Hạt Hố Nai
Hạt Hố Nai

/ 4003 / Giáo hạt Hố Nai
GIÁO HẠT HỐ NAI 1. Thống kê Giáo hạt Hố Nai từ 1975 - 2013   Năm Giáo xứ Giáo họ/ Giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân ...
Giáo xứ Ba Đông
Giáo xứ Ba Đông
/ 4589 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Ba Đông Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân Giáo xứ Ba Đông cùng với các xứ lân cận thuộc Giáo phận Hải Phòng đã đến định cư tại cây số 6 vùng đất Hố Nai, Biên Hòa. Tại đây, Cha Gioakim Nguyễn Hữu Phúc cùng với cộng ...
Giáo xứ Bắc Hải
Giáo xứ Bắc Hải
/ 8165 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Bắc Hải Quá trình hình thành và phát triển Tháng 09.1954, một số giáo dân, phần lớn thuộc Giáo phận Hải Phòng gồm các xứ Nam Am, Hội Am, Vĩnh Ninh, Đồng Giới, Đông Khê, Ngọc Lý, Văn Mạc, Đào Xá và An Toàn, đến định cư lập nghiệp hai bên quốc ...
Giáo xứ Đại Lộ
Giáo xứ Đại Lộ
/ 4789 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Đại Lộ Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Đoàn Kim Điện và khoảng 600 giáo dân đến định cư tại vùng đất xã Hố Nai, quận Đức tu, tỉnh Biên Hòa và thành lập Giáo xứ Đại Lộ. Hai năm sau, Cha Giuse và cộng đoàn xây dựng nhà ...
Giáo xứ Gia Cốc
Giáo xứ Gia Cốc
/ 3679 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Gia Cốc Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Phạm Khắc Hiếu dẫn 50 gia đình công giáo đến lập nghiệp tại khu vực suối Máu - Hố Nai, cách trung tâm tỉnh Biên Hòa 6 km và thành lập Giáo xứ Gia Cốc. Thời gian đầu, Cha Đaminh ...
Giáo xứ Hà Nội
Giáo xứ Hà Nội
/ 5040 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hà Nội Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxicô Xaviê Vũ Kim Loan di cư đến xã Hố Nai, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa sinh sống và thành lập Giáo xứ Hà Nội. Thời gian đầu, Cha Phanxicô Xaviê ...
Giáo xứ Hải Dương
Giáo xứ Hải Dương
/ 7998 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hải Dương Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, nhiều Giáo xứ di cư từ miền Bắc đến định cư tại xã Hố Nai, quận Đức Tu, Tỉnh Biên Hòa. Sau khi rút thăm, bà con thuộc Giáo xứ Hải Dương, Giáo phận Hải Phòng, được chia và định cư tại ...
Giáo xứ Hoà Hiệp
Giáo xứ Hoà Hiệp
/ 6648 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hòa Hiệp Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Lê Duy Thức đã dẫn một số giáo dân làng Kẻ Sặt, Hải Dương đến định cư tại cây số 6 xã Hố Nai, quận Đức Tu, Tỉnh Biên Hòa. Thời gian đầu, Cha Đaminh mua lại khu đất của sở cao ...
Giáo xứ Kẻ Sặt
Giáo xứ Kẻ Sặt
/ 11713 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Kẻ Sặt Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân di cư từ làng Kẻ Sặt - Hải Dương vào miền Nam và đến nhiều vùng khác nhau nhưng nhiều nhất là khu Hố Nai. Thời gian này, Cha Giuse Hoàng Trọng Thu quy tụ những giáo dân này ...
Giáo xứ Kim Bích
Giáo xứ Kim Bích
/ 7500 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Kim Bích Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân di cư từ miền Bắc đến khu vực xã Hố Nai, quận Đức Tu định cư lập nghiệp. Một năm sau, Giáo xứ Kim Bích được thành lập và Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Thọ được bổ nhiệm ...
Giáo xứ Lộc Lâm
Giáo xứ Lộc Lâm
/ 6183 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Lộc Lâm Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, giáo dân họ Đông Tiến tỉnh Bắc Ninh và một số giáo dân khác lập trại tạm trú tại Thạch Phú - Bến Tre do Cha Đaminh Hoàng Văn Thuận coi sóc. Ba năm sau, cộng đoàn này di chuyển đến xã Đồng ...
Giáo xứ Nam Hải
Giáo xứ Nam Hải
/ 8269 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Nam Hải Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Nhuận đưa giáo dân từ Liễu Dinh gốc Hải Phòng, miền Bắc đến lập nghiệp tại vùng đất Hố Nai nay là phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa. Ba năm sau, Cha Gioan ...
Giáo xứ Phú Tảo
Giáo xứ Phú Tảo
/ 7276 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Phú Tảo Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Phạm Bá Linh cùng với khoảng 246 giáo dân đến vùng đất Hố Nai cách trung tâm tỉnh Biên Hòa bấy giờ khoảng 7 km để định cư và thành lập Giáo xứ Phú Tảo. Ba năm sau, Cha Đaminh ...
Giáo xứ Phúc Lâm
Giáo xứ Phúc Lâm
/ 6058 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Phúc Lâm Quá trình hình thành và phát triển Năm 1958, một số gia đình công giáo thuộc Giáo xứ Kim Bích - Bắc Việt dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh Phạm Sỹ Khiêm di cư đến khu vực Xã Đông Hiệp, quận Định Quán, Tỉnh Long Khánh sinh sống và ...
Giáo xứ Tây Hải
Giáo xứ Tây Hải
/ 5811 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Tây Hải Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, giáo dân thuộc xứ Mỹ Động - Tư Đa, Giáo phận Hải Phòng, đến định cư và lập nghiệp tại cây số 6 vùng đất Hố Nai dưới sự dẫn dắt của Cha Tôma Nguyễn Duy Thể. Lúc này, Giáo họ thuộc Giáo xứ ...
Giáo xứ Thánh Tâm
Giáo xứ Thánh Tâm
/ 11137 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Thánh Tâm Quá trình hình thành và phát triển Ngày 10.09.1954, Cha Giacôbê Đào Hữu Thọ (CSsR) cùng với khoảng 400 giáo dân từ Thái Hà Ấp, Giáo phận Hà Nội đến định cư lập nghiệp tại cây số 9 vùng đất Hố Nai, lấy tên là trại định cư Alphongsô ...
Giáo xứ Trung Nghĩa
Giáo xứ Trung Nghĩa
/ 6317 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Trung Nghĩa Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Phạm Văn Hân đưa một số giáo dân đến vùng đất Hố Nai định cư lập nghiệp và thành lập Giáo xứ Trung Nghĩa hai năm sau đó. Cùng năm, Cha Đaminh và giáo dân xây dựng nhà thờ ...
Giáo xứ Xuân Trà
Giáo xứ Xuân Trà
/ 5153 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Xuân Trà Quá trình hình thành và phát triển Giáo xứ Xuân Trà có gốc từ Giáo xứ Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh. Năm 1954, một số giáo dân thuộc Giáo xứ Trà Cổ, Giáo phận Hải Phòng, di cư đến khu vực Hố Nai cách Biên Hòa 7 km về hướng Đông bên ...