Nai, Biên Hòa. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita đưa giáo dân về vùng ...
Giáo xứ Long Đức
Giáo xứ Long Đức
/ 6774 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1971, một số giáo dân từ Thủ Đức đến khu vực gần Ngã Ba Thái Lan, Long Thành định cư và lập nên Giáo điểm Long Đức (Long Thành - Thủ Đức). Bốn năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Linh đang phục vụ tại An Viễn cùng ...
Giáo xứ Long Phước
Giáo xứ Long Phước
/ 4467 / Giáo hạt Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, Cha Hoàng Quỳnh dẫn khoảng 30 gia đình công giáo từ Tân Mai và Sài gòn đến vùng đất Long Phước khai hoang lập nghiệp và hình thành Giáo điểm Long Phước. Sau năm 1975, Cha Bênađô Nguyễn Xuân Thu đến đây ...
Giáo xứ Long Thành
Giáo xứ Long Thành
/ 6878 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'  Thứ Bảy     Chiều: 17h 45' (  Từ Thứ 2 đến 6)                  18h 00' Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Minh Long
Giáo xứ Minh Long
/ 4557 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' Thứ Bảy     Chiều: 18h 00' ( Thứ 2 đến 6 )                  riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Phước Bình
Giáo xứ Phước Bình
/ 4718 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' Thứ 2     Chiều: 19h 00' ( Từ Thứ 3 đến 6 )                 19h 00 ...
Giáo xứ Sỹ Phước
Giáo xứ Sỹ Phước
/ 4540 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' Thứ Hai     Chiều: 17h 45' ( từ Thứ 3-Thứ 6)                  18h 00 Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Tân Cang
Giáo xứ Tân Cang
/ 5343 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 18h 00' (  Thứ 2,3,4,6)                 19h 00'  ( Thứ 5)               ...
Giáo xứ Tân Hiệp
Giáo xứ Tân Hiệp
/ 4854 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 30' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Thái Lạc
Giáo xứ Thái Lạc
/ 6946 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 45' ( Thứ 3 đến 6 ; riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Thành Đức
Giáo xứ Thành Đức
/ 3850 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :         Chiều: 17h 45'       ...
Giáo xứ Thánh Linh
Giáo xứ Thánh Linh
/ 3325 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' (Thứ 2,3,4,6,7)     Chiều: 17h 00' ( Thứ 5  )                  18h 00' Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Thánh Phaolô
Giáo xứ Thánh Phaolô
/ 4978 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :    Sáng : 04h 45'      Chiều: 17h 30      Chiều Thứ Bảy: 17h 30 Lễ Thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Thành Tâm
Giáo xứ Thành Tâm
/ 3773 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :    Sáng : 05h 00'     Chiều: 17h 00     Chiều Thứ Năm: 18h 00    Chiều Thứ Bảy: 17h 00 Lễ Thay Chúa ...